Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
ButtonLoading ButtonLoadingCOVID-19Klíšťová encefalitidaMeningokokové onemocněníPneumokokové onemocnění

Menu

Klíšťová encefalitida (KE)Klíšťová encefalitida (KE)

Klíšťová meningoencefalitida představuje onemocnění, jehož incidence je na území České republiky poměrně vysoká. Průběh onemocnění kolísá od abortivních forem až po velmi těžké stavy, jež mohou zanechat i celoživotní následky. Onemocnění se může manifestovat formou meningitickou, encefalitickou, bulbocervikální a encefalomyelitickou.1

Virus KE patří do příbuzné skupiny virů zvaných flaviviry. Sem patří žlutá zimnice, horečka dengue a japonská encefalitida. Existují zejména 3 genetické kmeny viru KE: evropský/západní, sibiřský a dálnovýchodní.2

U lidí se může KE rozvinout zejména po přisátí klíštětem, které bylo infikováno virem KE.

Jaký je dopad KE?Jaký je dopad KE?

Na celém světě je každý rok hlášeno přibližně 10 000 až 12 000 klinických případů KE.3 

 
 

Jak se přenáší?

Kdo je ohrožen?

Příznaky KE

Přenos KE na lidi obvykle probíhá po přisátí infikovaného klíštěte, ačkoli rizikové mohou být i nepasterizované mléčné výrobky od zvířat infikovaných virem KE. Méně často může dojít k nákaze po požití tepelně neupraveného kravského, kozího či ovčího mléka či produktů z něho. U nakažených zvířat virus proniká do mléka.1

Klíšťata jsou hlavními přenašeči a rezervoárovými hostiteli viru KE. Klíšťata se mohou nakazit KE při společném sání, při sání na viremickém hostiteli nebo příležitostně může k přenosu dojít transovariálně z infikovaných samic na vajíčka.5

Ne všechna klíšťata přenášejí KE. Ale ve vysoce endemických oblastech je riziko nákazy vyšší. Prevalence se v jednotlivých regionech značně liší.

Endemické oblasti jsou takové, kde se infekce v populaci neustále udržuje na kontrolovatelné úrovni.

Oblast výskytu
Klíšťata infikovaná KE je možné najít v různých částech Evropy a Asie.3

Hlášení o případech KE jsou obecně z míst s nadmořskou výškou nižší než 1 500 metrů. Nicméně klíšťata se mohou vyskytovat i ve vyšších nadmořských výškách v důsledku změny klimatu.4 

Roční období
Klíšťata jsou zpravidla aktivní při teplotách vyšších než 5 ºC. Nicméně výskyt KE se může v jednotlivých letech lišit v závislosti na klimatických podmínkách.4

Aktivita
Klíště obecné žije v trávě a v křoví ve výšce přibližně do 1,5 metru. Preferuje vlhké biotopy, lesy, či městské parky.4

U některých osob infikovaných virem KE se nevyskytují žádné příznaky.V případě, že se objeví symptomy, může onemocnění probíhat ve formě abortivní nebo je průběh dvoufázový:1 

1. fáze: Příznaky podobné chřipce 2–7 dnů následované bezpříznakovým obdobím trvajícím 2–10 dnů.5

Chřipkovité příznaky - artralgie, myalgie, pobolívání hlavy, subfebrilní teplota.1

2. fáze: Zahrnuje nervovou soustavu s příznaky meningitidy anebo encefalitidy.

Výrazné bolesti hlavy, zvracení, světloplachost, třesy, hypomimie, závratě, vysoká horečka,
poruchy spánku, ataxie.1Většina nakažených osob se plně zotaví, ale některé publikace udávají, že u 35-58 % se rozvine postencefalitický syndrom, který vyvolává vážné dlouhodobé komplikace, včetně ochrnutí.5 

Smrtnost u klíšťové encefalitidy se v Evropě pohybuje mezi 1–4 % – to znamená, že až 1 osoba z 25 osob, u nichž se rozvinou příznaky KE, na infekci může zemřít.5

 

Diagnostika KEExistuje léčba KE?Diagnostika KEDiagnostika KE je založena na následujících prvcích:

Expozice – pokud byl jedinec vystaven rizikovým faktorům spojeným s přenosem KE, jako jsou venkovní aktivity.3

Laboratorní testování – zjištění protilátek IgM pomocí ELISA* nebo neutralizačního testu je jedinou metodou definitivní diagnostiky.1


*ELISA: angl. zkr. enzyme-linked immuno sorbent assay
Existuje léčba KE?

Specifická léčba klíšťové encefalitidy neexistuje.5

Proto lze klíšťovou encefalitidu léčit pouze symptomaticky:5
•    Monitorování životních funkcí
•    Udržování rovnováhy vody a elektrolytů
•    Zajištění dostatečného příjmu kalorií
•    Podávání léků proti bolesti a horečce
•    V případě potřeby podávání látek proti křečím
•    Fyzioterapie ochrnutých končetin, aby se zabránilo zakrnění svalů

Co může pomoci při prevenci KE? Co může pomoci při prevenci KE? 

Jedinou specifickou účinnou ochranou proti KE je očkování
 

Při cestování

Nespecifická prevence, která může pomoci chránit jednotlivce před přisátím klíštěte:1

  • Při procházce venku si zakryjte kůži nejlépe přiléhavým oděvem.
  • Používejte repelenty proti hmyzu na oděv a kůži.
  • Oblečte si oděv světlé barvy, aby byla klíšťata snáze viditelná a mohli jste je smést.
  • Pravidelně kontrolujte, zda nemáte klíště.
  • Klíště odstraňte, co nejdříve je to možné, pomocí pinzety.
KE = klíšťová encefalitidaReference:Roháčová H. Klíšťová meningoencefalitida. Remedia 2013, 23: 367-369.Barrett PN. Tick-borne encephalitis virus vaccines, p 733-788. In: Plotkin SA, Orenstein WA, PA O, (ed). Vaccines, Sixth edition. Elsevier Saunders; 2013, Philadelphia, PA.World Health Organisation. Tick-borne encephalitis. Dostupné na: https://www.who.int/health-topics/tick-borne-encephalitis#tab=tab_1. Staženo: 3. 3. 2023.
Polcarová et al.r G, et al. Klíšťová encefalitida – epidemiologie a současné možnosti očkování, Review 3/2017Kaiser R. Tick-borne encephalitis. Infect Dis Clin North Am. 2008;22(3):561-75
Možnosti očkování proti onemocnění KEO vakcíně FSME-IMMUNLoading
O dalších vakcínách Pfizer
PP-TCV-CZE-0215
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne