Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Close

O přípravkuO přípravkuO přípravku APEXXNARMechanismus účinkuDoporučení k očkováníKlinický programKlinický programPřehled klinických studií vakcíny APEXXNARNežádoucí účinky zjištěné v klinické studii přípravku APEXXNARPneumokoková  onemocněníPneumokoková onemocněníRiziko onemocněníPokrytí sérotypůSkladováníUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaOtázky a odpovědi
Vakcína APEXXNAR (pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína [20valentní, adsorbovaná]) byla hodnocena z hlediska bezpečnosti a imunogenicity v rámci různorodé populace u 6 000 dospělých osob.1-4Studováno u dospělých osob v minulosti očkovaných i neočkovaných proti pneumokokům.1Studie zahrnovaly osoby, které byly zdravé nebo imunokompetentní se stabilním přidruženým onemocněním.1V minulosti neočkovaní1Design studie: dospělé osoby starší 18 let, dosud neočkované proti pneumokokům Výsledky studie1

Prokázána noninferiorita v rámci imunogenicity* ve srovnání s přípravkem Prevenar 13 (pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína [13valentní, adsorbovaná]) a PPV23 u většiny společných sérotypů1

Za noninferioritu pro určitý sérotyp se považuje stav, kdy spodní hranice oboustranného 95% CI poměru GMT (APEXXNAR/Prevenar 13; APEXXNAR/PPV23) pro daný sérotyp byla >0,5.

Imunogenicita u 20 sérotypů v přípravku APEXXNAR měřená u osob ve věku 60 let a starších, které dosud nebyly očkovány proti pneumokokovým onemocněním.

V minulosti očkovaní1Design studie: osoby starší 65 let, již dříve očkované proti pneumokokovým onemocněním Výsledky studie1

Všichni účastníci kohorty byli v minulosti očkováni vakcínou PPV23 nebo vakcínou Prevenar 13 (pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná]) nebo vakcínou Prevenar 13 a následně PPV23.

V každé kohortě byla podána jedna dávka vakcíny APEXXNAR, přičemž se prokázalo, že je velmi dobře tolerována a imunogenní bez ohledu na případnou dřívější vakcinaci proti pneumokokovým onemocněním.

OPA GMT u účastníků, kteří byli očkováni PPV23 ≥1 až ≤5 let před zařazením do studie, byly nižší než u účastníků, kteří byli očkováni vakcínou Prevenar 13 nejméně 6 měsíců před zařazením do studie, a než u účastníků, kteří byli očkováni vakcínou Prevenar 13 a následně PPV23 s poslední dávkou PPV23 nejméně 1 rok předtím.

V této randomizované otevřené klinické studii byla zjišťována imunitní odpověď na vakcínu APEXXNAR u osob starších 65 let, které byly dříve očkovány přípravky PPV23, Prevenar 13 nebo přípravkem Prevenar 13 a následně PPV23

Cl = interval spolehlivosti; GMT = poměr geometrických průměrných titrů; IPO = invazivní pneumokokové onemocnění; OPA = opsonofagocytární aktivita; PCV13 = Prevenar 13 (konjugovaná pneumokoková polysacharidová vakcína [13valentní, adsorbovaná]); PPSV23 = 23valentní pneumokoková polysacharidová vakcína.Reference:APEXXNAR SPC.ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Dostupné na: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03760146. Staženo: 1. 3. 2023.ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of 3 lots of 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Dostupné na: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03828617. Staženo: 1. 3. 2023.ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal vaccine in adults 65 years of age or older with prior pneumococcal vaccination. Dostupné na: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03835975. Staženo: 3. 3. 2023.Pneumovax 23 SPC.Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024.
Klinický program Proč na pneumokokové vakcinaci záleží

APEXXNAR pomáhá lépe chránit dospělé pacienty před pneumokokovými onemocněními.1

Příznaky onemocněníLoading
Profily pacientů

Podívejte se, proč mohou být někteří pacienti ve vyšším riziku pneumokokových onemocnění.6

Více informacíLoading
PP-PNR-CZE-0042
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.