Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
O přípravkuČtyřvalentní konjugovaná vakcínaDoporučení a imunizační programyDávkováníDávkovací schéma a podáváníÚčinnost a bezpečnostÚdaje o primární imunitní odpovědi a desetileté perzistenciOhrožené skupinyBezpečnost a snášenlivostPosilovací dávkaDůkazy z praxeVliv na snížení počtu onemocněníUdálosti a materiályUdálostiDokumentyVidea
Přípravek Nimenrix (MenACWY-TT) pomáhá některé vysoce rizikové skupiny chránit proti séroskupinám
A, C, W a Y

Nimenrix je indikován k aktivní imunizaci osob od 6 týdnů věku proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému bakteriemi Neisseria meningitidis séroskupin A, C, W a Y.1

Starší osoby

VŠ studenti

Osoby s oslabenou imunitou

Laboratorní pracovníci

Tab Number 5

Nimenrix pomáhá chránit proti séroskupinám A, C, W a Y u dospělých očkovaných ve věku 56 let a více pouze jednou dávkou.1,2Bylo prokázáno, že Nimenrix vyvolává ochrannou imunitní odpověď, která pomáhá chránit starší osoby proti čtyřem nejčastějším séroskupinám.
 

Podíly dospělých (ve věku ≥56 let) s počáteční odpovědí na vakcínu 1 měsíc po očkování1, 2

*Vakcinační odpověď definovaná jako: postvakcinační titr rSBA £1 : 32 u původně séronegativních pacientů; 4násobné zvýšení u původně séropozitivních pacientů s titrem rSBA 1 : 8 a < 1 : 128; 2násobné zvýšení u původně séropozitivních pacientů s titrem rSBA ≥ 1 : 128.
Statisticky významný rozdíl mezi skupinami Nimenrix a MenACWY-PS (průzkumná analýza – údaje nejsou uvedeny).
MenACWY = meningokokové séroskupiny A, C, W-135 a Y; PS = polysacharidové séroskupiny; rSBA = test baktericidních protilátek v séru s použitím dětského králičího komplementu; TT = tetanový toxoid.

Reference: 

Nimenrix SPC.Dhaibo G, El-Ayoubi N, Ghanem S, et al. Immunogenicity and safety of a quadrivalent meningococcal serogroups A, C, W-135 and Y tetanus toxoid conjugate vaccine (MenACWY-TT) administrered to adults aged 56 Years and older: results of an open-label, randomized, controlled trial. Drugs Aging. 2013;30(5):309-319.
Jedna dávka přípravku Nimenrix pomáhá chránit proti séroskupinám A, C, W a Y během vysokoškolského studia.1,2Očkování vakcínou Nimenrix v dospívání pomáhá zajistit ochranu proti séroskupinám A, C, W a Y během rizikového období vysokoškolského studia.

 

Reference:Nimenrix SPC.Bexter R, Baine Y, Ensor K, et al. Immunogenicity and safety of an investigational quadrivalent meningococcal ACWY tetanus toxoid conjugate vaccine in healthy adolescents and young adults 10 to 25 years of age. Pediatr Infect Dis J. 2011;30(3):e41-e48.
Jediná vakcína MenACWY, u které byla prokázána imunogenicita u imunokompromitovaných osob.1-4

Jedna dávka vakcíny Nimenrix pomáhá zajistit ochranu proti séroskupinám A, C, W-135 a Y u vysoce rizikových dětí a mladistvých očkovaných ve věku 1–17 let.
- Tetravalentní meningokokové očkování imunokompromitovaných osob je v různých zemích běžně doporučováno zdravotnickými orgány.4-6
- U vysoce rizikových dětí a dospívajících, zejména s asplenií, vyvolaly 1 nebo 2 dávky přípravku Nimenrix funkční (rSBA) a protilátky proti PS u všech 4 séroskupin.*1,7

*Studie M/TT-84.4
rSBA = test baktericidních protilátek v séru s použitím dětského králičího komplementu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE1
U některých jedinců se změněnou imunitou nemusí dojít k vyvolání dostatečné imunitní odpovědi po očkování vakcínou Nimenrix.

U osob s určitým deficitem komplementu a u osob, jejichž léčba inhibuje terminální aktivaci komplementu, je riziko invazivního meningokokového onemocnění způsobeného bakteriemi N. meningitidis skupin A, C, W a Y zvýšené, a to i v případě, že se u nich po očkování vakcínou Nimenrix vytvoří protilátky.

Reference:Nimenrix SPC.Menveo SPC.MenQuadfi SPC.CDC. Meningococcal Disease: Technical and Clinical Information. Dostupné na: https://www.cdc.gov/meningococcal/clinical-info.html. Staženo: 3. 3. 2023.Australian Government Department of Health. Meningococcal vaccination for people in a special risk group. Dostupné na: https://immunisationhandbook.health.gov.au/resources/publications/meningococcal-vaccination-for-people-in-a-special-risk-group. Staženo: 3. 3. 2023.Canadian Immunization Guide 2020, Meningococcal Vaccine.Dostupné na: https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-4-active-vaccines/page-13-meningococcal-vaccine.html. Staženo: 4. 3. 2023.Klein NP, Habanec T, Kosina P, et al. Immunogenicity and safety of the quadrivalent meningococcal ACWY-tetanus toxoid conjugate vaccine (MenACWY-TT) in splenectomized or hyposplenic children and adolescents: results of a phase III, open, non-randomized study. Vaccine. 2018;36(17):2356-2363. 
Jedna dávka přípravku Nimenrix pomáhá chránit rizikové laboratorní pracovníky ve věku 11-55 let proti séroskupinám A, C, W a Y.
 • Očkování laboratorních pracovníků tetravalentními meningokokovými vakcínami je v různých zemích běžně doporučováno zdravotnickými orgány.2–6
 • Nimenrix vykazuje perzistenci imunitní odpovědi až 10 let po očkování; posilovací dávka může imunitní odpověď dále zvýšit.1, 7–9
Reference:Nimenrix SPC.Sheets CD, Harriman K, Zipprich J, et al. Fatal meningococcal disease in a laboratory worker-California, 2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014;63(35):770-772Borrow R, Fidlow J, Gray S, et al. Safe laboratory handling of Neisseria meningitidis. J Infect. 2014;68(4):305-312.CDC 2019. Meningococcal disease: Clinical information. Dostupné na: https://www.cdc.gov/meningococcal/clinical-info.html. Staženo: 3. 3. 2023.Australian Government Department of Health. Meningococcal vaccination for people in a special risk group. Dostupné na: https://immunisationhandbook.health.gov.au/resources/publications/meningococcal-vaccination-for-people-in-a-special-risk-group. Staženo: 3. 3. 2023.Canadian Immunization Guide 2020, Meningococcal Vaccine. Dostupné na: https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-4-active-vaccines/page-13-meningococcal-vaccine.html. Staženo: 1. 3. 2023.Borja-Tabora CFC, Montalban C, Memish ZA, et al. Immune response, antibody persistence, and safety of a single dose of the quadrivalent meningococcal serogroups A, C, W-135, and Y tetanus toxoid conjugate vaccine in adolescents and adults; results of an open, randomised, controlled study. BMC Infect Dis. 2013;13:116.Borja-Tabora CFC, Montalban C, Memish ZA, et al. Long-term immunogenicity and safety after a single dose of the quadrivalent meningococcal serogroups A, C, W-135, and Y tetanus toxoid conjugate vaccine in adolescents and adults: 5-year follow-up of an open, randomized trial. BMC Infect Dis. 2015;15:409.Borja-Tabora CFC, Peyrani P, Webber C, et al. A phase 2b/3b MenACWY-TT study of long-term antibody persistence after primary vaccination and immunogenicity and safety of a booster dose in individuals aged 11 through 55 years. BMC Infect Dis. 2020;20(1):426.

Viz doporučení pro očkování podle skupiny: 

Doporučení pro očkování se u vybraných skupin lišíGraph 1Graph 2Graph 3

Tab Number 1

Tab Number 2

Tab Number 3

Tab Number 4

Tab Number 5

This is the First tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Second tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Third tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Fourth tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Fifth tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

Tab Number 1

Tab Number 2

Tab Number 3

Tab Number 4

Tab Number 5

This is the First tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Second tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Third tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Fourth tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

This is the Fifth tab of content! Lorem ipsum ap dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

Pro různé věkové skupiny se doporučují různé očkovací strategie

Kampaně doočkování se rovněž ukázaly jako přínosné jak pro očkované kohorty, tak pro širší kolektivní ochranu.

 

  Očkovací strategie podle věkových skupin1
Očkovací strategie Přínos
Kojenec
 • Časná přímá ochrana věkové skupiny s vysokým výskytem onemocnění
 • Vysokého pokrytí lze dosáhnout, pokud je očkování spojeno s dalšími běžnými imunizacemi
Batole
 • Menší počet potřebných dávek
 • Lepší imunitní odpověď ve srovnání s kojenci
 • Relativně časná ochrana
 • Nižší náklady
 • Vysokého pokrytí lze dosáhnout, pokud je očkování spojeno s dalšími běžnými imunizacemi
Dospívající
 • Přímá ochrana ohrožené skupiny
 • Oslovení věkové skupiny s nejvyšším počtem nosičů
 • Velký vliv na kolektivní ochranu*
 • Nižší náklady (méně dávek)
 
*Pouze konjugované vakcíny.
Doočkovaní
 • Okamžité a podstatné dosažení kolektivní ochrany
 • Přímá ochrana očkovaných skupin
 • Pomáhá chránit neočkované věkové skupiny

 

Reference: 

Vetter V, Baxter R, Denizer G, et al. Routinely vaccinating adolescents against meningococcus: targeting transmission and disease. Exper Rev Vaccines. 201615(5):641-658
Aktuální doporučení pro očkování proti meningokokům pro cestovatele v jednotlivých zemích1

       

Některé země mají vnitrostátní doporučení pro očkování čtyřvalentní konjugovanou vakcínou ACWY u osob cestujících do oblastí se zvýšeným výskytem epidemického meningokokového onemocnění, k nimž patří zejména:

 • Austrálie
 • Bahrajn
 • Kanada
 • Saúdská Arábie
 • Spojené království
 • USA

Konkrétní doporučení vám poskytnou místní úřady.

Reference:Serra LC, York LJ, Gamil A, et al. A review of meningococcal disease and vaccination recommendations for travelers. Ifect Dis Ther. 2018;7(2):219-234.
Doporučení WHO zdůrazňují očkování u osob cestujících do afrického meningitidového pásu nebo putujících do Saudské Arábie na hadždž nebo umru.1


Saúdskoarabské úřady v současné době vyžadují očkování vakcínou MenACWY u osob putujících na hadždž nebo umru a země v africkém meningitidovém pásu doporučují celoroční očkování vakcínou MenACWY u celé řady pracovníků a cestujících osob. Podrobnosti si zjistěte u místních zdravotnických orgánů.

Pro účast na hadždž se vyžaduje očkování proti meningokokům ACWY:

 

 • Od roku 2001 je čtyřvalentní meningokokové očkování vízovou povinností všech poutníků z kterékoliv země.2
 • Cestující osoby, sezonní pracovníci a pracovníci přicházející do styku s poutníky musí předložit doklad o očkování.3
 • Osoby cestující ze zemí afrického meningitidového pásu jsou po příjezdu do Saúdské Arábie očkovány.3


WHO - Světová zdravotnická organizace

Reference:Shibl A, Tufenkeji H, Khalil M, et al; Meningococcal Leadership Forum (MLF) Expert Group. Consensus recommendation for meningococcal disease prevention for Haji and Umra pilgrimage/travel medicine. East Mediterr Health J. 2013;19(4):389-392Yezli S, Assiri AM, Alhakeem RF, et al. Meningococcal disease during the Haji and Umrah mass gatherings. Int J Infect Dis. 2016;47:60-64Muttalif AR, Presa JV, Haridy H, et al. Incidence and prevention of invasive meningococcal disease in global mass gathering events. Infect Dis Ther. 2019;8(4):569-579

Ozbrojené složky

 
Očkování vakcínou MenACWY se v řadě zemí doporučuje v ozbrojených složkách.
Spojené Království USA Austrálie

Kdy: Očkování je nabízeno všem novým odvedencům.1
Vakcína: MenACWY1

Kdy: Očkování je nabízeno všem novým odvedencům.
Pokud je voják při svém nasazení vystaven dlouhodobému riziku nákazy, doporučuje se ho jednou za 5 let přeočkovat.2–4
Vakcína: MenACWY
Kdy: Doporučuje se u dospělých do 24 let žijících v kasárnách.5
Vakcína: MenACWY + MenB5
Reference:ANNEX B TO AFC(H); September/October 2017. Available from: https://www.army.mod.uk/umbraco/Surface/Download/Get/5767. Accessed February 2023.Broderick MP, Faix DJ, Hansen CJ, Blair PJ. Trends in meningococcal disease i in the United States military, 1971-2010. Emerg Infect Dis. 2012;18(9):1430-1437Health. mil. Vaccine recommendations by AOR. Available from: https://www.health.mil/Military-Health-Topics/Health-Readiness/Imunization-Healthcare/Vaccine-Recommendations/Vaccine-Recommendations-by-AOR. Accessed February 2023. US CDC Recommended Adult Immunization Schedule. Available from: https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/adult/adult-combined-chedule.pdf. Accessed February 2023.Australian Prescriber. Meningococcal vaccine 2019 recommendations by age and risk group. Available from:https://www.nps.org.au/assets/August-42-4-Men-Table-A3.pdf. Accesssed February 2023.  
Scroll left to view table
Účinnost a bezpečnostBylo prokázáno, že přípravek Nimenrix je dobře snášen.1 Přečtěte si informace o bezpečnostiLoading Přečtěte si, jak přípravek Nimenrix uchovávat a podávat Loading
PP-NIM-CZE-0122
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.