Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravkuDesign studiíDesign studie v 1. linii léčbyDesign studie v 2.
a následných linií
LORVIQUA ve druhé a následné linii léčby ALK+ aNSCLC1
  • V registrační studii Design byl přípravek Lorviqua hodnocen jako možnost léčby ve druhé nebo následující linii. Studie Design je multicentrická, jednoramenná studie fáze II s přípravkem LORVIQUA 100 mg u různě předléčených pacientů s pokročilým ALK+ NSCLC1,2
  • Studie zahrnovala několik kohort, z nichž kohorty EXP3B, EXP4 a EXP5 byly použité pro registraci přípravku LORVIQUA u předléčených pacientů1,2
  • Četnost pacientů s mozkovými metastázemi byla v kohortách zastoupena v dostačující míře1:
    • EXP3B 46% (n=13); EXP4-5 75% (n=83)

Převzato z: Solomon BJ, et al. Lancet Oncol. 2018.

Výchozí demografické údaje1

Převzato z: Solomon BJ, et al. Lancet Oncol. 2018.

Scroll left to view table
References*Pacienti byli před léčbou přípravkem LORVIQUA léčeni převážně alektinibem nebo ceritinibem, jako poslední předcházející léčbou.
Linie léčby (pokud byl stejný TKI použit dvakrát, bylo to hodnoceno jako dvě předcházející linie léčby). 1
§ Nezávislé centrální hodnocení, zahrnující měřitelné i neměřitelné výchozí léze v CNS. 1
ALK = anaplastická lymfomová kináza; ALK+ = pozitivní na anaplastickou lymfomovou kinázu; CNS = centrální nervová soustava; ChT = chemoterapie; DoR = doba trvání odpovědi; ECOG PS = výkonnostní stav podle klasifikace Východní kooperativní onkologické skupiny (ECOG); EORTC = Evropská organizace pro výzkum a léčbu rakoviny; EXP = expanzní kohorta; FISH = fluorescenční in situ hybridizace; ICR = nezávislé centrální hodnocení; NSCLC = nemalobuněčný karcinom plic; PFS = přežití bez progrese; PROs = výsledky udávané pacienty; QLQ = dotazník na kvalitu života; RECIST = kritéria pro hodnocení odpovědi u solidních tumorů; SD = směrodatná odchylka; IQR = interkvartilové rozpětí;
TKI = tyrozinkinázový inhibitor; TTR = čas do odpovědi nádoru na léčbu.
Reference:Solomon BJ, Besse B. Bauer TM, et al. Lorlatinib in patients with ALK·positive non-small-cell lung cancer: results from
a global phase 2 study. Lancet Oncol. 2018;19(12):1654-67. 
SPC přípravku Lorviqua. 
Design studií
PP-LOR-CZE-0037
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

 

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.