Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

Karcinom prsuKarcinom plicHematoonkologieMnohočetný myelom
Antigen zrání B-lymfocytů (BCMA) je nádorový antigen, který je u pacientů s MM obecně přítomen2,3H3 (Mobile)H3 (Mobile) BCMA jako cíl

Podívejte se, jak může být BCMA imunoterapeutickým cílem u MM

Selektivní exprese na plazmatických buňkách2,4,5:

  • BCMA je transmembránový glykoprotein z nadrodiny receptorů pro tumor nekrotizující faktor (TNFR).
  • Exprese na B-lymfocytech v pozdním stadiu a na povrchu plazmablastů a diferencovaných plazmatických buněk
  • Minimální exprese na hematopoetických kmenových buňkách nebo nehematopoetické tkáni

Souvisí s progresí onemocnění2,6:

  • Nadměrná exprese a aktivace BCMA může vyvolat upregulaci různých drah a zvyšovat expresi genů, které jsou kritické pro přežití, růst, metastazování a imunosupresi

Souvisí s rezistencí na léky1,4,6:

  • Nadměrná exprese BCMA vede ke zvýšené expresi interleukinu 10 (IL-10), ligandu programované smrti 1 (PD-L1) a dalších imunoregulačních genů, o nichž se předpokládá, že potlačují imunitní odpověď v mikroprostředí kostní dřeně
  • U pacientů s MM se BCMA nachází ve zvýšené míře na plazmocytoidních dendritických buňkách, které podporují přežívání a rozvoj rezistence buněk MM vůči lékům
Selektivní cílení na BCMA může nabídnout novou cestu jak dál v léčbě RRMM3Example TextMM = mnohočetný myelom; RRMM = relabovaný refrakterní mnohočetný myelom.
Reference:Cho SF, Anderson KC, Tai YT. Targeting B cell maturation antigen (BCMA) in multiple myeloma: potential uses of BCMA-based immunotherapy. Front lmmunol. 2018;9:1821. doi:10.3389/fimmu.2018.01821Shah N, Chari A, Scott E, Mezzi K, Usmani SZ. B-cell maturation antigen (BCMA) in multiple myeloma: rationale for targeting and current therapeutic approaches. Leukemia. 2020;34:985-1005. doi:10.1038/s41375-020-0734-zLee L, Bounds D, Paterson J, et al. Evaluation of B cell maturation antigen as a target for antibody drug conjugate mediated cytotoxicity in multiple myeloma. Br J Haematol. 2016;174:911-922. doi:10.1111/bjh.14145Tai YT, Anderson KC. Targeting B-cell maturation antigen in multiple myeloma. lmmunotherapy. 2015;7:1187-1199. doi:10.2217/imt.15.77Caraccio C, Krishna S, Phillips DJ, Schürch CM. Bispecific antibodies for multiple myeloma: a review of targets, drugs, clinical trials, and future directions. Front lmmunol. 2020;11:501. doi:10.3389/fimmu.2020.00501Tai YT, Acharya C, An G, et al. APRIL and BCMA promote human multiple myeloma growth and immunosuppression in the bone marrow microenvironment. Blood. 2016;127:3225-3236. doi:10.1182/blood-2016-01-691162
Komplikované onemocněníNové cíle u MM
PP-E1A-CZE-0005
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

 

Ano Ne