Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

Karcinom prsuKarcinom plicHematoonkologieMnohočetný myelom
Komplexní onemocnění s přetrvávajícími neuspokojenými potřebami

Mnohočetný myelom (MM) je zhoubné nádorové onemocnění, které je provázeno mnoha relapsy. Z tohoto důvodu pacienti absolvují několik linií léčby. Díky tomu často dochází ke zkrácení remise a ke snížení odpovědi organismu na následnou léčbu.1

Z mezinárodní retrospektivní analýzy 4997 pacientů z roku 2014, která hodnotila průměrnou míru odpovědi a medián doby remise2,3:

H3 (Mobile)H3 (Mobile)Převzato z: Bird SA, Boyd K. Multiple myeloma: an overview of management.
CR = kompletní odpověď; TTP = čas do progrese; VGPR = velmi dobrá částečná odpověď.

Kromě toho celkové přežití (OS) klesá, protože pacienti jsou refrakterní na léčbu4

Z retrospektivní studie, která sledovala 275 pacientů s MM v USA od ledna 2017 do června 2018, vyplývá, že u pacientů, kteří byli alespoň triple-refrakterní*, byl pozorován medián OS 9,2 měsíce, a u pacientů, kteří byli penta-refrakterní, byl pozorován medián OS 5,6 měsíce.

* Pacienti, kteří byli alespoň triple-refrakterní, byli definováni jako refrakterní na 1 CD38 mAb, 1 PI a 1 nebo 2 IMiD, nebo 1 CD38 mAb,
1 nebo 2 PI a 1 IMiD.
† Pacienti, kteří byli penta-refrakterní, byli definováni jako refrakterní na 1 CD38 mAb, 2 PI a 2 IMiD.
Převzato z: Gandhi UH, Cornell RF, Lakshman A, et al. Outcomes of patients with multiple myeloma refractory to CD38-targeted monoclonal antibody therapy.
CD = diferenciační skupina; IMiD = imunomodulační léky; mAb = monoklonální protilátka; MM = mnohočetný myelom; PI = inhibitory proteazomu; RRMM = relabovaný refrakterní mnohočetný myelom.
Reference:Shah N, Chari A, Scott E, Mezzi K, Usmani SZ. B-cell maturation antigen (BCMA) in multiple myeloma: rationale for targeting and current therapeutic approaches. Leukemia. 2020;34:985-1005. doi:10.1038/s41375-020-0734-zBird SA, Boyd K. Multiple myeloma: an overview of management. Palliat Care Soc Pract. 2019;13:1-13. doi:10.1177/1178224219868235Yong K, Delforge M, Driessen C, et al. Multiple myeloma: patient outcomes in real-world practice. Br J Haematol. 2016;175:252-264. doi:10.1111/bjh.14213Gandhi UH, Cornell RF, Lakshman A, et al. Outcomes of patients with multiple myeloma refractory to CD38-targeted monoclonal antibody therapy. Leukemia. 2019;33:2266-2275. doi:10.1038/s41375-019-0435-7
Komplikované onemocněníNové cíle u MM
PP-E1A-CZE-0002
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

 

Ano Ne