Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravkuO přípravkuPokrytí patogenůVčasná, vhodná léčbaDoporučení IDSAČasto kladené dotazyProfily pacientůProfily pacientůProfil pacienta s HAP/VAPProfil pacienta s cUTIProfil pacienta s cIAIProfily dětských pacientůČasto kladené dotazyKlinické výsledkyKlinické výsledkyKlinické výsledkyČasto kladené dotazyBezpečnostBezpečnostBezpečnost u dospělýchBezpečnost u dětíČasto kladené dotazyDávkováníDávkováníDávkování u dospělýchDávkování u dětíČasto kladené dotazy
U pacientů se závažnými gramnegativními infekcemi je časné nasazení účinné antibiotické léčby klíčové1

Selhání při výběru časné a vhodné léčby může mít fatální následky*1,2

Opožděné nasazení vhodné léčby proti gramnegativním infekcím
zhoršuje výsledky léčby.1

CRE

P. aeruginosa

ESBL

Infekce CRE je spojená s vysokou 28denní úmrtností.3

V evropských nemocnicích dochází k celkovému zvýšení prevalence infekcí CRE.4

Epidemiologická situace týkající se výskytu CRE ve 37 zemích světa (2010 a 2018)4

Infekce MDR P. aeruginosa je spojená s delší hospitalizací a vyšší mortalitou.5

V některých evropských zemích je minimálně čtvrtina všech izolátů P. aeruginosa multirezistentních.7‡‡

Podíl rezistentních izolátů

ESBL jsou spojovány s vysokou 30denní mortalitou.

V celé Evropě je celkově pozorováno zvýšení prevalence gramnegativních bakterií produkujících ESBL.9,10

Podíl izolátů K. pneumoniae rezistentních vůči cefalosporinům třetí generace9 

V celé Evropě je celkově pozorováno zvýšení prevalence gramnegativních bakterií produkujících ESBL.9,10

Podíl izolátů K. pneumoniae rezistentních vůči cefalosporinům třetí generace9 

Podíl izolátů E. coli rezistentních vůči cefalosporinům třetí generace10

V celé Evropě je celkově pozorováno zvýšení prevalence gramnegativních bakterií produkujících ESBL.9,10

Podíl izolátů K. pneumoniae rezistentních vůči cefalosporinům třetí generace9 

Po zavedení přípravku ZAVICEFTA a zvýšení počtu pacientů, kterým se dostane účinné časné léčby, se očekává snížení počtu dnů hospitalizace
a snížení celkových nákladů na hospitalizaci.11–14¶¶

Poznámky:Při volbě časné léčby je třeba brát v úvahu rizikové faktory pacienta i místní epidemiologii.1V porovnání s včasnou účinnou léčbou.1Definováno jako absence léčby antibiotiky s příslušnou mikrobiologickou aktivitou v den zahájení první léčby nebo do 2 dnů od zahájení léčby.128denní mortalita mezi 205 pacienty s BSI vyvolanou bakterií K. pneumoniae (KPC nebo VIM) produkující karbapenemázy.3Epidemiologický klasifikační systém pro stanovení rozsahu šíření infekce CRE ve zdravotnických zařízeních byl vyvinut v roce 2010.4Národní odborníci zastupující všech 37 zainteresovaných evropských zemí dokončili v roce 2018 průzkum kapacit.430denní mortalita u pacientů s bakteriémií vyvolanou P. aeruginosa, u kterých byla „účinná antimikrobiální léčba nasazena opožděně“.6Kombinovaná rezistence vůči ≥ 3 z následujících látek: piperacilin/tazobaktam, fluorochinolony, ceftazidim, aminoglykosidy a karbapenemy.930denní mortalita u 909 pacientů s BSI vyvolanou bakterií K. pneumoniae (n = 222) a E. coli (n = 687) produkujícími ESBL.8Dle čtyř simulačních pacientských modelů použitých pro vyhodnocení nákladové efektivity přidání přípravku ZAVICEFTA jako léčby cIAI, cUTI a HAP/VAP do nemocničního pozitivního listu v Itálii. Model a výsledky se mohou na jednotlivých trzích lišit.11–13Zkratky:BSI, infekce krevního řečiště; CRE, Enterobacterales rezistentní vůči karbapenemům; CPE, Enterobacterales produkující karbapenemázy; ESBL, širokospektré β-laktamázy; KPC, Klebsiella pneumoniae karbapenemáza; MDR, multirezistentní.Reference 
1. Bonine NG, et al. Am J Med Sci 2019;357:102–10.
2. Raman G, et al. BMC Infect Dis 2015;15:395.
3. Daikos GL, et al. Antimicrob Agents Chemother 2014;58:2322–8; 
4. Brolund A, et al. Euro Surveill 2019;24:1900123.
5. Bassetti M, et al. Drugs Context 2018;7:212527.
6. Kang CI, et al. Clin Infect Dis 2003;37:745–51.
7. ECDC. Surveillance atlas of infectious diseases 2020 – P. aeruginosa. Available at: https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx (last accessed June 2022).
8. Scheuherman O, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2018;39:660–7.
9. ECDC. Surveillance atlas of infectious diseases 2020 – third generation cephalosporin-resistant K. pneumoniae. Available at: https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx (last accessed June 2022).
10. ECDC. Surveillance atlas of infectious diseases 2020 – third generation cephalosporin-resistant E. coli. Available at: https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx (last accessed June 2022).
11. Kongnakorn T, et al. Antimicrob Resist Infect Control 2019;8:204.
12. Kongnakorn T, et al. Int J Antimicrob Agents 2019;54:633–41.
13. Tichy E, et al. Clin Ther 2020;42:802–17.
14. Kongnakorn T, et al. Presented IPSOR Europe 2017, 4–8 November 2017, Glasgow, Scotland.
PP-ZVA-CZE-0051
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne