Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravku Prevenar 13O přípravku Prevenar 13Indikace přípravku Prevenar 13Dospělí se zvýšeným rizikemNa konjugaci záležíReálné zkušenosti s přípravkem Prevenar 13ÚčinnostŠiroká řada důkazůKlinická studie CAPiTABezpečnostDávkováníUdálosti a materiályUdálostiDokumentyVidea
Prevenar 13 - indikace pro děti
Účinnost vakcíny Prevenar 13 byla potvrzena v reálné praxi1,2,3Účinnost pneumokokové konjugované vakcíny Prevenar 13 v prevenci pneumokokové pneumonie a invazivních pneumokokových onemocnění (IPO) byla prokázána v reálné praxi u dospělých starších 65 let, včetně osob s rizikovými faktory.2,3Téměř 85 000 osob starších 65 let bylo zařazeno do randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie CAPiTA prováděné v Nizozemí. 1,2Přibližně 85 000 účastníků bylo zařazeno do stěžejní studie účinnosti.1,3 

CAPiTA: dospělí ve věku 65+, včetně osob s již existujícím chronickým onemocněním (s výjimkou imunokompromitujících stavů).

Převzato z referencí 1 a 2.

Imunogenicita a bezpečnost přípravku Prevenar 13 byla prokázána u dospělých ve věku 18 let a starších včetně těch, kteří byli dříve očkováni pneumokokovou polysacharidovou vakcínou.2

Pět klinických studií, které hodnotily imunogenicitu přípravku Prevenar 13 u různých věkových skupin v rozmezí od 18-95 let, bylo provedeno v Evropě a v USA.

Každá klinická studie zahrnovala zdravé dospělé a imunokompetentní dospělé se stabilním základním onemocněním, o kterém bylo známo, že je predispozicí k pneumokokovým infekcím (tj. chronická kardiovaskulární onemocnění, chronické plicní onemocnění, včetně astmatu, renální onemocnění a diabetes mellitus, chronické onemocnění jater, včetně alkoholického onemocnění jater) a dospělí s rizikovými faktory, jako jsou kouření a nadměrné užívání alkoholu.

Studie v rámci různorodé populace.2 

Imunogenicita vakcíny Prevenar 13 byla studována v rámci různorodé populace dospělých:

  • Dospělí, kteří nebyli dříve očkováni 23valentní pneumokokovou polysacharidovou vakcínou
  • Dospělí, kteří byli dříve očkováni 23valentní pneumokokovou polysacharidovou vakcínou
  • HIV pozitivní pacienti
  • Pacienti po transplantaci hematopoetických kmenových buněk
V klinické studii provedené u dospělých ve věku 50-93 let bylo prokázáno, že přípravek Prevenar 13 může být podán současně se sezónní kvadrivalentní inaktivovanou chřipkovou vakcínou (QIV).2

Imunitní odpověď na všechny čtyři kmeny QIV se při současném podání QIV a přípravku Prevenar 13 v porovnání se samostatným podáním QIV nesnížila.

Přibližně 85 000 účastníků bylo zařazeno do stěžejní studie účinnosti.1,2

CAPiTA: dospělí ve věku 65+, včetně osob s již existujícím chronickým onemocněním (s výjimkou imunokompromitujících stavů).

Zjistěte více Seznamte se s  dalšími informacemi o pneumokokových infekcích a očkování Podívejte se na zdrojeLoading Stanovený profil bezpečnosti Podívejte se na bezpečnostní  profilLoadingCAPiTA – Community-Acquired Pneumonia immunization Trial in Adults; HIV – virus lidské imunodeficienceReference:Bonten MJM, et al. N Engl J Med 2015;372(12):1114–1125.Prevenar 13 SPC.Bonten MJM, et al. N Engl J Med 2015;372(12):1114–1125. Supplementary Appendix. 
Účinnost
PP-PRV-CZE-0187
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.