Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Užitečné odkazy

Menu

Close

O migréně
Co je CGRP a jak antagonisté receptoru CGRP fungují?
Současná léčba
Akutní a profylaktická léčba migrény
Akutní léčba migrény
Design studíí a bezpečnostní profil
Profylaktická léčba migrény
Kazuistiky
Akutní a profylaktická léčba
Užitečné odkazy
Materiály
Videa
Události
Prokázaná účinnost v profylaxi migrenózních atak1

V randomizovaném, dvojitě zaslepeném, placebem kontrolovaném klinickém hodnocení přípravek VYDURA® prokázal snížení počtu dnů s migrénou za měsíc (MMD) v 9. až 12. týdnu léčby. Během otevřené prodloužené fáze hodnocení byla pozorována trvalá účinnost po dobu až 12 měsíců.1 

Přípravek VYDURA® statisticky významně snižuje počet dnů s migrénou za měsíc (MMD)2

Během prvního měsíce léčby došlo k většímu snížení počtu dnů migrény v porovnání s placebem
(–2,9 vs. –1,7; P < 0,001, nominální P-hodnota, multiplicita nebyla kontrolována).2 

Během prvního měsíce léčby došlo k většímu snížení počtu dnů migrény v porovnání s placebem
(–2,9 vs. –1,7; P < 0,001, nominální P-hodnota, multiplicita nebyla kontrolována).2 

Přípravek VYDURA® prokázal dlouhodobou účinnost při profylaxi s ohledem na počet dnů s migrénou za měsíc (MMD)1
  • Účinnost přetrvávala až dalších 12 měsíců během prodloužené otevřené fáze studie, v níž byli pacienti léčeni přípravkem VYDURA®.1
  • U těchto pacientů došlo k celkovému průměrnému snížení počtu MMD oproti výchozímu stavu za 16 měsíců léčby na 6,2 dne.1
*Pacienti byli léčeni rimegepantem 75 mg ve formě tablet bioekvivalentních přípravku VYDURA® s podáním každý druhý den a v režimu podle potřeby ve dnech, kdy nebylo podání plánováno. 1,5Reference:
1.
SPC přípravku VYDURA®
2. Croop R, Lipton RB, Kudrow D, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021;397(10268):51-60.
3. Lipton, RB, Croop R, Jensen C. et al. Rapid decrease in migraine days with rimegepant: results from a post hoc analysis of a phase 2/3, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Abstract presented at American Headache Society: 2021 Virtual Annual Scientific Meeting  (63rd). June 3-6, 2021. Headache. 2021;61(suppl1):138-139.
4. Lipton AHS 2021 DOF Abstract. Data on file. Na vyžádání u společnosti Pfizer.
5. European Medicines Agency. VYDURA® (rimegepant) Asessment Report. 2022. 1-135. Dostupné na https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vydura-epar-public-assessment-report_en.pdf. Staženo dne 12. 12. 2022.

Zkratky: n - počet pacientů; P - statistická hodnota významnosti
Akutní a profylaktická léčba migrény
PP-NNT-CZE-0064
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.