NGENLA
- Léčba dětí s deficitem růstového hormonu1
- Dlouhodobě působící růstový hormon podávaný jednou týdně1

Účinná látka přípravku Ngenla - somatrogon - se skládá z aminokyselinové sekvence rekombinantního lidského růstového hormonu (rhGH) fúzované se 3 kopiemi karboxy-terminálního peptidu (carboxy-terminal peptide; CTP) odvozeného z lidského choriového gonadotropinu (hCG)1,2

CTP technologie - prodloužení poločasu eliminace rekombinantních proteinů
​​​​
  • CTP je tedy přirozeně se vyskytující peptid, 31 aminokyselin dlouhý C-terminální peptid beta-podjednotky hCG, který prodlužuje biologický poločas eliminace hCG.2
  • Přidání 1 kopie CTP na N-konec a 2 kopií na CTP na C-konec rhGH prodlužuje poločas eliminace molekuly růstového hormonu.1,3
  • Odhadovaný poločas eliminace somatrogonu (v dávce 0,66 mg/kg/týden) je 28,2 hodiny oproti 3,5 hodinám pro denní rhGH (0,24 mg/kg/týden).1,3
  • Somatrogon se připravuje technologií rekombinantní DNA v ovariálních buňkách křečíka čínského.1

Přečtěte si více o přípravku NGENLA – ÚčinnostDávkování

Reference:
  1. SPC Ngenla
  2. Calo et al. "Enhancing the longevity and in vivo potency of therapeutic proteins: the power of CTP." Precis Med 2 (2015): e989.
  3. Zelinska et al. "Long-acting C-terminal peptide–modified hGH (MOD-4023): results of a safety and dose-finding study in GHD children." The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 102.5 (2017): 1578-1587
PP-NGE-CZE-0105

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne