Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Užitečné odkazy

Menu

Close

O migréně
Co je CGRP a jak antagonisté receptoru CGRP fungují?
Současná léčba
Akutní a profylaktická léčba migrény
Akutní léčba migrény
Design studíí a bezpečnostní profil
Profylaktická léčba migrény
Kazuistiky
Akutní a profylaktická léčba
Užitečné odkazy
Materiály
Videa
Události
Prokázaná účinnost léčby akutních migrenózních stavů1

Přípravek VYDURA®* prokázal při léčbě migrenózních atak statisticky významné zlepšení oproti placebu ve třech randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických hodnoceních.1

*V klinických hodnoceních zaměřených na akutní léčbu byl použit přípravek VYDURA® (303) nebo přípravek ve formě tablet bioekvivalentní přípravku VYDURA® (301, 302).2

Přípravek VYDURA® prokázal superioritu v koprimárních cílových parametrech, kterými byl ústup bolesti hlavy a ústup nejvíce obtěžujících příznaků, v porovnání s placebem1

Ústup bolesti: definován jako snížení migrenózní bolesti z výchozí středně silné/silné na žádnou.1

 


Časté MBS zahrnují fotofobii, nauzeu a fonofobii.1

Statisticky významné účinky přípravku VYDURA® ve srovnání s placebem: úleva od bolesti a návrat k normálnímu fungování po 60 min od podání dávky.3

Úleva od bolesti: definováno jako snížení střední až těžké bolesti hlavy na mírnou až žádnou bolest.1

 

Přípravek VYDURA® byl účinný u pacientů s anamnézou selhání léčby triptany.5
  • Účinnost přípravku VYDURA 75 mg nebo rimegepantu 75 mg v tabletách bioekvivalentních přípravku VYDURA při akutní léčbě migrenózní ataky byla posuzována na základě poolované post-hoc analýzy výsledků tří dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických hodnocení (N = 3 507 pacientů) s podobným designem.5
  • Selhání léčby triptany bylo definováno jako hlášení přerušení podávání jednoho nebo více triptanů z důvodu nedostatečné účinnosti nebo snášenlivosti oznámené pacientem.5
Reference:
1. SPC přípravku VYDURA®
2. European Medicines Agency. VYDURA® (rimegepant) Asessment Report. 2022. 1-135. Dostupné na https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vydura-epar-public-assessment-report_en.pdf. Staženo dne 12. 12. 2022.
3. Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally disintegrating tablet for the acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, double-blind, placebo controlled trial. Lancet. 2019;394(10200):737-745.
4. BHV3000-303. Biohaven Pharmaceuticals. Data on file. Na vyžádání u společnosti Pfizer.
5. Lipton, R. B., Blumenfeld, A. M., Jensen, A. M., et al. Rimegepant for the acute treatment of migraine: subgroup analyses from 3 phase 3 clinical trials by number of triptans previously tried and failed. Abstract presented at American Headache Society: 2021 Virtual Annual Scientic Meeting (63rd). June 3–6, 2021. Headache. 2021, 61(suppl 1), 144–145.
6. Lipton AHS 2021 DOF Abstract. Data on file. Na vyžádání u společnosti Pfizer.


Zkratky: n/N - počet pacientů; P - statistická hodnota významnosti
Akutní a profylaktická léčba migrény
PP-NNT-CZE-0065
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.