Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
O přípravkuZkušenosti s léčbou JAK inhibitoryKlinické zkušenosti s léčbou JAK inhibitoryMechanismus účinku přípravku XELJANZDávkování a způsob podáníDávkování pro léčbu RA, PsA a ASDávkováníDávkování pro léčbu UCDávkováníDávkování pro léčbu JIADávkování

Menu

Close

Mechanismus účinku přípravku XELJANZ®XELJANZ je nebiologický malomolekulární léčivý přípravek s inovativním mechanismem účinku, který umožňuje selektivně cílit na signální dráhu JAK, která hraje klíčovou úlohu v rozvoji zánětu1
  • Přípravek Xeljanz působí intracelulárně a není imunogenní.1,2
  • Přípravek XELJANZ snižuje signalizaci a produkci prozánětlivých cytokinů, a tím moduluje imunitní odpověď.1,3
  • Přípravek XELJANZ blokuje signální dráhy zprostředkované JAK a omezuje produkci řady prozánětlivých cytokinů, a tím inhibuje zánětlivou reakci. Biologická léčba se oproti tomu obvykle zaměřuje na jediný extracelulární cíl.3
Signální kaskáda JAK2

Přípravek XELJANZ 5 mg a 10 mg dosahuje maximálních koncentrací v plazmě do 0,5 až 1 hodiny po perorálním podání.4

  • Poločas eliminace je ~3 hodiny a bylo pozorováno zvýšení systémové expozice úměrně dávce.4
  • Rovnovážné koncentrace je dosaženo za 24 až 48 hodin s nevýznamnou akumulací při podávání dvakrát denně.4
  • Vzhledem k tomu, že se jedná o nebiologický, malomolekulární , perorálně podávaný přípravek, není nutné provádět monitorování terapeutických hladin léku.1,5

JAK=Janusova kináza; UC=ulcerózní kolitida.

Reference:Danese S, Grisham M, Hodge J, Telliez J-B. JAK inhibition using tofacitinib for inflammatory bowel disease treatment: a hub for multiple inflammatory cytokines. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2016;310(3):G155-G162.Hodge JA, Kawabata TT, Krishnaswami S, et al. The mechanism of action of tofacitinib—an oral Janus kinase inhibitor for the treatment of rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol. 2016;34(2):318-328.Clark JD, Flanagan ME, Telliez J-B. Discovery and development of Janus kinase (JAK) inhibitors for inflammatory diseases. J Med Chem. 2014;57(12):5023-5038.SPC Xeljanz.Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al; for the OCTAVE Induction 1, OCTAVE Induction 2, and OCTAVE Sustain Investigators. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med. 2017;376(18):1723-1736.
Zkušenosti s léčbou JAK inhibitory
PP-XEL-CZE-0175
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

 

Ano Ne