Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
O přípravkuCo je KE?Rizikové oblastiPříznaky a diagnostikaPrevence
O přípravku FSME-IMMUN
DávkováníDávkování a podáváníÚčinnost a bezpečnostImunogenicitaSnášenlivostDůležité bezpečnostní informaceDůkazy z reálné praxeÚčinnost z reálné praxeUdálosti a materiályUdálostiDokumentyVidea
Navštivte stránku s důležitými bezpečnostními informacemi o přípravku FSME-IMMUN zdeSnášenlivost

Přípravek FSME-IMMUN má dobrý bezpečnostný profil a snášenlivost u dětí i dospělých. 2

V klinických hodnoceních došlo k poklesu nežádoucích příhod pozorovaných u přípravku FSME-IMMUN 0,5 ml po první dávce. Výskyt nežádoucích příhod u přípravku FSME-IMMUN 0,25 ml byl nižší po druhé a třetí dávce než po první, s velmi častými reakcemi omezenými na reakci v místě vpichu (např. bolest).1

Dospělí1 – nežádoucí reakce z klinických hodnocení
Scroll left to view table
Třída orgánových systémů Frekvence
  Velmi časté
(≥1/10)
Časté
(≥1/100 až <1/10)
Méně časté
(≥1/1000 až <1/100)
Vzácné
(≥1/10000 až
<1/1000)
Poruchy krve a lymfatického systému     Lymfadenopatie  
Poruchy imunitního systému       Hypersenzitivita
Poruchy nervového systému   Bolesti hlavy   Somnolence
 Poruchy ucha a labyrintu       Vertigo
Gastrointestinální poruchy   Nauzea Zvracení Průjem,
bolesti břicha
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně   Myalgie,
artralgie
   
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Reakce v místě vpichu Únava, malátnost Pyrexie, krvácení v místě vpichu
Reakce v místě vpichu: erytém, indurace, otok, svědění, parestezie, pocit tepla
 
Děti1 – Nežádoucí reakce z klinických studií
Scroll left to view table
Třída orgánových systémů Frekvence
  Velmi časté
(≥1/10)
Časté
(≥1/100 až <1/10)
Méně časté
(≥1/1000 až <1/100)
Vzácné
(≥1/10000 až
<1/1000)
Poruchy krve a lymfatického systému     Lymfadenopatie  
Poruchy metabolismu a výživě   Nechutenství    
Psychiatrické poruchy   Neklid, poruchy spánku    
Poruchy nervového systému   Bolesti hlavy   Závratě, abnormální citlivost
Poruchy ucha a labyrintu       Vertigo
Gastrointestinální poruchy   Nauzea, zvracení Bolesti břicha Průjem, dyspepsie 
Poruchy kůže a podkožní tkáně       Kopřivka
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně   Myalgie  Artralgie  
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Reakce v místě vpichu Pyrexie, únava, malátnost, reakce v místě vpichu Zimnice Svědění v místě vpichu
Hlášení nežádoucích účinků

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adrese: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10. Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek a uvedli přitom číslo šarže, je-li k dispozici.

Účinnost z reálné praxe

Přípravek FSME-IMMUN prokázal účinnost 96% až 99 % v reálné klinické praxi ve všech věkových skupinách.1 Přístup k rozsáhlým údajům z reálné praxe je k dispozici zde.

Zjistit víceLoading
Reference:FSME-Immun 0,5 ml a 0,25 ml SPC.Dobler G, Erber W, Bröker M, Schmitt HJ, eds. The TBE Book. 4th ed. Singapore: Global Health Press; 2021. Dostupné na: https://tbenews.com/tbe/. Staženo: 3. 3. 2023.
Účinnost a bezpečnostSouhrn údajů o léčivém přípravku FSME-IMMUN
PP-TCV-CZE-0225
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.