Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
ButtonLoading ButtonLoadingCOVID-19Klíšťová encefalitidaMeningokokové onemocněníPneumokokové onemocnění

Menu

Původ onemocnění COVID-19Původ onemocnění COVID-19

Onemocnění COVID-19 je infekční onemocnění způsobené virem SARS-CoV-2.1

Vývoj viru SARS-CoV-2 je nepředvídatelný s neustálým potenciálem vzniku nových variant, které mohou ovlivnit průběh pandemie.2

Onemocnění COVID-19 bylo oficiálně definováno WHO 11.2.2020 jako nové onemocnění v souvislosti  s šířením infekce nově vzniklého viru SARS-CoV-2.3

Název onemocnění vznikl složením z anglických slov:

 • „CO“ znamená corona
 • „VI“ znamená virus
 • „D“ znamená onemocnění (angl. disease)
 • „19“ značí rok, kdy bylo onemocnění poprvé identifikováno — 20194
Všechny koronaviry jsou obalené kulovité nebo pleomorfní viry s jednovláknovým RNA genomem. Genom kóduje 4 hlavní strukturální proteiny, jak je shrnuto na obrázku 1, a také řadu nestrukturálních proteinů, které vykonávají funkce jako je replikace RNA genomu viru.5

Obrázek 1: Strukturální proteiny SARS-CoV-2. Obrázek upraven z: Felsenstein S, Herbert JA, McNamara PS a kol. COVID-19: Immunologie a možnosti léčby. Clin Immunol. 2020; 215:108448. 6

Mechanismus infekceMechanismus infekce

Infekce SARS-CoV-2 začíná, když se spike protein viru naváže na receptor angiotenzin-konvertujícího enzymu 2 (ACE2). ACE2 je membránově vázaný enzym zapojený do systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAS), komplexní sítě, která pomáhá regulovat krevní tlak a řídit rovnováhu elektrolytů a tekutin.

RAS hraje roli ve funkci mnoha orgánů, jako je srdce, krevní cévy a ledviny. ACE2 je exprimován téměř ve všech lidských orgánech v různé míře s nejvyšší expresí v plicních epiteliálních buňkách, krevních cévách, srdečním svalu, ledvinách, močovém měchýři, slinivce, mozku a vnitřní výstelce střeva.7

Příznaky a zátěž nemocí COVID-19Příznaky a zátěž nemocí COVID-19

COVID-19 působí na různé osoby různými způsoby. U většiny infikovaných osob se vyvine mírné až středně těžké onemocnění a zotaví se bez hospitalizace. 

Mezi nejčastější příznaky patří

 • horečka, 
 • kašel, 
 • únava,
 • ztráta chuti nebo čichu. 
 

Mezi méně časté příznaky patří

 • bolest v krku,
 • bolest hlavy,
 • bolesti svalů a kloubů,
 • průjem,
 • vyrážka na kůži nebo změna barvy prstů na rukou nebo nohou, 
 • červené nebo podrážděné oči. 

Od okamžiku infikování virem trvá většinou 5-6 dní než se projeví příznaky, může to ale být až 14 dní.8

Onemocněním COVID-19 může vážně onemocnět kdokoli. U některých lidí je riziko vyšší.8

Onemocnění COVID-19 má zpravidla závažnější průběh u osob vyššího věku (60 a více let) a u osob s určitým spektrem základních zdravotních obtíží nebo rizikových faktorů, například: 9,10
 • chronické onemocnění srdce a cév, vysoký krevní tlak,
 • chronické plicní onemocnění,
 • obezita,
 • chronické selhání jater a ledvin,
 • diabetes,
 • stavy, které v důsledku nemoci nebo léčby vážně oslabují imunitní systém (např. transplantace, HIV, onkologická léčba, autoimunitní nebo zánětlivá onemocnění jako je revmatoidní artritida nebo zánětlivé onemocnění střev)
 • Downův syndrom,
 • stavy se zvýšenou srážlivostí krve,
 • srpkovitá anémie, 
 • vzácné onemocnění postihující mozek nebo nervy (roztroušená skleróza, onemocnění motorických neuronů, Huntingtonova choroba nebo myasthenia gravis, 
 • těhotné ženy s rizikovými faktory, jako je věk nad 35 let, vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita nebo jiný faktor po individuálním posouzení. 

Protože kdokoli v jakémkoli věku se může nakazit a vážně onemocnět nemocí COVID-19 nebo zemřít8, je aktuálně doporučeno očkování všem osobám, pro které je očkovací látka schválena (od 6 měsíců věku) a nemají žádnou kontraindikaci, včetně těch, které onemocnění prodělaly.11

Všem osobám ve věku 12 a více let, které dokončily primovakcinaci kteroukoli očkovací látkou proti COVID-19, je doporučeno podání jedné posilující dávky bivalentní mRNA vakcíny zaměřené na omikron BA.4/BA.5, nejdříve 3 měsíce po předchozí dávce. Tato dávka je doporučena bez ohledu na počet předchozích posilujících dávek původní monovalentní vakcíny.11

U osob, které dostaly posilující dávku očkovací látky zaměřené na omikron BA.1/BA.2, další posilující dávka bivalentní mRNA vakcíny zaměřené na omikron BA.4/5 není indikována.11

Informace o možnostech očkování proti onemocnění COVID-19: 
   
O vakcíně COMIRNATYLoading
Reference:WHO. Coronavirus disease (COVID-19). Dostupné na: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1. Staženo: 20. 2. 2023.WHO. Tracking SARS-CoV-2 variants. Dostupné na: https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/. Staženo: 20. 2. 2023.WHO. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Dostupné na: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-%28covid-2019%29-and-the-virus-that-causes-itStaženo: 20. 2. 2023.WHO. Klíčové informace o COVID-19 Dostupné na: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4 Staženo: 16. 3. 2023.Fung T, Liu D. Human Coronavirus: Host-Pathogen Interaction. Annual Review of Microbiology. Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31226023/Staženo: 21. 2. 2023.Felsenstein S, Herbert J, McNamara P, Hedrich C. COVID-19: Immunology and treatment options. Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32353634/Staženo: 20. 2. 2023.Ni W, Yang X, Yang D, Bao J, Li R, Xiao Y et al. Role of angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) in COVID-19. Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32660650/Staženo: 20. 2. 2023.WHO. int. 2022. Coronavirus. Dostupné na: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3Staženo 20. 2. 2023.WHO. WHO is at high risk from coronavirus (COVID-19). Dostupné na: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/who-is-at-high-risk-from-coronavirus/Staženo: 22. 2. 2023.NZIP. OČKUJEME SE PRO ŽIVOT BEZE STRACHU. Dostupné na: https://www.nzip.cz/doc/brozura-cesko-ockuje-ockujeme-se-pro-zivot-beze-strachu.pdfStaženo: 20. 2. 2023.ČVS. Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování proti onemocnění covid-19, 8. 11. 2022. Dostupné na: https://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/doporucenicvskockovaniprotionemocnenicovid-19aktualizace_listopad_2022_final.pdfStaženo: 27. 2. 2023.
Možnosti očkování proti onemocnění COVID-19
O vakcíně COMIRNATY
O dalších vakcínách Pfizer
PP-CMR-CZE-0139
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne