Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
O přípravkuO přípravkuO přípravkuTerapeutické indikaceRevmatoidní artritidaJuvenilní idiopatická artritidaPsoriatická artritidaAnkylozující spondylitida a nr-AxSpALožisková psoriáza a ložisková psoriáza u dětíDávkováníDávkováníRevmatoidní artritida, psoriatická artritida, ankylozující spondylitida a nr-AxSpAJuvenilní idiopatická artritidaLožisková psoriázaLožisková psoriáza u dětíZpůsob podáníZpůsob podáníPředplněná stříkačkaMYCLIC®Prášek a rozpouštědlo

Menu

Close

Předplněné pero MYCLIC® 

Předplněné pero MyClic představuje jednoduchý dávkovací systém pro podání dávky 25 mg nebo 50 mg přípravku Enbrel. Použití pera MyClic zvyšuje u pacientů adherenci k léčbě a přináší větší spokojenost a pohodlí při podání v porovnání s injekční stříkačkou.1

Jednoduchost, jistota, bezpečnost2,3MyClic: Flexibilní možnosti dávkování, síla dávky 25 mgMyClic: Flexibilní možnosti dávkování s výhodou dávky i 25 mg

Přípravek Enbrel poskytuje širokou škálu možností podání a dávkování s dostupnými dávkami 10 mg (pediatrická populace), 25 mg a 50 mg.3 Pero MyClic nabízí možnost volby preferovaného způsobu podání pro všechny typy pacientů.3

MyClic: Potvrzený přínos pro pacienty1

Pacienti, kteří vyzkoušeli podání přípravku Enbrel pomocí předplněného pera, potvrdili následující:

  • větší spokojenost v porovnání s podáním předplněnou injekční stříkačkou a jednoduché zacházení s perem (p < 0,001) a snadné podání injekce (p < 0,001)*4
  • statisticky významné snížení bolesti v místě vpichu: průměrné skóre VAS 2,91 vs. 1,77 (p < 0,001)†2
  • míra adherence > 95 %2
  • zvýšení podílu pacientů, kteří si přípravek Enbrel podávají sami, z 66 % na 93 %2
  • snížení podílu pacientů, kteří potřebují asistenci zdravotní sestry v zařízeních primární péče, z 23 % na 2 %2

Pero MyClic dovoluje pacientům vést normální společenský život a věnovat se každodenním a volnočasovým aktivitám.1

V multicentrické, otevřené, randomizované klinické studii s paralelním designem bylo 421 dospělých pacientů s psoriázou randomizováno k léčbě přípravkem Enbrel 50 mg se subkutánním podáním dvakrát týdně po dobu 12 týdnů formou předplněné injekční stříkačky nebo předplněného pera. Primárním sledovaným cílovým parametrem byla spokojenost pacientů s jednotlivými typy injekčního podání hodnocená na Likertově stupnici od 0 do 10 bodů. Studie byla určena k prokázání noninferiority mezi podáním perem oproti injekční stříkačce.438 mužů a 66 žen s diagnózou revmatoidní artritidy (56 %), psoriatické artritidy (30 %) a ankylozující spondylitidy (14 %) přešlo z podávání 50 mg předplněnou injekční stříkačkou na podávání 50 mg předplněným perem MyClic. Pacienti odpovídali na otázky po 2 měsících od zahájení podávání přípravku Enbrel pomocí předplněného pera MyClic.2
Reference:
Müller-Ladner U, et al. Z Rheumatol. 2012;71:890-899.Borrás-Blasco J, et al. Expert Opin Biol Ther. 2013;13:1103-8.SPC Enbrel.Paul C, et al. J Eur A cad Dermatol Venereal. 2012;26:448-455.

Výdej léčivého přípravku Enbrel je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku na www.pfizer.cz/vpois.

PP-ENB-CZE-0051
Způsob podání
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

 

Ano Ne