Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
O přípravkuČtyřvalentní konjugovaná vakcínaDoporučení a imunizační programyDávkováníDávkovací schéma a podáváníÚčinnost a bezpečnostÚdaje o primární imunitní odpovědi a desetileté perzistenciOhrožené skupinyBezpečnost a snášenlivostPosilovací dávkaDůkazy z praxeVliv na snížení počtu onemocněníUdálosti a materiályUdálostiDokumentyVidea
Nimenrix (MenACWY-TT) je jediná vakcína MenACWY, která je indikovaná pro osoby od 6 týdnů (bez horní věkové hranice)1-3

Nimenrix je indikován k aktivní imunizaci osob ve věku od 6 týdnů proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému bakteriemi Neisseria meningitidis séroskupin A, C, W-135 a Y.1

Přípravek Nimenrix byl hodnocen u různých věkových skupin1,4 

Kojenci ve věku od 6 týdnů do 6 měsíců

Kojenci ve věku od 6 měsíců do 1 roku

Batolata a děti

Dospívající a dospělí

Tab Number 5

Jediná vakcína MenACWY, která u kojenců ve věku 6 týdnu do 6 měsíců při dávkovacím schématu 2+1 a u kojenců od 6 měsíců do 12 měsíců při dávkovacím schématu 1+1 prokazatelně pomáhá chránit proti séroskupinám A, C, W a Y1-3
 • Podíl kojenců vykazujících ochrannou imunitní odpověď: 97–99 % po 2 základních dávkách; 99 % po posilovací dávce ve věku 12 měsíců.
 • ​​​V klinických studiích byla odpověď proti séroskupině C noninferiorní vůči odpovědi vyvolané monovalentními vakcínami MenC.1, 5, *

Ochranná imunitní odpověď u kojenců po dvou základních dávkách podaných s odstupem dvou měsíců a po posilovací dávce ve věku 12 měsíců1, †

Indikace: Přípravek Nimenrix je indikován k aktivní imunizaci osob od 6 týdnů věku proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému bakteriemi Neisseria meningitidis skupin A, C, W-135 a Y.
Důležité bezpečnostní informace: Stejně jako u jiných vakcín nemusí očkování vakcínou Nimenrix ochránit proti infekcím vyvolaným bakteriemi N. meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y všechny příjemce vakcíny.
Menjugate = vakcína MenC-CRM; NeisVac-C = vakcína MenC-TT.
*Odpověď na baktericidní protilátky 21 až 48 dní po očkování.
Design studie: V klinické studii MenACWY-TT-083 byla primární dávka podána ve věku 6–12 týdnů, druhá dávka byla podána s odstupem 2 měsíců a posilovací dávka byla podána ve věku přibližně 12 měsíců. Současně byla podána DTaP-HBV-IPV/Hib a 10valentní pneumokoková vakcína.

Reference: 

Nimenrix SPC.Menveo SPC.MenQuadfi SPC. Tashani M, Alfelali M, Barasheed O, et al. Effect of Tdap upon antibody response to meningococcal polysaccharide when administered before, with or after the quadrivalent meningococcal TT-conjugate vaccine (coadministered with the 13-valent pneumococcal CRM197-conjugate vaccine) in adult Hajj pilgrims: a randomised contolled trial. Vaccine. 2018;36(29):4375-4382.Vesikari T, Karvonen A, Bianco V, et al. Tetravalent meningococcal serogroups A, C, W-135 and  Y conjugate vaccine is well tolerated and immunogenic when co-administred with measles-mumps-rubella-varicella vaccine during the second year of life: an open, randomized contolled trial. Vaccine. 2011;29(25):4274-4284.
Jediná vakcína MenACWY, která u kojenců ve věku 6 týdnu do 6 měsíců při dávkovacím schématu 2+1 a u kojenců od 6 měsíců do 12 měsíců při dávkovacím schématu 1+1 prokazatelně pomáhá chránit proti MenACWY1-3

Z dat vyplynulo, že podíl kojenců vykazujících ochrannou imunitní odpověď po podání jedné dávky ve věku 6 měsíců je 93–99 %; po posilovací dávce ve věku 15–18 měsíců je 99–100 %. Současným podáváním s jinými dětskými vakcínami nebyla imunogenita ovlivněna. 
 

Kojenci vykazující ochrannou imunitní odpověď1

Reference:Nimenrix SPC.Menveo SPC.MenQuadfi SPC. Tashani M, Alfelali M, Barasheed O, et al. Effect of Tdap upon antibody response to meningococcal polysaccharide when administered before, with or after the quadrivalent meningococcal TT-conjugate vaccine (coadministered with the 13-valent pneumococcal CRM197-conjugate vaccine) in adult Hajj pilgrims: a randomised contolled trial. Vaccine. 2018;36(29):4375-4382.
Vakcína MenACWY, která pomáhá chránit batolata ve věku 13-23 měsíců proti séroskupinám A, C, W a Y pouhou jednou dávkou.*1-3

Přípravek Nimenrix vyvolával u batolat ochrannou imunitní odpověď proti MenC, která byla srovnatelná s odpovědí vyvolanou monovalentní konjugovanou vakcínou proti MenC.1
 

Batolata vykazující ochrannou imunitní odpověď1

*Pokud se u batolete (ve věku 12–23 měsíců) předpokládá zvláštní riziko invazivního meningokokového onemocnění v důsledku expozice skupinám W-135 a Y, lze po intervalu 2 měsíců zvážit podání druhé dávky přípravku Nimenrix.1
Menjugate = vakcína MenC-CRM.

Nimenrix je jediná vakcína MenACWY, u které byla vyhodnocena perzistence protilátek po dobu až 10 let1-3

*Subjektům se suboptimální odpovědí na vakcínu MenC (definovanou jako titr SBA pod předem stanovenou mezní hodnotou testu) byla před 6. rokem podána další dávka vakcíny MenC.1
titry rSBA ≥ 8.
Meningitec = vakcína MenC-CRM.1

*Odběr krve byl proveden 1 měsíc po posilovací dávce ve 4. roce.
CRM = zkříženě reagující materiál; MenACWY = meningokokové séroskupiny A, C, W a Y; MenC-CRM = meningokoková vakcína proti séroskupině C konjugovaná s proteinem C. diphtheriae CRM; rSBA = test baktericidních protilátek v séru s použitím dětského králičího komplementu; TT = tetanový toxoid.

*TitrA ≥ 8.

Reference:Nimenrix SPC.Menveo SPC.MenQuadfi SPC.Tashani M, Alfelali M, Barasheed O, et al. Effect of Tdap upon antibody response to meningococcal polysaccharide when administered before, with or after the quadrivalent meningococcal TT-conjugate vaccine (coadministered with the 13-valent pneumococcal CRM197-conjugate vaccine) in adult Hajj pilgrims: a randomised contolled trial. Vaccine. 2018;36(29):4375-4382
Vakcína MenACWY, která prokazatelně chrání dospívající ve věku 10-25 let pouhou jednou dávkou1-6

Nimenrix vyvolává ochrannou imunitní odpověď srovnatelnou s jinými vakcínami MenACWY.5,6

 

V klinických studiích dosáhli účastníci již po podání jedné dávky přípravku Nimenrix u většiny séroskupin konzistentně vyšší úrovně séroprotekce než po podání přípravků Menactra a Menveo.

Menactra = MenACWY-DT; Menveo = MenACWY-CRM.

Perzistence protilátek hodnocená po dobu až 10 let1-4

Nimenrix pomáhá chránit před meningokokovým onemocněním způsobeným séroskupinami A, C, W a Y po dobu až 10 let.

*Titry rSBA ≥ 8.

*Titry rSBA ≥ 8.

Reference:Nimenrix SPC.Menveo SPC.MenQuadfi SPC.Tashani M, Alfelali M, Barasheed O, et al. Effect of Tdap upon antibody response to meningococcal polysaccharide when administered before, with or after the quadrivalent meningococcal TT-conjugate vaccine (coadministered with the 13-valent pneumococcal CRM197-conjugate vaccine) in adult Hajj pilgrims: a randomised contolled trial. Vaccine. 2018;36(29):4375-4382.Bexter R, Baine Y, Ensor K, et al. Immunogenicity and safety of an investigational quadrivalent meningococcal ACWY tetanus toxoid conjugate vaccine in healthy adolescents and young adults 10 to 25 years of age. Pediatr Infect Dis J. 2011;30(3):e41-e48.Chang LJ, Hedrick J, Christensen S, et al. A Phase II, randomized, immunogenicity and safety study of a quadravalent meningococcal conjugate vaccine, MenACWY-TT, in healthy adolescents in the United States. Vaccine. 2020;38(19)_3560-3569.

Viz doporučení pro očkování podle skupiny: 

Doporučení pro očkování se u vybraných skupin lišíGraph 1Graph 2Graph 3

Tab Number 1

Tab Number 2

Tab Number 3

Tab Number 4

Tab Number 5

This is the First tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Second tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Third tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Fourth tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Fifth tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

Tab Number 1

Tab Number 2

Tab Number 3

Tab Number 4

Tab Number 5

This is the First tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Second tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Third tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Fourth tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Fifth tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

Pro různé věkové skupiny se doporučují různé očkovací strategie

Kampaně doočkování se rovněž ukázaly jako přínosné jak pro očkované kohorty, tak pro širší kolektivní ochranu.

 

  Očkovací strategie podle věkových skupin1
Očkovací strategie Přínos
Kojenec
 • Časná přímá ochrana věkové skupiny s vysokým výskytem onemocnění
 • Vysokého pokrytí lze dosáhnout, pokud je očkování spojeno s dalšími běžnými imunizacemi
Batole
 • Menší počet potřebných dávek
 • Lepší imunitní odpověď ve srovnání s kojenci
 • Relativně časná ochrana
 • Nižší náklady
 • Vysokého pokrytí lze dosáhnout, pokud je očkování spojeno s dalšími běžnými imunizacemi
Dospívající
 • Přímá ochrana ohrožené skupiny
 • Oslovení věkové skupiny s nejvyšším počtem nosičů
 • Velký vliv na kolektivní ochranu*
 • Nižší náklady (méně dávek)
 
*Pouze konjugované vakcíny.
Doočkovaní
 • Okamžité a podstatné dosažení kolektivní ochrany
 • Přímá ochrana očkovaných skupin
 • Pomáhá chránit neočkované věkové skupiny

 

Reference: 

Vetter V, Baxter R, Denizer G, et al. Routinely vaccinating adolescents against meningococcus: targeting transmission and disease. Exper Rev Vaccines. 201615(5):641-658
Aktuální doporučení pro očkování proti meningokokům pro cestovatele v jednotlivých zemích1

       

Některé země mají vnitrostátní doporučení pro očkování čtyřvalentní konjugovanou vakcínou ACWY u osob cestujících do oblastí se zvýšeným výskytem epidemického meningokokového onemocnění, k nimž patří zejména:

 • Austrálie
 • Bahrajn
 • Kanada
 • Saúdská Arábie
 • Spojené království
 • USA

Konkrétní doporučení vám poskytnou místní úřady.

Reference:Serra LC, York LJ, Gamil A, et al. A review of meningococcal disease and vaccination recommendations for travelers. Ifect Dis Ther. 2018;7(2):219-234.
Doporučení WHO zdůrazňují očkování u osob cestujících do afrického meningitidového pásu nebo putujících do Saudské Arábie na hadždž nebo umru.1


Saúdskoarabské úřady v současné době vyžadují očkování vakcínou MenACWY u osob putujících na hadždž nebo umru a země v africkém meningitidovém pásu doporučují celoroční očkování vakcínou MenACWY u celé řady pracovníků a cestujících osob. Podrobnosti si zjistěte u místních zdravotnických orgánů.

Pro účast na hadždž se vyžaduje očkování proti meningokokům ACWY:

 

 • Od roku 2001 je čtyřvalentní meningokokové očkování vízovou povinností všech poutníků z kterékoliv země.2
 • Cestující osoby, sezonní pracovníci a pracovníci přicházející do styku s poutníky musí předložit doklad o očkování.3
 • Osoby cestující ze zemí afrického meningitidového pásu jsou po příjezdu do Saúdské Arábie očkovány.3


WHO - Světová zdravotnická organizace

Reference:Shibl A, Tufenkeji H, Khalil M, et al; Meningococcal Leadership Forum (MLF) Expert Group. Consensus recommendation for meningococcal disease prevention for Haji and Umra pilgrimage/travel medicine. East Mediterr Health J. 2013;19(4):389-392Yezli S, Assiri AM, Alhakeem RF, et al. Meningococcal disease during the Haji and Umrah mass gatherings. Int J Infect Dis. 2016;47:60-64Muttalif AR, Presa JV, Haridy H, et al. Incidence and prevention of invasive meningococcal disease in global mass gathering events. Infect Dis Ther. 2019;8(4):569-579

Ozbrojené složky

 
Očkování vakcínou MenACWY se v řadě zemí doporučuje v ozbrojených složkách.
Spojené Království USA Austrálie

Kdy: Očkování je nabízeno všem novým odvedencům.1
Vakcína: MenACWY1

Kdy: Očkování je nabízeno všem novým odvedencům.
Pokud je voják při svém nasazení vystaven dlouhodobému riziku nákazy, doporučuje se ho jednou za 5 let přeočkovat.2–4
Vakcína: MenACWY
Kdy: Doporučuje se u dospělých do 24 let žijících v kasárnách.5
Vakcína: MenACWY + MenB5
Reference:ANNEX B TO AFC(H); September/October 2017. Available from: https://www.army.mod.uk/umbraco/Surface/Download/Get/5767. Accessed February 2023.Broderick MP, Faix DJ, Hansen CJ, Blair PJ. Trends in meningococcal disease i in the United States military, 1971-2010. Emerg Infect Dis. 2012;18(9):1430-1437Health. mil. Vaccine recommendations by AOR. Available from: https://www.health.mil/Military-Health-Topics/Health-Readiness/Imunization-Healthcare/Vaccine-Recommendations/Vaccine-Recommendations-by-AOR. Accessed February 2023. US CDC Recommended Adult Immunization Schedule. Available from: https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/adult/adult-combined-chedule.pdf. Accessed February 2023.Australian Prescriber. Meningococcal vaccine 2019 recommendations by age and risk group. Available from:https://www.nps.org.au/assets/August-42-4-Men-Table-A3.pdf. Accesssed February 2023.  
Scroll left to view table
Účinnost a bezpečnostBylo prokázáno, že přípravek Nimenrix je dobře snášen.1 Přečtěte si informace o bezpečnostiLoadingVíte, kteří pacienti jsou nejvíce ohroženi IMO?Zjistěte víceLoading
PP-NIM-CZE-0121
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.