Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
DávkováníDávkováníPožadavky na monitorování

Menu

Close

BezpečnostBezpečnostní profilNeutropenieManagment nežádoucích účinkůKlinické studieKlinická hodnoceníMechanismus účinkuPaloma-2Důkazy z reálné praxeIbrance® (palbociklib) Důkazy z reálné praxe
Řešení vybraných nežádoucích příhod
Scroll left to view table

Důvěra v léčbu, kterou zvládnete1-6

Doporučení pro řešení nejčastějších (≥ 20 %) nežádoucích příhod jakéhokoli stupně*Neutropenie

Rady pro zdravotnické pracovníky

Aktivně sledujte kompletní krevní obraz, zejména v prvních dvou cyklech, protože neutropenii vyvolanou přípravkem IBRANCE® lze účinně zvládnout úpravou dávky (dočasným přerušením podávání, zpožděním cyklu a/nebo snížením dávky).1

Úplné informace o sledování naleznete v souhrnu údajů o přípravku IBRANCE®.1

Anémie

Rady pro zdravotnické pracovníky

Lečte primární anémii podle potřeby.

Anémie vyvolaná přípravkem IBRANCE® se řeší odkladem a úpravou dávky (dočasným přerušením podávání, zpožděním cyklu a/nebo snížením dávky)1

Leukopenie

Rady pro zdravotnické pracovníky

Lečte primární leukopenii podle potřeby.

Leukopenie vyvolaná přípravkem IBRANCE® se řeší odkladem a úpravou dávky (dočasným přerušením podávání, zpožděním cyklu a/nebo snížením dávky)1

Trombocytopenie

Rady pro zdravotnické pracovníky

Trombocytopenii vyvolanou přípravkem IBRANCE® lze řešit odkladem a úpravou dávky (dočasným přerušením podávání, zpožděním cyklu a/nebo snížením dávky)1

Febrilní neutropenie a intersticiálního plicního onemocnění (ILD)/pneumonitidyILD/pneumonitida

V klinických studiích (PALOMA-1, PALOMA-2 a PALOMA-3) se u 1,4 % pacientů léčených přípravkem IBRANCE® vyskytla ILD/pneumonitida jakéhokoli stupně. Pacienty je třeba sledovat, zda nejeví příznaky plicního onemocnění svědčící o ILD/pneumonitidě (např. hypoxie, kašel, dyspnoe). U pacientů s novými nebo zhoršujícími se respiračními příznaky, u nichž existuje podezření, že se u nich rozvinulo ILD/pneumonitida, je třeba okamžitě přerušit podávání přípravku IBRANCE® a zhodnotit stav pacienta. U pacientů s těžkým ILD nebo pneumonitidou je třeba léčbu přípravkem IBRANCE® natrvalo ukončit.1

Febrilní neutropenie

V klinických studiích (PALOMA-1, PALOMA-2 a PALOMA-3) se u 1,4 % pacientů léčených přípravkem IBRANCE® vyskytla febrilní neutropenie jakéhokoli stupně. V případě febrilní neutropenie je třeba podávání přípravku IBRANCE® přerušit až do zotavení neutropenie na stupeň 2 nebo nižší a poté navázat podáváním další nižší dávky na začátku následujícího cyklu.1

Poznámky pod čarou:
*Nejčastější (≥ 20 %) nežádoucí příhody jakéhokoli stupně pozorované v rámci programu klinického hodnocení PALOMA

PT jsou uvedeny v souladu s databází MedDRA 17.1.
Infekce zahrnují všechny PT, které jsou součástí třídy orgánových systémů Infekce a infestace.
Neutropenie zahrnuje následující PT: neutropenie, snížený počet neutrofilů.
Leukopenie zahrnuje následující PT: leukopenie, snížený počet leukocytů.
Anemie zahrnuje následující PT: anemie, snížený hemoglobin, snížený hematokrit. 
Trombocytopenie zahrnuje následující PT: trombocytopenie, snížený počet trombocytů.

Aktuální bezpečnostní profil naleznete v souhrnu údajů o přípravku IBRANCE®.1

 ILD: intersticiální plicní onemocnění; PT: preferovaný termín.Reference:IBRANCE® Souhrn údajů o přípravku (SPC)Rugo HS, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174:719–29.Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375:1925–36.Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17:425–39.Verma S, et al. Oncologist. 2016;21:1165–75.Turner NC, et al. N Engl J Med. 2015;373:209-219.
Bezpečnost
PP-IBR-CZE-0104
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne