Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravkuO přípravkuPokrytí patogenůVčasná, vhodná léčbaDoporučení IDSAČasto kladené dotazyProfily pacientůProfily pacientůProfil pacienta s HAP/VAPProfil pacienta s cUTIProfil pacienta s cIAIProfily dětských pacientůČasto kladené dotazyKlinické výsledkyKlinické výsledkyKlinické výsledkyČasto kladené dotazyBezpečnostBezpečnostBezpečnost u dospělýchBezpečnost u dětíČasto kladené dotazyDávkováníDávkováníDávkování u dospělýchDávkování u dětíČasto kladené dotazy
Antimikrobiální rezistence představuje rostoucí hrozbu a nese s sebou naléhavou potřebu nových možností léčby pacientů s rizikem MDR gramnegativních infekcí1,2

Rizikové faktory fragility

 • pacienti s > 3 komorbiditami
 • imunosuprese
 • neutropenie
 • nedávný chirurgický zákrok (před < 1 měsícem)
 • věk > 60 let

Rizikové faktory závažnosti

 • infekce krevního řečiště
 • centrální žilní katetr
 • závažná sepse/septický šok
 • HAP/VAP
 • bez zlepšení během 24–48 hodin
Rizikové faktory u MDR gramnegativních infekcí3–7

Pravděpodobnost rezistence

 • nedávná léčba karbapenemy nebo fluorochinolony (před < 3 měsíci)
 • dvě nedávné hospitalizace (před < 12 měsíci)
 • riziko kolonizace CRE (např. nakažení v nemocnici, na JIP nebo při cestování do oblastí s vysokým rizikem výskytu endemických infekcí)
 • komorbidity vyžadující vysokou spotřebu antibiotik (např. CHOPN, cystická fibróza, diabetes)
 • dočasné zdravotnické prostředky a permanentní intruzivní prostředky (např. katetry, ventilátory)
 • věk > 60 let

Pro výběr vhodné časné antimikrobiální léčby je nezbytné správně identifikovat pacienty s rizikem MDR gramnegativní infekce a snížit tak riziko fatálních následků.2

Profil pacienta s cIAI*

Identifikace pacienta s cIAI, u kterého je vysoké riziko rozvoje MDR gramnegativní infekce.

Badge Header of this card goes here

Michal

muž, stáří 75 let

Anamnéza pacienta

• diabetes mellitus 1. typu
• po segmentální resekci tračníku s primární anastomózou a perioperační antibiotickou léčbou
• předchozí intravenózní léčba širokospektrými antibiotiky
• nedávné cestování

Příznaky

Mezi příznaky infekce patří:
 • nástup akutní bolesti břicha, která přešla do difúzní bolesti
 • horečka
 • ztráta chuti k jídlu
 • nauzea

Diagnóza

 • přijetí na JIP
 • komplikovaná divertikulitida
 • průjem

Podezřelé patogeny

MDR gramnegativní patogeny, včetně K. pneumoniae, s možnou rezistencí ke karbapenemům a kolistinu
Rizikové faktory u pacienta s cUTI
 • nedávný chirurgický zákrok
 • věk > 60 let
 • přijetí na JIP
 • nedávná léčba antibiotiky
 • riziko kolonizace CRE
 • cestovatelský průjem v důsledku nedávného cestování do oblastí s rizikem endemických infekcí
Proč je přípravek ZAVICEFTA vhodnou volbou pro pacienty s cIAIBadge

Kombinace ceftazidimu
a avibaktamu8

Široké spektrum účinnosti proti rezistentním gramnegativním patogenům, včetně CRE (KPC a OXA-48),
P. aeruginosa ESBL
a AmpC8–11

Shodná účinnost s nejlepší  dostupnou léčbou pro pacienty s cIAI12

Celkový profil snášenlivosti srovnatelný s profilem ceftazidimu v monoterapii8,12–15

Konzistentní dávkování v různých indikacích; cIAI: 5–14 dní8

ZAVICEFTA®: Shodná účinnost s nejlepší dostupnou léčbou pro pacienty s cIAI12

Poznámky:Příklady pacientů zde popisované nepředstavují skutečné pacienty, ale jedná se o fiktivní případy, pro které by mohla být léčba přípravkem ZAVICEFTA (ceftazidim/avibaktam) vhodná.Avibaktam neinhibuje enzymy třídy B (metalo-β-laktamázy) a nedokáže inhibovat řadu enzymů třídy D.9Zkratky:CRE, Enterobacterales rezistentní vůči karbapenemům; cIAI, komplikovaná nitrobřišní infekce; ESBL, širokospektré β-laktamázy; HAP, nozokomiální pneumonie; CHOPN, chronická obstrukční plicní nemoc; JIP, jednotka intenzivní péče; KPC, Klebsiella pneumoniae karbapenemáza; MDR, multirezistentní; OXA, oxacilináza; VAP, ventilátorová pneumonie.Reference
1. Tismit J-F, et al. Intensive Care Med 2019; 45:573–591; 
2. Bonine NG, et al. Am J Med Sci 2019;357:102–10.
3. Bassetti M, et al. Exp Rev Anti Infect Ther 2017;15:55–65.
4. Miller BM, et al. Am J Infect Control 2016;44:134–7.
5. De Waele J, et al. Intensive Care Med 2018;44:189–96.
6. Albur M, et al. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2016;15:23.
7. Harris AD, et al. Emerg Infect Dis 2007;13:1144–9.
8. SPC ZAVICEFTA.
9. Liscio JL, et al. Int J Antimicrob Agents 2015;46:266–71.
10. Zhanel GG, et al. Drugs 2013;73:159–77.
11. Mazuski JE, et al. Surg Infect 2017;18:1–76.
12. Mazuski JE, et al. Clin Infect Dis 2016;62 1380–9.
13. Torres A, et al. Lancet Infect Dis 2018;18:285–95.
14. Carmeli Y, et al. Lancet Infect Dis 2016;16:661–73.
15. Wagenlehner FM, et al. Clin Infect Dis 2016;63:754–62.
PP-ZVA-CZE-0055
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne