Internal Medicine

ELIQUIS® - Informace o přípravku

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Před předepsáním přípravku si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravku na www.pfizer.cz/vpois/e-h

CHAMPIX® - Informace o přípravku

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Před předepsáním přípravku si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravku na www.pfizer.cz/vpois/c-d 

Inflammation & Immunology

XELJANZ® - Informace o přípravku

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění s omezením.
S úhradou přípravku v konkrétní indikaci se seznamte na www.sukl.cz
Před předepsáním přípravku si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravku na www.pfizer.cz/vpois/t-z

Rare Diseases

VYNDAQEL® - Informace o přípravku 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Před předepsáním přípravku si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravku na www.pfizer.cz/vpois/t-z

SOMAVERT® - Informace o přípravku

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Před předepsáním přípravku si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravku na www.pfizer.cz/vpois/q-s

Vaccines

FSME-IMMUN® - Informace o přípravku 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Před předepsáním přípravku si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravku na www.pfizer.cz/vpois/e-h

Oncology

IBRANCE® - Informace o přípravku 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Před předepsáním přípravku si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravku na www.pfizer.cz/vpois/i-m

LORVIQUA® - Informace o přípravku 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Před předepsáním přípravku si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravku na www.pfizer.cz/vpois/i-m

SUTENT® - Informace o přípravku

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v indikaci léčba neresekovatelných nebo metastatických dobře diferencovaných pankreatických neuroendokrinních nádorů (pNET) s progresí onemocnění. 
Před předepsáním přípravku si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravku na www.pfizer.cz/vpois/q-s

MYLOTARG® - Informace o přípravku

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Před předepsáním přípravku si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravku na www.pfizer.cz/vpois/i-m

XALKORI® - Informace o přípravku

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v léčbě ALK pozitivního NSCLC. 
Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v léčbě ROS-1 pozitivního NSCLC. 
Před předepsáním přípravku si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravku na www.pfizer.cz/vpois/t-z

INLYTA® - Informace o přípravku

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Před předepsáním přípravku si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravku na www.pfizer.cz/vpois/i-m

TALZENNA® - Informace o přípravku 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Před předepsáním přípravku si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravku na www.pfizer.cz/vpois/t-z
Přejít na produkt: A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z