Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravkuO přípravkuPokrytí patogenůVčasná, vhodná léčbaDoporučení IDSAČasto kladené dotazyProfily pacientůProfily pacientůProfil pacienta s HAP/VAPProfil pacienta s cUTIProfil pacienta s cIAIProfily dětských pacientůČasto kladené dotazyKlinické výsledkyKlinické výsledkyKlinické výsledkyČasto kladené dotazyBezpečnostBezpečnostBezpečnost u dospělýchBezpečnost u dětíČasto kladené dotazyDávkováníDávkováníDávkování u dospělýchDávkování u dětíČasto kladené dotazy
Často kladené dotazyKlinické výsledky

1. U jakých pacientů je indikován přípravek ZAVICEFTA®?

2. Jaká klinická hodnocení přípravku ZAVICEFTA® fáze Ill byla realizována?

3. Jaké jsou unikátní vlastnosti přípravku ZAVICEFTA® a výsledky pozorované během programu klinických hodnocení fáze Ill?

1. U jakých pacientů je indikován přípravek ZAVICEFTA®?
 • Ceftazidim/avibaktam je indikován u dospělých a dětských pacientů ve věku od 3 měsíců k léčbě následujících infekcí:*1
 •  komplikované nitrobřišní infekce (cIAl),1
 •  komplikované infekce močových cest (cUTI), včetně pyelonefritidy,1
 •  nozokomiální (HAP), včetně ventilátorové pneumonie (VAP).1
 • Léčba dospělých pacientů se sekundární bakteriémií, která se vyskytne v souvislosti s kteroukoliv výše zmíněnou infekcí nebo u níž existuje podezření na tuto souvislost.1
 • Ceftazidim/avibaktam je též indikován k léčbě infekcí vyvolaných gramnegativními aerobními mikroorganismy u dospělých a dětských pacientů ve věku od 3 měsíců s omezenými léčebnými možnostmi.†1–8
Je potřeba vzít v úvahu oficiální místní doporučení o správném používání antibakteriálních látek.1Údaje podporují použití přípravku ZAVICEFTA u pacientů s omezenými léčebnými možnostmi, v souvislosti s léčbou primární bakteriémie, cSSTI, BJI, meningitidy, febrilní neutropenie, cystické fibrózy a pacientů po transplantaci, v důsledku mechanismů rezistence založených na produkci KPC a OXA-48 a MDR Pseudomonas.1–16Reference:
1. SPC ZAVICEFTA®
2. Caston JJ, et al. Int J Infect Dis 2017;59:118-23.
3. van Duin D, et al. Clin Infect Dis 2018;66:163-71.
4. Sousa A, et al. J Antimicrob Chemother 2018;73:3170-5.
5. Temkin E, et al. Antimicrob Agents Chemother 2017;61:e01964-16.
6. Shields K, et al. Antimicrob Agents Chemother 2017;61:e00883-17.
7. Tumbarello M, et al. Clin Infect Dis 2019;68:355-64.
8. Tumbarello M, et al. Clin Infect Dis 2021;ciab176.
9. Tsolaki V, et al. Antimicrob Agents Chemother 2020;64:e02320-19.
10. Rathish B, et al. Cureus 2021;13:e13081.
11. Jabbour J-F, et al. Curr Opin Infect Dis 2020;33:146-54.
12. Chen W, et al. Ann Transl Med 2020;8:39.
13. Atkin SD, et al. Infect Drug Resist 2018;11:1499-510.
14. Aguado JM, et al. Transplant Rev (Orlando) 2018;32:36-57.
15. Soriano A, et al. Infect Dis Ther 2021;1-46.
16. Mazuski JE, et al. Infect Dis Ther 2021;1-16.
2. Jaká klinická hodnocení přípravku ZAVICEFTA® fáze Ill byla realizována?
 • Klinická hodnocení RECLAIM 1 a 2 porovnávala použití přípravku ZAVICEFTA® v kombinaci s metronidazolem (s pokrytím  anaerobních patogenů) s meropenemem u pacientů s cIAl.1
 • Klinické hodnocení RECLAIM 3 porovnávalo použití přípravku ZAVICEFTA® v kombinaci s metronidazolem (s pokrytím  anaerobních patogenů) s meropenemem u pacientů s cIAl v asijsko-pacifickém regionu.1
 • Klinická hodnocení RECAPTURE 1 a 2 porovnávala použití přípravku ZAVICEFTA® s karbapenemovým komparátorem u pacientů s cUTl.3
 • Klinické hodnocení REPRISE bylo prvním hodnocením zaměřeným na patogeny, které porovnávalo použití přípravku ZAVICEFTA® s nejlepší dostupnou léčbou (především léčbou karbapenemy) u pacientů s infekcemi rezistentními k ceftazidimu (clAl a cUTl).4
 • Klinické hodnocení REPROVE porovnávalo použití přípravku ZAVICEFTA® s meropenemem u pacientů s HAP, včetně VAP.5,6
Reference:
1. Mazuski JE, et al. Clin Infect Dis 2016;62:1380-9.
2. Qin X, et al. Int J Antimicrob Agents 2017;49:579-88.
3. Wagenlehner FM, et al. Clin Infect Dis 2016;63:754-62.
4. Carmeli Y, et al. Lancet Infect Dis 2016;16:661-73.
5. Torres A, et al. Lancet Infect Dis 2018;18:285-95.
6. Torres A, et al. Open Forum Infect Dis 2019;6:ofz149.
3. Jaké jsou unikátní vlastnosti přípravku ZAVICEFTA® a výsledky pozorované během programu klinických hodnocení fáze lll?
 • Přípravek ZAVICEFTA® byl hodnocen ve třech indikacích (HAP/VAP, cUTI a clAI) a byl porovnáván s karbapenemy, které jsou v současnosti standardní léčbou rezistentních gramnegativních infekcí.1–3
 • Dávkování přípravku ZAVICEFTA® v rámci indikací cUTI a cIAI u pacientů s CrCI > 50 ml/min bylo ve všech klinických hodnoceních fáze lll konzistentní.1,4–6
 • Klinické hodnocení REPRISE bylo prvním hodnocením zaměřeným na patogeny, které posuzovalo účinnost, bezpečnost a snášenlivost přípravku ZAVICEFTA® u pacientů s cUTl nebo clAl vyvolanými gramnegativními patogeny rezistentními k ceftazidimu.2
 • V klinických hodnoceních RECAPTURE a REPRISE byla prokázána účinnost přípravku ZAVICEFTA®, a to i proti patogenům necitlivým k ceftazidimu, což vyzdvihuje jeho potenciální klinický přínos, neboť nabízí možnost snížit spotřebu karbapenemů při léčbě těchto infekcí.2,3
 • Klinické hodnocení REPROVE fáze III bylo prvním randomizovaným kontrolovaným hodnocením přípravku ZAVICEFTA® u dospělých pacientů s HAP, včetně VAP, které u této nové antimikrobiální léčby zaměřené na gramnegativní patogeny vyvolávající HAP/VAP prokázalo noninferioritu v porovnání s karbapenemy.7
 • V době realizace klinického hodnocení REPROVE byl přípravek ZAVICEFTA® po více než 15 letech prvním antibiotikem proti gramnegativním patogenům, které bylo schváleno v USA k léčbě dospělých pacientů s HAP/VAP.8
 • V rámci programu klinických hodnocení fáze III ukázal přípravek ZAVICEFTA® konzistentní bezpečnostní profil s konzistentním dávkováním ve všech indikacích.1–3,7,8
Reference:
1.  Mazuski JE, et al. Clin Infect Dis 2016;62:1380–9.
2. Carmeli Y, et al. Lancet Infect Dis 2016;16:661–73.
3. Wagenlehner FM, et al. Clin Infect Dis 2016;63:754−62.
4. Mazuski JE, et al. Clin Infect Dis 2016;62(Suppl):1380–9. 
5. Carmeli Y, et al. Lancet Infect Dis 2016;16(Suppl):661–73.
6. Wagenlehner FM, et al. Clin Infect Dis 2016;63(Suppl):754−62.
7. Torres A, et al. Lancet Infect Dis 2018;18:285–95.
8. Torres A, et al. Open Forum Infect Dis 2019;6:ofz149. 
PP-ZVA-CZE-0059
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne