Přehled dávkování a návod na aplikaci přípravku NGENLA1, 2Vícedávkové předplněné pero, které je připraveno k aplikaci dávky bez nutnosti rekonstituce.1 PŘEHLED DÁVKOVÁNÍ1
 • Doporučená dávka je 0,66 mg/kg tělesné hmotnosti podávaná jednou týdně ve formě subkutánní injekce
NÁVOD NA APLIKACI1, 2

Podrobné kroky naleznete níže v Návodu k použití či v příbalové informaci pro pacienta.
Můžete shlédnout také video - Návod na aplikaci přípravku NGENLA pro pacienty.

 • Pacienti by měli podávat přípravek NGENLA jednou týdně a to ve stejný den každý týden, kdykoliv během dne.
 • V případě potřeby je možné změnit den v týdnu, kdy si pacient přípravek aplikuje, a to takovým způsobem, aby byl zachován rozestup mezi dvěma podanými dávkami alespoň 3 dny (> 72 hodin).1
 • Přípravek NGENLA by měl být aplikován do oblasti břicha, stehen, hýždí nebo do horní části paže. Místo vpichu je třeba každý týden měnit.
 • V případě, že je k aplikaci úplné dávky přípravku potřeba více než jedna injekce, je třeba každou z nich aplikovat do jiného místa.

Příprava

 • Umyjte a osušte si ruce.
 • Pero můžete použít ihned po vyjmutí z chladničky nebo ho můžete ponechat po dobu až 30 minut při pokojové teplotě pro příjemnější aplikaci.

Výběr místa vpichu a jeho očištění

 • Injekci lze aplikovat do oblasti břicha, horní přední části stehen, hýždí nebo do horní zadní části paží.
 • Při každém podání dávky měňte místo vpichu.
 • Neaplikujte injekci do oblasti blízko kosti, do pohmožděných a začervenalých míst nebo do zjizvených míst nebo míst s projevy kožních onemocnění.
 • Očistěte místo, kam budete injekci aplikovat, dezinfekčním tamponem a nechte ho oschnout.

Pokud nastavujete nové pero pro první použití (pokud je pero již nastavené, přejděte ke kroku "Nastavení předepsané dávky")

 • Cílem nastavení nového pera je odstranit případné vzduchové bubliny.
 • Otočte knoflíkem pro nastavení dávky, aby se v okénku objevila hodnota 1,0 (pero NGENLA 60 mg), resp. 0,4 (pero NGENLA 24 mg).
 • Držte pero tak, aby jehla směřovala nahoru. Poklepejte na držák zásobníku, aby se případné bubliny v tekutině dostaly nahoru.
 • Začněte stlačovat tlačítko pro aplikaci injekce, a to až do chvíle, kdy už to dále nebude možné. V okně s dávkou se zobrazí „0“. Pokud se na špičce jehly objeví kapka tekutiny, je pero správně nastavené k podání přípravku. Pokud se kapka tekutiny na špičce jehly neobjeví, zopakujte předchozí kroky k nastavení.

Příprava předplněného pera před aplikací injekce. 

 • Sundejte krytku pera a položte ji někde v blízkosti, abyste ji mohli použít po aplikaci injekce. Zkontrolujte, že je tekutina uvnitř pera čirá, případně lehce nažloutlá a že neobsahuje žádné částice.
 • Vezměte si novou jehlu a sundejte ochranný papírek. Zarovnejte jehlu s perem a držte je oboje rovně. Opatrně zatlačte jehlu do pera a poté zašroubujte. Neutahujte příliš těsně.
 • Sundejte vnější kryt jehly a ponechte si ho u sebe, abyste ho mohli použít při pozdější likvidaci jehly.
 • Sundejte vnitřní kryt jehly a vyhoďte ho do nádoby na ostré předměty.

Nastavení předepsané dávky

 • Otáčením knoflíku pro nastavení dávky nastavíte předepsanou dávku – ta se při každém otočení navyšuje vždy o 0,5 mg u předplněného pera s přípravkem NGENLA 60 mg a o 0,2 mg při každém otočení u předplněného pera s přípravkem NGENLA 24 mg.
 • V okénku s dávkou zkontrolujte, že jste dávku nastavili na správnou hodnotu.
 • Pokud je předepsaná dávka vyšší než 30 mg u předplněného pera s přípravkem NGENLA 60 mg nebo více než 12 mg u předplněného pera s přípravkem NGENLA 24 mg, je třeba aplikovat více než 1 injekci. U každé injekce je třeba použít novou jehlu.

Aplikace dávky

 • Držte předplněné pero tak, abyste viděli čísla v okénku s dávkou.
 • Zaveďte jehlu do kůže.
 • Stiskněte tlačítko pro aplikaci injekce, jak nejvíc to bude možné. V okně s dávkou se zobrazí „0".
 • Nadále stlačujte tlačítko pro aplikaci injekce a počítejte při tom do 10. Poté pomalu vyjměte pero z místa vpichu přímým vytažením jehly ven.
  Poznámka: Na špičce jehly uvidíte kapičku přípravku. To je normální a neovlivňuje to velikost aplikované dávky.

Po aplikaci

 • Opatrně nasaďte vnější kryt jehly zpět na jehlu. Tlačte na vnější kryt jehly, dokud bezpečně nezapadne.
 • Odšroubujte zakrytou jehlu z pera. Opatrně zatáhněte, dokud se zakrytá jehla neuvolní. Vyhoďte ji do nádoby na ostré předměty.
 • Jehlu nikdy nepoužívejte více než jednou.
 • Nasaďte krytku pera zpět na pero. V případě, že v peru zbyl přípravek k další aplikaci, uchovávejte ho v chladničce před dalším použitím.

Přečtěte si více o přípravku NGENLA – Účinnost a Dávkování.

Reference:

1. SPC NGENLA.
2. NGENLA Příbalová informace: infromace pro pacienta
PP-NGE-CZE-0108

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne