Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravkuDesign studiíDesign studie v 1. linii léčbyDesign studie v 2.
a následných linií
LORVIQUA v první linii léčby
ALK+ aNSCLC1

Ve studii CROWN byl přípravek LORVIQUA hodnocen jako možnost léčby první linie. 

Studie CROWN je randomizovaná, multicentrická studie fáze III srovnávající lorlatinib s krizotinibem u pacientů s ALK+ NSCLC bez předchozí léčby pro metastatické postižení.(N=296) 1,2

Krizotinib byl zvolen jako komparátor vzhledem k tomu, že se jednalo o standard v první linii léčby v době, kdy byla studie zahájena.2

Hodnoceno na širokém spektru pacientů2

V obou ramenech studie mělo přibližně 26 % pacientů ve výchozím stavu mozkové metastázy.2

Výchozí demografické údaje (populace ITT, N = 296)2
Scroll left to view table
Charakteristika LORVIQUA
(n = 149)
Krizotinib
(n = 147)
Věk, v letech
Průměr (SD)d 59,1 (±13,1) 55,6 (±13,5)
Medián (mezikvartilní rozpětí) 61 (51-69) 56 (45-66)
Pohlaví, n (%)
Žena 84 (56) 91 (62)
Muž 65 (44) 56 (38)
Rasa nebo etnikum, n (%)e
Bílá 72 (48) 72 (49)
Asijská 65 (44) 65 (44)
Černá 0 1 (1)
Chybí 12 (8) 9 (6)
Kouření, n (%)f
Nekuřák 81 (54) 94 (64)
Bývalý kuřák 55 (37) 43 (29)
Aktivní kuřák 13 (9) 9 (6)
ECOG PS, n (%)g
0 67 (45) 57 (39)
1 79 (53) 81 (55)
2 3 (2) 9 (6)
Výchozí charakteristiky onemocnění (populace ITT, N = 296)2
Scroll left to view table
Charakteristika LORVIQUA
(n=149)
Krizotinib
(n=147)
Aktuální stádium onemocnění, n (%)
IIIA 1 (1) 0
IIIB 12 (8) 8 (5)
IV 135 (91) 139 (95)
Jinéh 1 (1) 0
Histologický typ, n (%)
Adenokarcinom 140 (94) 140 (95)
Adenoskvamózní karcinom 6 (4) 5 (3)
Velkobuněčný karcinom 0 1 (1)
Spinocelulární karcinom 3 (2) 1 (1)
Užívání předchozí protinádorové terapie, n (%)1
  12 (8) 9 (6)
Předchozí radioterapie mozku, n (%)
  9 (6) 10 (7)
Mozkové metastázy ve výchozím stavu, n (%)
  38 (26) 40 (27)
ReferencesLéčba v obou ramenech pokračovala až do výskytu progrese onemocnění nebo nepřijatelné toxicity.1b Pěti pacientům ve skupině s krizotinibem nebyla podána léčba, ale byli zahrnuti do populace ITT.2c Objektivní odpověď nádoru dle BICR.1,2d Hodnoty plus-minus představují střední hodnoty ±SD. Součet procentních hodnot se vzhledem k zaokrouhlování nemusí rovnat 100.2e Rasu nebo etnikum uváděl zkoušející.2f U 1 pacienta ve skupině s krizotinibem nebyl hlášen údaj o kouření.2g ECOG skóre se pohybuje od 0 do 5, přičemž vyšší skóre znamená horší výkonnostní stav.2h Stádium onemocnění u 1 pacienta, který měl při vstupu do studie lokálně pokročilé onemocnění, bylo definováno podle AJCC v.8.0 namísto AJCC v.7.0, jak vyžadoval protokol. Toto stádium bylo tedy klasifikováno jako „jiné“.2i Podle protokolu byla předchozí adjuvantní nebo neoadjuvantní protinádorová léčba přípustná, pokud byla ukončena více než 12 měsíců před randomizací. U jednoho pacienta, který podstoupil předchozí chemoterapii pro metastatické onemocnění, bylo hlášeno porušení protokolu.2
AJCC = Americký společný výbor pro rakovinu (American Joint Committee on Cancer); ALK = anaplastická lymfomová kináza; ALK+ = pozitivní na anaplastickou lymfomovou kinázu; BICR = zaslepené nezávislé centrální hodnocení; CDx = pomocné diagnostické vyšetření; CNS = centrální nervová soustava; DoR = doba trvání odpovědi; ECOG PS = výkonnostní stav podle klasifikace Východní kooperativní onkologické skupiny (ECOG); IC-DoR = doba trvání intrakraniální odpovědi; IC-ORR = míra objektivní intrakraniální odpovědi; IC TTP = doba do intrakraniální progrese; IQR = mezikvartilní rozpětí; ITT = léčebný záměr; NSCLC = nemalobuněčný karcinom plic; ORR = míra objektivní odpovědi; OS = celkové přežití; PFS = přežití bez progrese; RECIST = kritéria pro hodnocení odpovědi u solidních tumorů; aNSCLC = pokročilý nemalobuněčný karcinom plic;
SD = směrodatná odchylka.
Reference:Souhrn údajů o přípravku LORVIQUAShaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al; CROWN Trial Investigators. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029.
Přehled studií
PP-LOR-CZE-0037
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

 

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.