Bezpečnostní profil léčby somatrogonem je srovnatelný s denně podávaným růstovým hormonem1Příznivý bezpečnostní profil byl prokázán na základě výsledků randomizované klinické studie fáze 3 porovnávající bezpečnost a účinnost léčby somatrogonem (Ngenla) se somatropinem (Genotropin) u prepubertálních dětí s deficitem růstového hormonu po dobu 52 týdnů.1 NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky při léčbě somatrogonem patří reakce v místě vpichu. Ve většině případů bývaly lokální reakce přechodné, docházelo k nim zejména v prvních 6 měsících léčby, byly mírně závažné a obvykle přetrvávaly méně než jeden den.2

Bezpečnost léčby sledována po dobu až 5 let3
Výsledky otevřené prodloužené („open-label extension“) klinické studie fáze 2 sledující dlouhodobější efekt léčby přípravkem Ngenla pediatrických pacientů s deficitem růstového prokázaly dobrou snášenlivost a příznivý bezpečnostní profil léčby trvající až 5 let.3

Přečtěte si více o přípravku NGENLA – ÚčinnostDávkování

Reference:
  1. Deal et al. “Efficacy and Safety of Weekly Somatrogon vs Daily Somatropin in Children With Growth Hormone Deficiency: A Phase 3 Study.” The Journal of clinical endocrinology and metabolism vol. 107,7 (2022): e2717-e2728. doi:10.1210/clinem/dgac220
  2. SPC Ngenla
  3. Zadik et al. “An open-label extension of a phase 2 dose-finding study of once-weekly somatrogon vs. once-daily Genotropin in children with short stature due to growth hormone deficiency: results following 5 years of treatment.” Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, 10.1515/jpem-2022-0359. 3 Feb. 2023, doi:10.1515/jpem-2022-0359
PP-NGE-CZE-0107

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne