Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
O ATTR-CMUrgencePodezřeníOdhaleníDiagnostikaPodpora a zdrojeMateriály
ATTR-CM A ATTR-PN: DVĚ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ 
S TRANSTHYRETINOVOU AMYLOIDÓZOU1-3
VYNDAQEL - První perorální léčba, která dokáže pacientům prodloužit život1-3*Přípravek VYNDAQEL je indikován pro OBĚ onemocnění:

•    K léčbě dědičné transthyretinové amyloidózy nebo transthyretinové amyloidózy divokého typu u dospělých pacientů s kardiomyopatií (ATTR-CM).4
•    K léčbě amyloidózy z depozice transthyretinu u dospělých pacientů se symptomatickou polyneuropatií 1. stupně za účelem oddálení neurologického postižení.

 

Léčivý přípravek Vyndaqel je hrazen k léčbě transthyretinové amyloidózy divokého typu zahájené u dospělých pacientů s kardiomyopatií (ATTR-CM) s funkční třídou NYHA I až II. (Rozhodnutí SÚKL sp. zn. SUKLS117667/2022, Č. j. sukl82654/2023.)
 

Seznamte se s důvody pro urgentní léčbu ATTR-CM

Proč je včasná diagnóza ATTR-CM rozhodující pro délku života pacientů6

Zvyšte podezření na ATTR kardiomyopatiiVarovné klinické příznaky u ATTR-CMPodívejte se na diagnostické metody u ATTR-CM

Diagnostický algoritmus u pacientů s podezřením na ATTR-CM

SPC Vyndaqel 61 mg SPC Vyndaqel 20 mg Jedna tobolka přípravku VYNDAQEL 61 mg je bioekvivalentní přípravku VYNDAQEL 80 mg (čtyři tobolky po 20 mg), přípravky však nejsou v přepočtu na mg zaměnitelné4,5,7   Přípravek VYNDAQEL (tafamidis) 61 mg a přípravek VYNDAQEL (tafamidis meglumin) 80 mg jsou indikovány k léčbě dědičné transthyretinové amyloidózy nebo transthyretinové amyloidózy divokého typu u dospělých pacientů s kardiomyopatií.4 Přípravek VYNDAQEL (tafamidis meglumin) 20 mg je indikovaný k léčbě amyloidózy z depozice transthyretinu u dospělých pacientů se symptomatickou polyneuropatií 1. stupně za účelem oddálení neurologického postižení.5ATTR-ACT byla multicentrická, mezinárodní, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, randomizovaná klinická studie fáze III s paralelním designem zahrnující 441 pacientů s ATTR-CM divokého typu nebo dědičnou formou. Ve studii ATTR­-ACT byli pacienti s ATTR-CM randomizováni (2:1:2) a byl jim podáván přípravek VYNDAQEL 80 mg, VYNDAQEL 20 mg nebo placebo jednou denně po dobu 30 měsíců. Po dokončení studie ATTR-ACT mohli být pacienti zařazeni do prodloužené fáze studie (LTE) v délce až 60 měsíců. Post-hoc analýza údajů z LTE studie hodnotila mortalitu z jakýchkoliv příčin u pacientů užívajících kontinuálně přípravek VYNDAQEL oproti pacientům, kteří byli původně randomizováni k užívání placeba a byli až následně převedeni na přípravek VYNDAQEL.4,5,6ATTR-ACT = Tafamidis in Transthyretin Cardiomyopathy Clinical Trial; ATTR-CM = transthyretinová amyloidní kardiomyopatie; ATTR-PN = amyloidóza z depozice transthyretinu se symptomatickou polyneuropatií; KV = kardiovaskulární; LTE = dlouhodobá prodloužená fáze.
Reference:Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al; ATTR-ACT Study Investigators. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016. doi:10.1056/NEJMoa1805689Park J. et al. Tafamidis: A First-in-Class Transthyretin Stabilizer for Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy Annals of Pharmacotherapy 2020, Vol. 54(5) 470–477.Merlini G, Coelho T, Waddington Cruz M, Li H, Stewart M, Ebede B. Evaluation of mortality during long-term treatment with tafamidis for transthyretin amyloidosis with polyneuropathy: clinical trial results up to 8.5 years. Neurol Ther. 2020;9(1):105-115. doi:10.1007/s40120-020-00180-w SPC VYNDAQEL 61 mg.SPC VYNDAQEL 20 mg.Elliott P, Drachman BM, Gottlieb SS, et al. Long-term survival with tafamidis in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2022;15:e008193:1-8.Lockwood PA, Le VH, O'Gorman MT, et al. The bioequivalence of tafamidis 61-mg free acid capsules and tafamidis meglumine 4 x 20-mg capsules in healthy volunteers. Clin Pharmacol Drug Dev. 2020;9(7):849-854. doi:10.1002/cpdd.789
PP-VYN-CZE-0172
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne