Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

Karcinom prsuKarcinom plicHematoonkologieMnohočetný myelom
Povrchové antigeny exprimované na buňkách MM představují zavedené a potenciálně nové léčebné cíle1,2 H3 (Mobile)H3 (Mobile)

BCMA je transmembránový glykoprotein, který se podílí na dlouhodobém přežívání plazmatických buněk. BCMA je v porovnání s nemaligními buňkami, exprimován ve vyšším množství na maligních plazmatických buňkách.1,3,4

CD138 je transmembránový protein, který hraje roli v adhezi, proliferaci, angiogenezi, potlačení apoptózy a metastazování.1

CD38 je transmembránový glykoprotein, který reguluje homeostázu vápníku, signalizaci a adhezi.1

CD47 je imunitní kontrolní bod, který je v buňkách MM nadměrně exprimován a umožňuje buňkám obejít fagocytární aktivitu makrofágů.2

FcRH5 je membránový protein, který reguluje signalizaci receptoru B-lymfocytů (BCR) a váže se na imunoglobulin G (IgG).1

GPRC5D je transmembránový osiřelý receptor, jehož funkce není zatím dostatečně popsána, ale pravděpodobně se podílí na proliferaci buněk MM.1

SLAMF7 je transmembránový receptor, který moduluje imunitní buňky prostřednictvím tyrozinových imunoreceptorů s přepínacím motivem a intracelulárních adaptorových proteinů.5

Pokračující výzkum léčebných cílů na povrchu buněk MM může pomoci překonat problémy spojené s RRMM a přinést nové možnosti jak dál1Example TextBCMA = antigen zrání B-lymfocytů; CD = diferenciační skupina; FcRH5 = Fc receptoru podobný protein 5;
GPRC5D = receptor spřažený s G-proteinem rodina C skupina 5 člen D; MM = mnohočetný myelom;
RRMM = relabovaný refrakterní mnohočetný myelom; SLAMF7 = člen rodiny molekul signální lymfocytární aktivace 7.
Reference:Swan D, Routledge D, Harrison S. The evolving status of immunotherapies in multiple myeloma: the future role of bispecific antibodies. Br J Haematol. 2021;1-19. doi:10.1111/bjh.17805.Leow CC, Low MSY. Targeted therapies for multiple myeloma. J Pers Med. 2021;11:1-19. doi:10.3390/jpm11050334Shah N, Chari A, Scott E, Mezzi K, Usmani SZ. B-cell maturation antigen (BCMA) in multiple myeloma: rationale for targeting and current therapeutic approaches. Leukemia. 2020;34:985-1005. doi:10.1038/s41375-020-0734-zLee L, Bounds D, Paterson J, et al. Evaluation of B cell maturation antigen as a target for antibody drug conjugate mediated cytotoxicity in multiple myeloma. Br J Haematol. 2016;174:911-922. doi:10.1111/bjh.14145Gogishvili T, Danhof S, Prommersberger S, et al. SLAMF7-CAR T cells eliminate myeloma and confer selective fratricide of SLAMF7+ normal lymphocytes. Blood. 2017;130:2838-2847. doi:10.1182/blood-2017-04-778423
Komplikované onemocněníNové cíle u MM
PP-E1A-CZE-0004
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

 

Ano Ne