Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Close

O přípravkuO přípravkuO přípravku APEXXNARMechanismus účinkuDoporučení k očkováníKlinický programKlinický programPřehled klinických studií vakcíny APEXXNARNežádoucí účinky zjištěné v klinické studii přípravku APEXXNARPneumokoková  onemocněníPneumokoková onemocněníRiziko onemocněníPokrytí sérotypůSkladováníUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaOtázky a odpovědi
Nežádoucí účinky přípravku APEXXNAR (pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína [20valentní, 
adsorbovaná]).1
Třída orgánového systému Stupeň: Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 to <1/10), méně časté (≥1/1000 to <1/100)
Poruchy imunitního systému Méně časté: hypersenzitivní reakce včetně otoku tváře, dyspnoe a bronchospasmus
Poruchy nervového systému Velmi časté: bolest hlavy
Gastrointestinální poruchy Méně časté: průjem,nauzea, zvracení*
Poruchy kůže a podkožní tkáně Méně časté: vyrážka,* angioedém
Poruchy svalové a kosterní soustavy
a pojivové tkáně
Velmi časté: bolest kloubů, bolest svalů
Celkové poruchy a reakce v místě podání Velmi časté: bolest/citlivost v místě očkování, únava
Časté: indurace/otok v místě očkování,* erytém v místě očkování,* pyrexie
Méně časté:
pruritus v místě očkovánílymfadenopatie, kopřivka v místě očkování, zimnice*
 
   
Scroll left to view table

Protože přípravek APEXXNAR obsahuje stejné kapsulární polysacharidové konjugáty se 13 specifickými sérotypy a stejné pomocné látky jako přípravek Prevenar 13, byly nežádoucí účinky identifikované u přípravku Prevenar 13 převzaty i pro přípravek APEXXNAR.

Příhoda hlášená v klinických studiích přípravku Prevenar 13 s  „velmi častou“ frekvencí (>1/10).
Reference:APEXXNAR SPC.Froes F, Roche N, Blasi F. Pneumococcal vaccination and chronic respiratory diseases. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:3457-3468.Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024. 
Klinický program Jak APEXXNAR funguje?

Konjugované vakcíny, jako je APEXXNAR, jsou vyvinuty tak, aby zajišťovaly  dlouhodobu imunitu.1,2

Zjistěte jakLoading
Profily pacientů

Podívejte se, proč mohou být někteří pacienti více ohroženi pneumokokovým onemocněním3

Více informacíLoading
PP-PNR-CZE-0043
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.