Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravkuO přípravkuPokrytí patogenůVčasná, vhodná léčbaDoporučení IDSAČasto kladené dotazyProfily pacientůProfily pacientůProfil pacienta s HAP/VAPProfil pacienta s cUTIProfil pacienta s cIAIProfily dětských pacientůČasto kladené dotazyKlinické výsledkyKlinické výsledkyKlinické výsledkyČasto kladené dotazyBezpečnostBezpečnostBezpečnost u dospělýchBezpečnost u dětíČasto kladené dotazyDávkováníDávkováníDávkování u dospělýchDávkování u dětíČasto kladené dotazy
Dávkování u dospělých pacientů

Normální funkce ledvin u dospělých

Porucha funkce ledvin u dospělých

Tab Number 3

Přípravek ZAVICEFTA (ceftazidim/avibaktam) má konzistentní dávkování v rámci všech indikací, bez nutnosti úpravy dávkování u starších pacientů, dospělých pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin (odhadovaná CrCl ≥ 51 až ≤ 80 ml/min) a pacientů s poruchou funkce jater.1

Doporučené úpravy dávkování u dospělých s odhadovanou CrCl ≥ 51 ml/min1*

U pacientů s poruchou funkce ledvin je nutná úprava dávkování (odhadovaná CrCl ≤ 50 ml/min)1

Doporučené úpravy dávkování u dospělých s odhadovanou CrCl ≤ 50 ml/min1*

Poznámky:U dospělých pacientů s odhadovanou CrCl ≤ 50 ml/min je třeba dávku přípravku ZAVICEFTA upravit dle doporučeného dávkování. Odhad CrCl proveden za použití Cockcroft-Gaultova vzorce.1Má se použít v kombinaci s metronidazolem, pokud jsou známy anaerobní patogeny nebo existuje podezření na to, že se mohou podílet na průběhu infekčního onemocnění.1Má se použít v kombinaci s antibiotikem účinným proti grampozitivním patogenům, pokud jsou tyto patogeny známy nebo existuje podezření na to, že se podílejí na průběhu infekčního onemocnění.1Celková doba trvání antibakteriální léčby může zahrnovat intravenózní podávání přípravku ZAVICEFTA a vhodnou následnou perorální léčbu.1Zkušenosti s použitím přípravku ZAVICEFTA po dobu delší než 14 dní jsou velmi omezené.1Odhad CrCl proveden za použití Cockcroft-Gaultova vzorce.1Doporučené dávky jsou odvozeny od PK modelování.1Dávka přípravku ZAVICEFTA ve dnech hemodialýzy se má podat po dokončení hemodialýzy.1Zkratky: cIAI, komplikované nitrobřišní infekce; CrCl, clearance kreatininu; cUTI, komplikovaná infekce močových cest; ESRD, terminální stádium onemocnění ledvin; HAP, nozokomiální pneumonie; PK, farmakokinetika; VAP, ventilátorová pneumonie.Reference:SPC ZAVICEFTA.
PP-ZVA-CZE-0063
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne