Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravkuO přípravkuPokrytí patogenůVčasná, vhodná léčbaDoporučení IDSAČasto kladené dotazyProfily pacientůProfily pacientůProfil pacienta s HAP/VAPProfil pacienta s cUTIProfil pacienta s cIAIProfily dětských pacientůČasto kladené dotazyKlinické výsledkyKlinické výsledkyKlinické výsledkyČasto kladené dotazyBezpečnostBezpečnostBezpečnost u dospělýchBezpečnost u dětíČasto kladené dotazyDávkováníDávkováníDávkování u dospělýchDávkování u dětíČasto kladené dotazy
Antimikrobiální rezistence představuje rostoucí hrozbu a nese s sebou naléhavou potřebu nových možností léčby pacientů s rizikem MDR gramnegativních infekcí1,2

Rizikové faktory fragility

 • pacienti s > 3 komorbiditami
 • imunosuprese
 • neutropenie
 • nedávný chirurgický zákrok (před < 1 měsícem)
 • věk > 60 let

Rizikové faktory závažnosti

 • infekce krevního řečiště
 • centrální žilní katetr
 • závažná sepse/septický šok
 • HAP/VAP
 • bez zlepšení během 24–48 hodin
Rizikové faktory u MDR gramnegativních infekcí3–7

Pravděpodobnost rezistence

 • nedávná léčba karbapenemy nebo fluorochinolony (před < 3 měsíci)
 • dvě nedávné hospitalizace (před < 12 měsíci)
 • riziko kolonizace CRE (např. nakažení v nemocnici, na JIP nebo při cestování do oblastí s vysokým rizikem výskytu endemických infekcí)
 • komorbidity vyžadující vysokou spotřebu antibiotik (např. CHOPN, cystická fibróza, diabetes)
 • dočasné zdravotnické prostředky a permanentní intruzivní prostředky (např. katetry, ventilátory)
 • věk > 60 let

Pro výběr vhodné časné antimikrobiální léčby je nezbytné správně identifikovat pacienty s rizikem MDR gramnegativní infekce a snížit tak riziko fatálních následků.2

ZAVICEFTA: Profily dětských pacientů

Pacient s cUTI

Pacient s cIAI

Tab Number 3

Badge

Profil pacienta s cUTI*

Identifikace pacienta s cUTI, u kterého je vysoké riziko rozvoje MDR gramnegativní infekce.

Header of this card goes here

Terezka

dívka, stáří 1 rok

Zdravotní anamnéza

• spina bifida
• neurogenní močový měchýř
• rekurentní UTl
• vyžadována intermitentní katetrizace
• předchozí nález ESBL v moči

Klinické projevy

Terezka byla již dvakrát hospitalizovaná na dětské urologické klinice kvůli zhoršení klinického stavu.

Pozorované příznaky

Diagnóza

• podezření na cUTI

Podezřelé patogeny

K. pneumoniae, včetně kmenů rezistentních ke karbapenemům (KPC)

Příznaky

Infekce vyvolané MDR gramnegativní patogeny, včetně bakterií produkujících ESBL, se u dětí vyskytují čím dál častěji a bývají spojeny s vyšší mortalitou.5–7
Rizikové faktory u dětského pacienta s cUTI3,8Komorbidity
Spina bifida a neurogenní močový měchýř
Infekce močových cest
Rekurentní infekce močových cest
 • nedonošenost nebo nízká porodní hmotnost
 • dlouhodobá hospitalizace
  druhá hospitalizace
 • předchozí kolonizace
  nedávná infekce s nálezem ESBL v moči
 • předchozí léčba antibiotiky
  předchozí podávání antibiotik
 • invazivní zdravotnické prostředky
  intermitentní katetrizace
Proč je přípravek ZAVICEFTA vhodnou volbou pro dětské pacienty s cUTI

Kombinace ceftazidimu
a avibaktamu8

Široké spektrum účinnosti proti rezistentním gramnegativním patogenům, včetně CRE (KPC a OXA-48),
P. aeruginosa ESBL
a AmpC8–11

Léčba vedla u dětských pacientů ve věku od 3 měsíců s cUTI k dosažení příznivé klinické odpovědi se srovnatelnou účinností s cefepimem14

Podobný profil bezpečnosti a snášenlivosti u dětských pacientů ve věku od 3 měsíců s cUTI jako u dospělých pacientů9,13

Konzistentní dávkování v různých indikacích; cUTI, včetně pyelonefritidy:
5–14 dn퇧9

ZAVICEFTA®: Shodná účinnost s nejlepší dostupnou léčbou  pro pacienty s cUTI12

Profil pacienta s cIAI*

Identifikace dětského pacienta s cIAI, u kterého je vysoké riziko rozvoje MDR gramnegativní infekce.

Header of this card goes here

Matěj

chlapec, stáří 5 let

Zdravotní anamnéza

• celkové opoždění vývoje
• porucha funkce střev
• úplná parenterální výživa
• v péči dětského gastrointestinálního oddělení
• různé předchozí chirurgické zákroky
• před 3 měsíci: rektální screening CPE pozitivní na Klebsiella oxytoca (KPC)

Klinické projevy

 • Matěj byl hospitalizován pro resekci střeva
 • 3 dny po operaci došlo u Matěje ke zhoršení klinického stavu

Pozorované příznaky

Diagnóza

Podezření na cIAI

Podezřelé patogeny

MDR gramnegativní patogeny, včetně K. pneumoniae, s možnou rezistencí ke karbapenemům a kolistinu

Příznaky

 • CPE, včetně kmenů produkujících KPC, jsou příčinou rychlého globálního šíření CRE a infekce způsobené těmito kmeny jsou spojeny s vyšší mortalitou.5,6
 • Těžká sepse a septický šok vyvolané těmito infekcemi představují u dětských pacientů významnou příčinu morbidity a mortality.8
Rizikové faktory u dětského pacienta s cIAI3,8
 • Komorbidity
  celkové opoždění vývoje a porucha funkce střev
 • Chirurgické zákroky v anamnéze
  různé předchozí chirurgické zákroky
Sepse nebo septický šok
podezření na sepsi
 • dlouhodobá hospitalizace
  čtvrtá hospitalizace
 • předchozí kolonizace
  pozitivní na Klebsiella oxytoca (KPC) při rektálním screeningu na průkaz CPE
 • invazivní zdravotnické prostředky
  předchozí podávání antibiotik
 • úplná parenterální výživa
  návrat z oblasti s vysokým rizikem výskytu endemických infekcí
Proč je přípravek ZAVICEFTA vhodnou volbou pro dětské pacienty s cIAI

Kombinace ceftazidimu
a avibaktamu8

Široké spektrum účinnosti proti rezistentním gramnegativním patogenům, včetně CRE (KPC a OXA-48),
P. aeruginosa ESBL
a AmpC8–11

Léčba vedla u dětských pacientů ve věku od 3 měsíců s cIAI k dosažení příznivé klinické odpovědi se srovnatelnou účinností s cefepimem14

Podobný profil bezpečnosti a snášenlivosti u dětských pacientů ve věku od 3 měsíců s cIAI jako u dospělých pacientů9,14

Konzistentní dávkování v různých indikacích; clAI: 5–14 dn퇧9

Rostoucí hrozba MDR gramnegativních infekcí u dětských pacientů
s sebou nese naléhavou potřebu zajištění bezpečných a účinných možností léčby.14,15

Poznámky:Příklady pacientů zde popisované nepředstavují skutečné pacienty, ale jedná se o fiktivní případy, pro které by mohla být léčba přípravkem ZAVICEFTA (ceftazidim/avibaktam) vhodná. Avibaktam neinhibuje enzymy třídy B (metalo-β-laktamázy) a nedokáže inhibovat řadu enzymů třídy D.9Celková doba trvání léčby může zahrnovat intravenózní podávání přípravku ZAVICEFTA a vhodnou následnou perorální léčbu.9Je potřeba vzít v úvahu oficiální místní doporučení o správném používání antibakteriálních látek.9Zkratky:CRE, Enterobacterales rezistentní vůči karbapenemům; cIAI, komplikovaná nitrobřišní infekce; cUTI, komplikovaná infekce močových cest; ESBL, širokospektré β-laktamázy; HAP,nozokomiální pneumonie; CHOPN, chronická obstrukční plicní nemoc; JIP, jednotka intenzivní péče; KPC, Klebsiella pneumoniae karbapenemáza ; MDR, multirezistentní; OXA, oxacilináza; UTI, infekce močových cest VAP, ventilátorová pneumonie.Reference
1. Tismit J-F, et al. Intensive Care Med 2019; 45:573–591.
2. Bonine NG, et al. Am J Med Sci 2019;357:102–10.
3. Bassetti M, et al. Infect Drug Resist 2020;13:1763–73.
4. Miller BM, et al. Am J Infect Control 2016;44:134–7.
5. De Waele J, et al. Intensive Care Med 2018;44:189–96.
6. Albur M, et al. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2016;15:23.
7. Harris AD, et al. Emerg Infect Dis 2007;13:1144–9.
8. Meropol SB, et al. J Pediatric Infect Dis Soc 2018;7:36–45.
9. Aguilera-Alonso D, et al. Antimicrob Agents Chemother 2020;64:e02183-19.
10. Folgori L, Bielicki. J Pediatr Intensive Care 2019;8:17–24.
11. ZAVICEFTA. Summary of Product Characteristics, 2022.
12. Liscio JL, et al. Int J Antimicrob Agents 2015;46:266–71.
13. Zhanel GG, et al. Drugs 2013;73:159–77.
14. Mazuski JE, et al. Surg Infect 2017;18:1–76.
15. Bradley JS, et al. Pediatr Infect Dis J 2019;38:920–8.
16. Bradley JS, et al. Pediatr Infect Dis J 2019;38:816–24.
17. Sader HS, et al. Pediatr Infect Dis J 2018;37:549–54.
PP-ZVA-CZE-0056
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne