Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravku Prevenar 13O přípravku Prevenar 13Indikace přípravku Prevenar 13Dospělí se zvýšeným rizikemNa konjugaci záležíReálné zkušenosti s přípravkem Prevenar 13ÚčinnostŠiroká řada důkazůKlinická studie CAPiTABezpečnostDávkováníUdálosti a materiályUdálostiDokumentyVidea
Prevenar 13 - indikace pro děti
Prevenar 13 se osvědčil v jedné z největších randomizovaných prospektivních studií vakcín pro dospělé, které kdy byly provedeny1,2,4Ve stěžejní studii CAPiTA se po očkování vakcínou Prevenar 13 u starších dospělých osob významně snížila četnost první epizody VT-CAP o 46 % a IPO o 75 %.*1

Převzato z reference 1.

Z dat získaných od více než 42 000 osob očkovaných vakcínou Prevenar 13 vyplynulo, že celkový bezpečnostní profil odpovídá předchozím studiím s vakcínou Prevenar 13 u dospělých.**1

Popis studie1 

Studie CAPiTA je stěžejní studií potvrzující účinnost přípravku Prevenar 13 u dospělých ve věku 65 let a starších. Jedná se o jednu z největších dvojitě zaslepených, randomizovaných, placebem kontrolovaných studií účinnosti vakcíny, která kdy byla u starších dospělých osob provedena.1,4

Prospektivní studie u vakcíny pro dospělé (n = 84 496), která byla provedena v Nizozemsku s cílem prokázat účinnost vakcíny Prevenar 13 proti VT-CAP i VT-IPO u dospělých imunokompetentních osob ve věku 65 let, které dosud nebyly proti pneumokokům očkovány.1,4

Studovaná populace1,3
  • 84 496 imunokompetentních dospělých ve věku 65+
  • 59 pracovišť v celém Nizozemsku
  • 3,97 roku – medián délky následného sledování
Komorbidity3

42,3 % osob mělo alespoň jednu komorbiditu nebo životní styl, který zvyšoval riziko pneumokokového onemocnění
 

25,4 % trpělo onemocněním srdce

15,1 % trpělo onemocněním plic nebo astmatem

12,5 % mělo diabetes mellitus 1. nebo 2. typu

12,3 % uvedlo, že v době zahájení studie kouřilo
 

Kritéria vylučující zařazení do studie3
  • Imunokompromitující stavy
  • Imunosupresivní léčba
  • Pobyt v zařízení dlouhodobé péče
  • Částečná nutnost kvalifikované ošetřovatelské péče
Sledované parametry studie1,3

Primární

  • Prevence první epizody potvrzené CAP vakcinačního typu


Sekundární

  • Prevence první epizody potvrzené CAP vakcinačního typu, u které byly výsledky krevních kultur a kultur z kteréhokoliv jiného sterilního místa negativní na přítomnost bakterií S. pneumoniae
  • Prevence první epizody IPO vakcinačního typu, při níž byla přítomnost bakterií S. pneumoniae zjištěna na sterilním místě
Zjistěte víceSeznamte se s  dalšími informacemi o pneumokokových infekcích a očkování Podívejte se na zdrojeLoading Stanovený profil bezpečnosti a snášenlivosti Podívejte se na bezpečnostní profilLoading*Pokud jde o primární sledovaný parametr, prokázal přípravek Prevenar 13 přibližně 46% účinnost proti první epizodě CAP vakcinačního typu. Ve skupině s vakcínou Prevenar 13 se vyskytlo 49 případů CAP vakcinačního typu ve srovnání s 90 případy ve skupině s placebem.1, 3 Účinnost vakcíny proti první epizodě nebakteriální/neinvazivní CAP vakcinačního typu (VT) byla podobná jako v případě primárního cíle a činila 45 %. Ve skupině s přípravkem Prevenar 13 se vyskytlo 33 případů nebakteriální/neinvazivní VT-CAP ve srovnání s 60 případy ve skupině s placebem.1 Přípravek Prevenar 13 vykazoval vyšší ochranu proti první epizodě VT-IPO, přičemž účinnost vakcíny byla 75 %. Ve skupině s přípravkem Prevenar 13 se vyskytlo 7 případů VT-IPO ve srovnání s 28 případy ve skupině s placebem.1

**Další informace o bezpečnostním profilu naleznete zde

CAP – komunitní pneumonie; CAPiTA – Community-Acquired Pneumonia immunization Trial in Adults; IPO – invazivní pneumokokové onemocnění; VT – vakcinační typ.
Reference:Bonten MJM, et al. N Engl J Med 2015;372(12):1114–1125. Prevenar 13 SPC.Bonten MJM, et al. N Engl J Med 2015;372(12):1114–1125. Supplementary Appendix.Theilacker, C.; Fletcher, M.A.; Jodar, L.; Gessner, B.D. PCV13 Vaccination of Adults against Pneumococcal Disease: What We Have Learned from the Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults (CAPiTA). Microorganisms 2022, 10, 127. https://doi.org/10.3390/microorganisms10010127
Účinnost
PP-PRV-CZE-0188
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.