Somatrogon (NGENLA) podávaný jednou týdně je stejně účinný v léčbě poruchy růstu u dětí s GHD v porovnání se somatropinem  podávaným každý den.1, 2
GHD = nedostatek růstového hormonu

Studie prokázala non-inferioritu v účinnosti léčby přípravkem Ngenla (somatrogon) vs Genotropin (somatropin) - vyjádřeno růstovou rychlostí (cm/rok) po 1 roce léčby.1,2
 

Studie fáze 3

Otevřená, multicentrická, randomizovaná studie fáze 3 porovnávající bezpečnost a účinnost léčby somatrogonu se somatropinem (Genotropin) u prepubertálních dětí s deficitem růstového hormonu po dobu 52 týdnů.2

Hladina IGF-1  během 12 měsíců léčby přípravkem NGENLA2Vzorky pro analýzu IGF-1 odebírány 4. den (cca 96 hodin) po podání dávky somatrogonu.
IGF-1 = inzulinu podobný růstový faktor 1.
SDS = Skóre směrodatné odchylky.
Účinnost léčby přípravkem NGENLA sledována po dobu až 5 let 3

Výsledky otevřené prodloužené ("open-label extension") klinické studie fáze 2 sledující dlouhodobější efekt léčby přípravkem Ngenla pediatrických pacientů s deficitem růstového hormonu po dobu až 5 let ukázaly3:

  • pokračující zvyšování hodnoty SDS výšky
  • dobrou snášenlivost a příznivý bezpečnostní profil
SDS = skóre směrodatné odchylky
Prodloužená fáze studie 2

Prodloužená fáze otevřené, randomizované studie fáze 2 studie (léčba somatrogonem vs somatropinem prepubertálních dětí s deficitem růstového hormonu po dobu 52 týdnů). Pacienti, kteří dokončili 12 měsíců hlavní studie a stále splňovali vstupní kritéria, mohli vstoupit do prodloužené fáze tvající až 5 let sledování léčby somatrogonem.3

Přečtěte si více o přípravku NGENLA – ÚčinnostDávkování

Reference:
  1. SPC NGENLA
  2. Deal et al. “Efficacy and Safety of Weekly Somatrogon vs Daily Somatropin in Children With Growth Hormone Deficiency: A Phase 3 Study.” The Journal of clinical endocrinology and metabolism vol. 107,7 (2022): e2717-e2728. doi:10.1210/clinem/dgac220
  3. Zadik et al. “An open-label extension of a phase 2 dose-finding study of once-weekly somatrogon vs. once-daily Genotropin in children with short stature due to growth hormone deficiency: results following 5 years of treatment.” Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, 10.1515/jpem-2022-0359. 3 Feb. 2023, doi:10.1515/jpem-2022-0359
PP-NGE-CZE-0106

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne