Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravkuO přípravkuPokrytí patogenůVčasná, vhodná léčbaDoporučení IDSAČasto kladené dotazyProfily pacientůProfily pacientůProfil pacienta s HAP/VAPProfil pacienta s cUTIProfil pacienta s cIAIProfily dětských pacientůČasto kladené dotazyKlinické výsledkyKlinické výsledkyKlinické výsledkyČasto kladené dotazyBezpečnostBezpečnostBezpečnost u dospělýchBezpečnost u dětíČasto kladené dotazyDávkováníDávkováníDávkování u dospělýchDávkování u dětíČasto kladené dotazy
Často kladené dotazy

1. Jaké je dávkování přípravku ZAVICEFTA® u dospělých pacientů? Vyžadují pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin úpravu dávky?

2. Vyžadují některé skupiny pacientů úpravu dávky přípravku ZAVICEFTA®?

3. Je u obtížně léčitelných infekcí, jako je HAP/VAP, u dospělých pacientů vyžadováno zvýšení dávky přípravku ZAVICEFTA®?

4. Jaká je doporučená dávka přípravku ZAVICEFTA® pro léčbu sekundární bakteriémie spojené s cIAI, cUTI a HAP/VAP u dospělých pacientů?

5. Lze přípravek ZAVICEFTA® podávat u dospělých pacientů formou prodloužené infuze?

6. Je přípravek ZAVICEFTA® dostatečně stabilní pro podání formou prodloužené infuze nebo formou i.v. léčby u dospělých pacientů?

7. Lze přípravek ZAVICEFTA® použít k léčbě dospělých pacientů podstupujících hemodialýzu?

8. Lze přípravek ZAVICEFTA® podávat během těhotenství?

9. Lze přípravek ZAVICEFTA® podávat při kojení?

10. Jaký je postup přípravy a způsob podání přípravku ZAVICEFTA®?

11. Došlo k nějakým změnám podmínek uchovávání přípravku ZAVICEFTA® v infuzních stříkačkách po otevření před použitím?

12. Jaké jsou nové podmínky uchovávání přípravku ZAVICEFTA® po otevření před použitím?

13. Jaké množství ceftazidimu a avibaktamu obsahuje 1 ml rekonstituovaného roztoku?

14. Jaké jsou obecné požadavky na uchovávání přípravku ZAVICEFTA®?

1. Jaké je dávkování přípravku ZAVICEFTA® u dospělých pacientů? Vyžadují pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin úpravu dávky?
 • U dospělých pacientů je doporučené dávkování 2 000 mg ceftazidimu a 500 mg avibaktamu podávaných infuzí po dobu 2 hodin každých 8 hodin po dobu 5 až 14 dní při léčbě clAI (v kombinaci s metronidazolem); po dobu 5 až 10 dní při léčbě cUTI, včetně pyelonefritidy, a po dobu 7 až 14 dní při léčbě HAP, včetně VAP. 
 • U pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin je vyžadována úprava dávkování (viz tabulka). Při léčbě ceftazidimem byly občas hlášeny neurologické následky zahrnující tremor, myoklonii, nekonvulzivní status epilepticus, křeče, encefalopatii a kóma, a to především u pacientů s poruchou funkce ledvin, pokud u nich nebyla dávka ceftazidimu snížena.
 • U pacientů s poruchou funkce ledvin se doporučuje pečlivě sledovat odhadovanou CrCl, protože u některých pacientů, zejména v počátku léčby infekce, se může odhadovaná CrCl sérového kreatininu rychle změnit a podle toho je třeba upravit dávku.
 • Pacientům podstupujícím hemodialýzu se má přípravek ZAVICEFTA® podávat po hemodialýze, protože ceftazidim i avibaktam se hemodialýzou snadno vylučují.
 • U pacientů s poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování.
Reference:SPC ZAVICEFTA.
2. Vyžadují některé skupiny pacientů úpravu dávky přípravku ZAVICEFTA®?
 • U starších pacientů není nutná úprava dávkování.2
 • U pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin (odhadovaná CrCI ≥ 51 až ≤ 80 ml/min) není nutná úprava dávkování.2
 • U pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin je vyžadována úprava dávkování (viz tabulka v dotazu 5.1).2
 • U pacientů s poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování.2
Reference:1. Das S, et al. Antimicrob Agents Chemother 2019;63:e02187-18.
2. SPC ZAVICEFTA.
3. Je u obtížně léčitelných infekcí, jako je HAP/VAP, u dospělých pacientů vyžadováno zvýšení dávky přípravku ZAVICEFTA®?
 • Ne. Doporučená dávka přípravku ZAVICEFTA® je stejná ve všech indikacích.1
 • V klinických hodnoceních přípravku ZAVICEFTA® fáze III byla prokázána klinická účinnost u dávky 2 000 mg/500 mg.2–4
 • Na rozdíl od některých jiných kombinací inhibitorů β-laktamů/β-laktamáz byla v klinickém hodnocení REPROVE použita k prokázání účinnosti léčby HAP/VAP2 stejná dávka přípravku ZAVICEFTA® jako v klinických hodnoceních fáze III u léčby clAI, cUTI a bakteriémie spojené s clAI, cUTI a HAP/VAP.3,4
 • Stanovení optimální dávky ceftazidimu a avibaktamu bylo provedeno na základě rozsáhlého modelování PK/PD.5,6
 • Ceftazidim i avibaktam pronikají do lidské bronchiální ELF ve stejné míře, přičemž koncentrace léčiva dosahují přibližně 30% hladin naměřených v plazmě; průběhy koncentrací v čase jsou u ELF i plazmy podobné.1
Reference:1. SPC ZAVICEFTA.
2. Torres A, et al. Lancet Infect Dis 2018;18:285-95.
3. Mazuski JE, et al. Clin Infect Dis 2016;62:1380-9.
4. Wagenlehner FM, et al. Clin Infect Dis 2016;63:754-62.
5. Merdjan H, et al. Clin Drug lnvestig 2015;35:307-17.
6. Das S, et al. Antimicrob Agents Chemother 2019;63:e02187-18.
4. Jaká je doporučená dávka přípravku ZAVICEFTA® pro léčbu sekundární bakteriemie spojené s cIAI, cUTI a HAP/VAP u dospělých pacientů?
 • Doporučené dávkování pro léčbu clAI, cUTI a HAP/VAP se oproti dosavadním informacím o dávkování nemění.1
 • Doporučené dávkování přípravku ZAVICEFTA® je 2 g/0,5 g (ceftazidim/avibaktam) podávané každých 8 hodin formou infuze v délce 2 hodiny, dávkování je konzistentní ve všech indikacích2 v souladu s údaji z programu klinického vývoje přípravku ZAVICEFTA®, který zahrnoval pacienty se sekundární bakteriemií.1,2
 • U starších pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin (odhadovaná CrCI ≥ 51 až ≤ 80 ml/min) nebo u pacientů s poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování.2
Reference:1. Ceftazidime-avibactam (CAZ-AVI) bacteraemia extension of adult indications. Clinical overview, 2020.
2. SPC ZAVICEFTA.
5. Lze přípravek ZAVICEFTA® podávat u dospělých pacientů formou prodloužené infuze?
 • Přípravek ZAVICEFTA® se podává jako intravenózní infuze o příslušném infuzním objemu po dobu 2 hodin.
Reference:SPC ZAVICEFTA.
6. Je přípravek ZAVICEFTA® dostatečně stabilní pro podání formou prodloužené infuze nebo formou i.v. léčby u dospělých pacientů?
 • Lahvička s přípravkem ZAVICEFTA® po rekonstituci se má použít okamžitě.
 • Byla chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím prokázána (od prvního propíchnutí injekční lahvičky) na dobu 12 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C a následně na dobu 4 hodin při teplotě do 25 °C.
 • Společnost Pfizer nemá k dispozici žádné údaje týkající se prodloužené nebo kontinuální infuze přípravku ZAVICEFTA® trvající více jak 2 hodiny.
Reference:SPC ZAVICEFTA.
7. Lze přípravek ZAVICEFTA® použít k léčbě dospělých pacientů podstupujících hemodialýzu?
 • Doporučené dávkování přípravku ZAVICEFTA® u pacientů v terminálním stádiu onemocnění ledvin, včetně pacientů na hemodialýze, je 750 mg ceftazidimu a 187,5 mg avibaktamu podávaných i.v. infuzí každých 48 hodin.
 • Ceftazidim a avibaktam jsou odstraňovány hemodialýzou. Dávka přípravku ZAVICEFTA® ve dnech hemodialýzy se má podat po dokončení hemodialýzy.
Reference:SPC ZAVICEFTA.
8. Lze přípravek ZAVICEFTA® podávat během těhotenství?
 • Nejsou k dispozici klinické údaje z léčby těhotných žen; z tohoto důvodu se má přípravek ZAVICEFTA® používat v průběhu těhotenství, pokud potenciální prospěch převáží nad možným rizikem.
Reference:SPC ZAVICEFTA.
9. Lze přípravek ZAVICEFTA® podávat při kojení?
 • Ceftazidim proniká v malém množství do lidského mateřského mléka. Není známo, zda avibaktam proniká do lidského mateřského mléka. Nelze vyloučit riziko pro novorozence/kojence.
 • Je třeba rozhodnout, zda přerušit kojení nebo přerušit léčbu/nevyužít léčbu přípravkem ZAVICEFTA® s ohledem na prospěch kojení pro dítě a na prospěch z léčby pro ženu.
Reference:SPC ZAVICEFTA.
10. Jaký je postup přípravy a způsob podání přípravku ZAVICEFTA®?
 • Přípravek ZAVICEFTA® se dodává jako suchý prášek, který je třeba před i.v. infuzí rekonstituovat a následně naředit za aseptických podmínek. Lahvička po rekonstituci se má použít okamžitě.
 • Prášek v lahvičce je třeba rekonstituovat přidáním 10 ml sterilní vody pro injekci. Následně je roztok třeba protřepat, dokud se prášek zcela nerozpustí. Roztok nesmí být smíchán s jinými léčivými přípravky, který může obsahovat některou z následujících látek:
 • injekční roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %),
 • injekční roztok glukózy 50 mg/ml (5 %),
 • injekční Ringerův roztok s laktátem.
Reference:SPC ZAVICEFTA.
11. Došlo k nějakým změnám podmínek uchovávání přípravku ZAVICEFTA® v infuzních stříkačkách po otevření před použitím?
 • Ne.
 • Dostupné údaje potvrzují stávající podmínky uchovávání při teplotě do 25 °C pro použití do 6 hodin.
Reference:Pfizer Data On File. ZAVICEFTA Healthcare Professional QA on reduction to in-use storage conditions. 10 May 2022. 
12. Jaké jsou nové podmínky uchovávání přípravku ZAVICEFTA® po otevření před použitím?
 • Přípravek ZAVICEFTA® naředěný na koncentraci ceftazidimu 8 mg/ml ukázal vyšší stabilitu před použitím oproti naředění na koncentraci ceftazidimu 40 mg/ml, z tohoto důvodu došlo odpovídajícím způsobem k úpravě podmínek uchovávání po otevření před použitím.
 • Nové podmínky uchovávání přípravku ZAVICEFTA® po otevření před použitím po naředění v infuzních vacích jsou shrnuty níže:
 • Stávající podmínky uchovávání přípravku ZAVICEFTA® po otevření před použitím v infuzních stříkačkách jsou shrnuty níže:
Reference:Pfizer Data On File. ZAVICEFTA Healthcare Professional QA on reduction to in-use storage conditions. 10 May 2022. 
13. Jaké množství ceftazidimu a avibaktamu obsahuje 1 ml rekonstituovaného roztoku?
 • Po rekonstituci 1 ml roztoku obsahuje 167,3 mg ceftazidimu a 41,8 mg avibaktamu.
Reference:SPC ZAVICEFTA.
14. Jaké jsou obecné požadavky na uchovávání přípravku ZAVICEFTA®?
 • Přípravek ZAVICEFTA® nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání, má však být uchováván v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.
Reference:SPC ZAVICEFTA.
Scroll left to view table
PP-ZVA-CZE-0065
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne