Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
O přípravkuCo je KE?Rizikové oblastiPříznaky a diagnostikaPrevence
O přípravku FSME-IMMUN
DávkováníDávkování a podáváníÚčinnost a bezpečnostImunogenicitaSnášenlivostDůležité bezpečnostní informaceDůkazy z reálné praxeÚčinnost z reálné praxeUdálosti a materiályUdálostiDokumentyVidea
Navštivte stránku s důležitými bezpečnostními informacemi o přípravku FSME-IMMUN zdeImunogenicita

V klinických studiích s přípravkem FSME-IMMUN 0,5 ml byla definována séropozitivita jako hodnota ELISA > 126 VIE U/ml nebo NT titrů 10. Poolované poměry séropozitivity stanovené testy ELISA a NT 21. den po druhé vakcinaci a třetí vakcinaci při obvyklém a zrychleném schématu očkování jsou shrnuty v v tabulkách níže.1

Běžný imunizační plán, míry souhrnné seropozitivity+ stanovené pomocí ELISA a NP u subjektů ve věku 16–65 let 1
Scroll left to view table
  ELISA NP
 
Dávka 2. 3. 2. 3.
Míra responzivity, %
(n/N)
87,5
(420/480)
98,7
(825/836)
94,8
(330/348)
99,4
(714/718)
Zrychlený imunizační plán, míry souhrnné seropozitivity± stanovené pomocí ELISA a NP 1
Scroll left to view table
  ELISA NP
 
Dávka 2. 3. 2. 3.
 Míra responzivity u subjektů ve věku 16-49
let, % (n/N)
86,6
(168/194)
99,4
(176/177)
97,4
(189/194)
100,0
(177/177)
Míra responzivity u subjektů ve věku ≥50
let, % (n/N)
72,3
(125/173)
96,3
(155/161)
89,0
(154/173)
98,8
(159/161)

Hodnoceno 21 dní po každé dávce

Hraniční hodnota pro seropozitivitu: ELISA >126 VIE U/ml; NP ≥1:10

Nejvyšších poměrů séropozitivity stanovených metodou ELISA a NT v obou věkových skupinách bylo dosaženo po podání třetí dávky. Proto téměř u všech osob je dokončení základního schématu vakcinace tří dávek nezbytné k dosažení ochranné hladiny protilátek.1

Zrychlená imunizace přípravkem FSME-IMMUN 0,5 ml dosahuje vysoké séropozitivity stanovené NT již za 14 dní po druhé vakcinaci (89,3 %) a 7 dní po třetí vakcinaci (91,7 %).1

Vakcinace přípravkem FSME-IMMUN vyvolala statisticky ekvivalentní titry viru klíšťové encefalitidy neutralizující protilátky proti evropským, sibiřským virovým kmenům a kmenům Dálného východu.1

Posilovací dávky

Výsledky pokračovací studie, která sledovala přetrvávání protilátek proti viru klíšťové encefalitidy, v současnosti podporují potřebu prvního přeočkování do tří let po základním očkování. U dospělých starších 50 let zůstala séropozitivita stanovená NT vysoká až 5 let po první vakcinaci (94,3 %); pouze mírné snížení (> 90,2 %) bylo pozorováno u osob ve věku 50 - 60 let, což podporuje přeočkování osob mladších 60 let v intervalu 5let po prvním přeočkování.1

Doplňovací dávky

Byla provedena studie sledující přetrvávání imunitní paměti u jedinců ve věku od 6 let a starších, u nichž byly intervaly mezi očkováním delší, než se doporučuje. U jedinců, kteří v minulosti dostali alespoň jednu primární dávku, bylo jednorázové vyrovnávací očkování přípravkem FSME-IMMUN schopné vyvolat paměťovou protilátkovou odpověď stanovenou metodou ELISA u 99 % dospělých ve věku ≥ 16 - < 60 let a u 96 % dospělých ve věku ≥ 60 let bez ohledu na dobu, která uplynula od posledního očkování (≤ 20 let). Žádná data protilátkové odpovědi stanovená metodou NT nejsou k dispozici.1

Osoby trávící čas v endemických oblastech budou pravděpodobně chráněni proti KE minimálně 5 měsíců po dvou primárních dávkách přípravku FSME-IMMUN. Třetí dávka podaná 5-12 měsíců po druhé dávce je nutná pro dlouhodobou ochranu.1,2
Účinnost z reálné praxe

Přípravek FSME-IMMUN prokázal účinnost 96% až 99 % v reálné klinické praxi ve všech věkových skupinách.1 Přístup k rozsáhlým údajům z reálné praxe je k dispozici zde.

Zjistit víceLoading
Reference:FSME-Immun 0,5 ml a 0,25 ml SPC.Barrett PN. Tick-borne encephalitis virus vaccines, p 773–88. In: Plotkin SA, Orenstein WA, PA O, (ed). Vaccines. Sixth edition. Elsevier Saunders; 2013, Philadelphia, PA.
Účinnost a bezpečnostSouhrn údajů o léčivém přípravku FSME-IMMUN
PP-TCV-CZE-0224
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.