Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
DávkováníDávkováníPožadavky na monitorování

Menu

Close

BezpečnostBezpečnostní profilNeutropenieManagment nežádoucích účinkůKlinické studieKlinická hodnoceníMechanismus účinkuPaloma-2Důkazy z reálné praxeIbrance® (palbociklib) Důkazy z reálné praxe
NeutropenieDůvěra v léčbu, kterou zvládnete1-6

Nejčastěji hlášenou nežádoucí příhodou u přípravku IBRANCE® (palbociklib) v kombinaci s endokrinní terapií (ET) byla neutropenie (jakéhokoli stupně):

  • 81,8 % v prodlouženém sledování ve studii PALOMA-2 (rameno IBRANCE® + letrozol)4
  • 84,1 % ve studii PALOMA-3 (rameno IBRANCE® + fulvestrant)5

napříč programem klinických hodnocení přípravku IBRANCE® fáze III.1

Míra výskytu neutropenieIBRANCE® Celková míra výskytu neutropenie stupně 3-4* * V populaci pre-/peri- a postmenopauzálních žen s lokálně pokročilým HR+/HER2-  karcinomem prsu po relapsu nebo progresi během nebo po užívání ET v adjuvanci, randomizovaných buď k podávání IBRANCE® + fulvestrant nebo placebo + fulvestrant. Údaje od všech randomizovaných pacientek, které dostaly alespoň jednu dávku přípravku IBRANCE® plus fulvestrant.2Míra výskytu neutropenie u přípravku IBRANCE®
Scroll left to view table

V klinických studiích a klinické praxi se většina případů neutropenie stupně 3 nebo vyššího vyskytla během prvních dvou cyklů léčby.2

Jak se liší neutropenie spojená s přípravkem IBRANCE® od neutropenie při chemoterapii?

Vzhledem k mechanismu účinku přípravku IBRANCE® se jím vyvolaná neutropenie liší od neutropenie pozorované při chemoterapii.2,7,8

Zatímco přípravek IBRANCE® způsobuje poškození kostní dřeně tím, že vyvolává zástavu buněčného cyklu, chemoterapie způsobuje buněčnou smrt, a to i u buněk kostní dřeně.7,8

Dávkovací schéma přípravku IBRANCE® 3/1 zahrnuje období jednoho týdne pro zotavení, které umožňuje utlumeným buňkám kostní dřeně obnovit svou funkci, zatímco růst nádorových buněk zůstává potlačen konkomitantním partnerem ET.1,8

Buňky ovlivněné medikamentózní léčbou

Neutropenii související s přípravkem IBRANCE® a neutropenii při chemoterapii vyvolávají odlišné mechanismy7-10
AE: nežádoucí příhoda; ET: endokrinní terapie; HR+/HER2-: pozitivní pro hormonální receptor, negativní pro receptor 2 lidského epidermálního růstového faktoru.Reference:IBRANCE® Souhrn údajů o přípravku (SPC).Verma S, et al. Oncologist. 2016;21:1165–75.Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375:1925–36.Rugo HS, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174:719–29.Turner NC, et al. N Engl J Med. 2018;379:1926–36 (supplementary appendix).Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17:425–39.Johnson SM, et al. J Clin Invest. 2010;120:2528-2536.Hu W, et al. Clin Cancer Res. 2015;22(8):2000-2008.Helleday T, et al. Nat Rev Cancer. 2008;8:193-204.Curtin NJ, Nat Rev Cancer. 2012;12:801-817. 
Bezpečnost
PP-IBR-CZE-0103
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne