Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravkuO přípravkuPokrytí patogenůVčasná, vhodná léčbaDoporučení IDSAČasto kladené dotazyProfily pacientůProfily pacientůProfil pacienta s HAP/VAPProfil pacienta s cUTIProfil pacienta s cIAIProfily dětských pacientůČasto kladené dotazyKlinické výsledkyKlinické výsledkyKlinické výsledkyČasto kladené dotazyBezpečnostBezpečnostBezpečnost u dospělýchBezpečnost u dětíČasto kladené dotazyDávkováníDávkováníDávkování u dospělýchDávkování u dětíČasto kladené dotazy
Přípravek ZAVICEFTA (ceftazidim/avibaktam) nabízí možnosti dávkování pro léčbu dětských pacientů ve věku od 3 měsíců do < 18 let, dávkování je konzistentní v rámci všech indikací1Dávkování u dětských pacientů ve věku od 3 měsíců do < 18 let s CrCl*
> 50 ml/min/1,73 m2 (úplné informace o dávkování viz SPC)†‡§
Úprava dávky je vyžadována u dětských pacientů s poruchou funkce ledvin ve věku od ≥ 2 let s CrCI* ≤ 50 ml/min/1,73 m2:1 Úprava dávky je doporučena u dětských pacientů ve věku < 2 let s CrCI* ≤ 50 ml/min/1,73 m2:1
H4 (Mobile)
Poznámky:CrCl u dětských pacientů ve věku od 3 měsíců se odhaduje podle Schwartzova vzorce.U pacientů s odhadovanou CrCl ≤ 50 ml/min/1,73 m2 je třeba dávku přípravku ZAVICEFTA upravit dle doporučeného dávkování.K léčbě pacientů s cIAI a infekcí vyvolaných aerobními gramnegativními mikroorganismy u pacientů s LTO by měl být přípravek ZAVICEFTA používán v kombinaci s metronidazolem, pokud je známo nebo existuje podezření, že se na průběhu infekčního onemocnění podílejí anaerobní patogeny.Přípravek ZAVICEFTA se má v rámci všech indikací používat v kombinaci s antibakteriální látkou účinnou proti grampozitivním patogenům, pokud je známo nebo existuje podezření, že se tyto patogeny podílejí na průběhu infekčního onemocnění.Celková doba trvání léčby může zahrnovat i.v. podávání přípravku ZAVICEFTA a vhodnou následnou perorální léčbu.Zkušenosti s použitím přípravku ZAVICEFTA po dobu delší než 14 dní jsou velmi omezené.Zkušenosti s použitím přípravku ZAVICEFTA u dětských pacientů ve věku od 3 měsíců do < 6 měsíců jsou jen omezené.Doporučené dávky jsou odvozeny od PK modelování.Ceftazidim a avibaktam jsou odstraňovány hemodialýzou.
Dávka přípravku ZAVICEFTA (ceftazidim/avibaktam) ve dnech hemodialýzy se má podat po dokončení hemodialýzy.
Zkratky:cIAI, komplikovaná nitrobřišní infekce; CrCl, clearance kreatininu; cUTI, komplikovaná infekce močových cest; ESRD, terminální stádium onemocnění ledvin; HAP, nozokomiální pneumonie; i.v., intravenózní; LTO, omezené léčebné možnosti; PK, farmakokinetika; SPC, souhrn údajů o přípravku; VAP, ventilátorová pneumonie.Reference:SPC ZAVICEFTA.
PP-ZVA-CZE-0064
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne