Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravkuO přípravkuPokrytí patogenůVčasná, vhodná léčbaDoporučení IDSAČasto kladené dotazyProfily pacientůProfily pacientůProfil pacienta s HAP/VAPProfil pacienta s cUTIProfil pacienta s cIAIProfily dětských pacientůČasto kladené dotazyKlinické výsledkyKlinické výsledkyKlinické výsledkyČasto kladené dotazyBezpečnostBezpečnostBezpečnost u dospělýchBezpečnost u dětíČasto kladené dotazyDávkováníDávkováníDávkování u dospělýchDávkování u dětíČasto kladené dotazy
Často kladené dotazy

1. V současné době již jsou k dispozici účinné možnosti léčby clAI, cUTI, HAP/VAP a bakteriémie spojené s clAI, cUTI a HAP/VAP – je skutečně potřeba vyvíjet nové kombinace antibiotik?

2. Lze pro přípravek ZAVICEFTA® využít klinické zkušenosti získané při léčbě ceftazidimem?

3. Představuje přípravek ZAVICEFTA® účinnou alternativu ke karbapenemům?

4. Volba správného antimikrobiálního přípravku u kriticky nemocných pacientů probíhá v časové tísni. Proč v takové situaci zvažovat u dospělých pacientů jako možnost časné léčby použití přípravku ZAVICEFTA®?

5. Proč je vhodné při podezření na gramnegativní infekci použít k léčbě přípravek ZAVICEFTA®?

6. Kde naleznu podrobné informace o epidemiologické situaci a výskytu infekcí rezistentních ke karbapenemům v mé zemi? Jsou tyto informace k dispozici na webových stránkách společnosti Pfizer?

1. V současné době jsou k dispozici účinné možnosti léčby clAI, cUTI, HAP/VAP a bakteriémie spojené s clAI, cUTI a HAP/VAP – je skutečně potřeba vyvíjet nové kombinace antibiotik?
 • Každá nová možnost účinné antibiotické léčby je vítaným přínosem v boji s infekcemi.
 • U většiny pacientů s clAI, cUTI, HAP/VAP a bakteriémií spojenou s clAI, cUTI a HAP/VAP jsou původci infekce bakterie citlivé k běžně používaným antibiotikům, a proto se lidé domnívají, že máme k dispozici dostatek možností účinné léčby. Existují však infekce vyvolané bakteriemi, které jsou vůči běžně používaným léčivým látkám rezistentní, což znamená, že léčba vyžaduje použití léčivých přípravků se širším spektrem účinku.1–3
 • Rezistence vůči antibiotikům je rostoucím celosvětovým problémem a léčba cUTI, clAI, HAP/VAP a bakteriémií spojených s clAI, cUTI a HAP/VAP je spojena se zvýšenými náklady na zdravotní péči v důsledku selhání počáteční empirické léčby.4–8 Na trh je proto třeba uvádět nové léčivé přípravky, které umožní infekce účinně léčit a minimalizovat riziko vzniku rezistence vůči antibiotikům.9
 • Zvyšující se prevalence MDR mikroorganismů a zejména rostoucí rezistence ke karbapenemům u gramnegativních patogenů představuje významný problém, který vyžaduje nové možnosti antimikrobiální léčby, jako je přípravek ZAVICEFTA®, který byl vyvinut jako alternativní léčba závažných infekcí vyvolaných gramnegativními patogeny.10
Reference:
1. Carlet J, et al. Antimicrob Resist Infect Control 2012;1:25. 
2. Gupta N, et al. Clin Infect Dis 2011;53:60-7.
3. Doi Y, et al. Semin Respir Crit Care Med 2015;36:74-84.
4. Bassetti M, et al. Curr Opin Crit Care 2018;24:385-93.
5. Kongnakorn T, et al. Int J Antimicrob Agents 2019;54:633-41.
6. Lau WK, et al. Antimicrob Agents Chemother 2006;50:3556-61. 7. Zilberberg MD, et al. BMC Infect Dis 2017;17:279.
8. Stewart A, et al. Antimicrob Agents Chemother 2018;62:e01195-18.
9. Carlet J, et al. Antimicrob Resist Infect Control 2012;1:11.
10. Shirley M. Drugs 2018;78:675-92. 
2. Lze pro přípravek ZAVICEFTA® využít klinické zkušenosti získané při léčbě ceftazidimem?
 • Zkombinování ceftazidimu s avibaktamem zajišťuje obnovu aktivity ceftazidimu proti gramnegativním patogenům rezistentním k β-laktamům.
 • Dosud publikované údaje o PK ukázaly, že při dávkování přípravku ZAVICEFTA® není třeba dělat žádné zvláštní úpravy oproti léčbě ceftazidimem podávaným samostatně.
 • Profil bezpečnosti a snášenlivosti přípravku ZAVICEFTA® je rovněž podobný profilu ceftazidimu při samostatném podání.
Reference:
Zhanel GG, et al. Drugs 2013;73:159-77.
3. Představuje přípravek ZAVICEFTA® účinnou alternativu ke karbapenemům?
 • ESBL, AmpC a KPC β-laktamázy produkované gramnegativními patogeny snižují účinnost antibiotik.1
 • Přípravek ZAVICEFTA® nabízí srovnatelnou účinnost s karbapenemy, navíc vykazuje in vitro aktivitu proti gramnegativním patogenům rezistentním ke karbapenemům, včetně kmenů produkujících KPC a OXA-48.2–7
 • Přípravek ZAVICEFTA® prokázal při léčbě clAI (při použití v kombinaci s metronidazolem) i cUTI (včetně pyelonefritidy) stejnou účinnost jako léčba karbapenemy. Při podezření na grampozitivní infekci je vyžadována léčba s dalším krytím.2–4
 • Přípravek ZAVICEFTA® představuje u pacientů s HAP/VAP vyvolanými gramnegativními patogeny alternativu ke karbapenemům, zejména při potvrzení nebo podezření na bakteriální rezistenci.5
 • Vzhledem k účinnosti také proti CRE, může být přípravek ZAVICEFTA® vhodnou alternativou ke karbapenemům u těžkých a invazivních infekcí vyvolaných kmeny Enterobacterales produkujícími ESBL nebo AmpC.1
Reference:
1. Corcione S, et al. Curr Opin Infect Dis 2019;32:663-73.
2. Mazuski JE, et al. Clin Infect Dis 2016;62:1380-9.
3. Carmeli Y, et al. Lancet Infect Dis 2016;16:661-73.
4. Wagenlehner FM, et al. Clin Infect Dis 2016;63:754-62.
5. Torres A, et al. Open Forum Infect Dis 2019;6:ofz149.
6. Mazuski JE, et al. Surg Infect (Larchmt) 2017;18:1-76.
7. SPC ZAVICEFTA®.
4. Volba správného antimikrobiálního přípravku u kriticky nemocných pacientů probíhá v časové tísni. Proč v takové situaci zvažovat u dospělých pacientů jako možnost časné léčby použití přípravku ZAVICEFTA®?
 • U pacientů se závažnými gramnegativními infekcemi je časné nasazení účinné antibiotické léčby klíčové.1
 • Opožděné nasazení léčby nebo nevhodná léčba zhoršují u pacientů se závažnými gramnegativními infekcemi léčebné výsledky – délka hospitalizace se prodlužuje o 60 %, délka antibiotické léčby se prodlužuje o 50 %, pravděpodobnost propuštění z nemocnice se snižuje o 30 % a riziko úmrtí v nemocnici nebo propuštění do hospicové péče se zvyšuje o 20 %.1
 • Včasná identifikace pacientů s rizikem MDR gramnegativních infekcí hraje zásadní roli pro výběr vhodné a adekvátní časné antimikrobiální léčby, která sníží riziko fatálních následků.1–3 MDR gramnegativní infekce jsou spojeny s řadou rizikových faktorů. Mezi tyto faktory patří:2–5
 • Rizikové faktory fragility: pacienti s > 3 komorbiditami, imunosupresí, neutropenií, nedávným chirurgickým zákrokem (před < 1 měsícem) a ve věku > 60 let.
 • Pravděpodobnost rezistence: nedávná léčba karbapenemy nebo fluorochinolony (před < 3 měsíci), dvě nedávné hospitalizace (před < 12 měsíci), riziko kolonizace CRE (např. nakažení v nemocnici, na JIP nebo při cestování do oblastí s vysokým rizikem výskytu endemických infekcí), komorbidity vyžadující vysokou spotřebu antibiotik (např. CHOPN, cystická fibróza, diabetes), dočasné zdravotnické prostředky a permanentní intruzivní prostředky (např. katetry, ventilátory).
 • Rizikové faktory závažnosti: infekce krevního řečiště, těžká sepse/septický šok, HAP/VAP, bez zlepšení během 24–48 hodin.
 • Přípravek ZAVICEFTA® představuje možnost léčby pacientů s vysokým rizikem MDR gramnegativních infekcí s podezřením na přítomnost nebo s potvrzením přítomnosti CRE (KPC, OXA-48), P. aeruginosa nebo patogenů produkujících ESBL nebo AmpC.6–9
 • Přípravek ZAVICEFTA® nabízí srovnatelnou účinnost s karbapenemy, navíc vykazuje in vitro aktivitu proti gramnegativním patogenům rezistentním ke karbapenemům, včetně kmenů produkujících KPC a OXA-48.6,10,11–15
 • Přípravek ZAVICEFTA® má profil bezpečnosti a snášenlivosti srovnatelný s cefalosporiny i karbapenemy.12–15
Reference:
1. Bonine NG, et a I. Am J Med Sci 2019;3 57:102-10.
2. Bassetti M, et al. Curr Opin Crit Care 2018;24:385-95.
3. De Waele JJ, et al. Intensive Care Med 2018;44:189-96.
4. Miller B, et al. Antimicrob Agents Chemother 2016;44:134-7.
5. Albur M, et al. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2016;15:23.
6. SPC ZAVICEFTA®.
7. Bassetti M, et al. Curr Opin Infect Dis 2018;31:177-86.
8. Lagace-Wiens P, et al. Core Evid 2014;9:13-25.
9. Zhanel GG, et al. Drugs 2013;73:159-7 7.
10. Mazuski JE, et al. Surg Infect (Larchmt) 2017;18:1-76. 
11. Pogue JM, et al. Clin Infect Dis 2019;68:519-24.
12. Carmeli Y, et al. Lancet Infect Dis 2016;16:661-73.
13. Mazuski JE, et al. Clin Infect Dis 2016;62:1380-9.
14. Torres A, et al. Lancet Infect Dis 2018;18:285-95.
15. Wagenlehner FM, et al. Clin Infect Dis 2016;63:754-62.
5. Proč je vhodné při podezření na gramnegativní infekci použít k léčbě přípravek ZAVICEFTA®?
 • Antibiotická rezistence a epidemické šíření MDR patogenů představují rostoucí celosvětový problém a významně zhoršují klinické výsledky, přispívají k vyšší mortalitě, k prodloužení hospitalizace a ke zvýšení nákladů v důsledku selhání počáteční empirické léčby:1,2
 • U pacientů s infekcemi vyvolanými bakterií P. aeruginosa, u kterých byla vhodná antimikrobiální léčba nasazena opožděně, byla pozorována 30denní mortalita 43,4 %.3
 • U řeckých pacientů s infekcemi vyvolanými bakterií K. pneumoniae produkující karbapenemázy byla pozorována 28denní mortalita 40 %.4
 • Dle výsledků klinické studie INCREMENT realizované ve 12 zemích byla pozorována 30denní mortalita u pacientů s infekcemi vyvolanými bakterií K. pneumoniae produkující ESBL 33,7 % a u pacientů s infekcemi vyvolanými bakterií E. coli produkující ESBL 17,4 %.5
 • U španělských pacientů s infekcemi vyvolanými kmeny Enterobacterales produkujícími OXA-48 byla pozorována 30denní mortalita 50 %.6
 • U řeckých pacientů s infekcemi vyvolanými K. pneumoniae produkujícími KPC byla pozorována celková mortalita 54,2 %.7
 • Přípravek ZAVICEFTA® je určen k léčbě pacientů s vysokým rizikem MDR gramnegativních infekcí s podezřením na přítomnost nebo s potvrzením přítomnosti P. aeruginosa, CRE (KPC, OXA-48) nebo patogenů produkujících ESBL nebo AmpC.8–11
 • Přípravek ZAVICEFTA® nabízí srovnatelnou účinnost s karbapenemy, navíc vykazuje in vitro aktivitu proti gramnegativním patogenům rezistentním ke karbapenemům, včetně kmenů produkujících KPC a OXA-48.8,10–15
 • Přípravek ZAVICEFTA® má profil bezpečnosti a snášenlivosti srovnatelný s cefalosporiny i karbapenemy.13–16
6. Kde naleznu podrobné informace o epidemiologické situaci a výskytu infekcí rezistentních ke karbapenemům v ČR? Jsou tyto informace k dispozici na webových stránkách společnosti Pfizer?
 • Informační databáze ATLAS pro antiinfektiva společnosti Pfizer představuje souhrnný a neustále aktualizovaný zdroj informací.17
 • ATLAS obsahuje plně prohledávatelnou databázi, která původně zahrnovala údaje z dozorového programu TEST (Tigecycline Evaluation Surveillance Trial) týkajícího se antibakteriálních léčiv a následně byla doplněna údaji z programů AWARE (Assessing Worldwide Antimicrobial Resistance Evaluation) a INFORM (International Network for Optimal Resistance Monitoring).17
 • ATLAS nyní zahrnuje také údaje z dozorového programu SENTRY týkajícího se antimykotik.17
 • Uživatel může pomocí vybraných analytických metod zpracovávat údaje z jednoho dozorového programu nebo z několika dozorových programů zároveň a vytvářet zprávy v tabulkovém a grafickém formátu nebo geografické mapy vizuálně znázorňující šíření antibakteriální nebo antimykotické rezistence v čase.17
 • Databáze ATLAS je pravidelně aktualizována (každých 6–8 měsíců) a budou do ní přidávány další informační zdroje.17
 • Zaregistrovat se můžete na adrese https://atlas-surveillance.com/#/login
Reference:
1. Zilberberg MD, et al. BMC Infect Dis 2017;17:279. 
2. Bonomo RA, et al. Clin Infect Dis 2018;66:1290-7.
3. Kang C, et al. Clin Infect Dis 2003;37:745-51.
4. Daikos GL, et al. Antimicrob Agents Chemother 2014;58:2322-8.
5. Scheuerman 0, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2018;39:660-7.
6. Navarro-San Francisco C, et al. Clin Microbial Infect 2013;19:72-9.
7. Zarkotou 0, et al. J Clin Microbial 2010;48:2271-4.
8. SPC ZAVICEFTA®.
9. Bassetti M, et al. Curr 0pin Infect Dis 2018;31:177-86.
10. Lagace-Wiens P, et al. Core Evid 2014;9:13-25.
11. Zhanel GG, et al. Drugs 2013;73:159-77.
12. Pogue JM, et al. Clin Infect Dis 2019;68:519-24.
13. Carmeli Y, et al. Lancet Infect Dis 2016;16:661-73.
14. Mazuski JE, et al. Clin Infect Dis 2016;62:1380-9.
15. Torres A, et al. Lancet Infect Dis 2018;18:285-95.
16. Wagenlehner FM, et al. Clin Infect Dis 2016;63:754-62.
17. Antimicrobial Testing Leadership and Surveillance. https://atlas-surveillance.com/#/login. Accessed February 2021.
PP-ZVA-CZE-0057
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne