Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
DávkováníDávkováníPožadavky na monitorování

Menu

Close

BezpečnostBezpečnostní profilNeutropenieManagment nežádoucích účinkůKlinické studieKlinická hodnoceníMechanismus účinkuPaloma-2Důkazy z reálné praxeIbrance® (palbociklib) Důkazy z reálné praxe
Bezpečnostní profil

Důvěra v léčbu, kterou zvládnete1-8

IBRANCE® má dobře popsaný a konzistentní bezpečnostní profil1-6Celková úroveň nežádoucích příhod hlášených u přípravku IBRANCE®1* (n = 872) Převzato ze souhrnu údajů o přípravku IBRANCE®.
ALT: alaninaminotransferáza; AST: aspartátaminotransferáza; ILD: intersticiální plicní onemocnění; n: počet pacientů.
* Nežádoucí účinek léčivého přípravku identifikovaný po uvedení přípravku na trh.
PT jsou uvedeny v souladu s databází MedDRA 17.1.Infekce zahrnují všechny PT, které jsou součástí třídy orgánových systémů Infekce a infestace.Neutropenie zahrnuje následující PT: neutropenie, snížený počet neutrofilů.Leukopenie zahrnuje následující PT: leukopenie, snížený počet leukocytů.Anemie zahrnuje následující PT: anemie, snížený hemoglobin, snížený hematokrit.Trombocytopenie zahrnuje následující PT: trombocytopenie, snížený počet trombocytů.Stomatitida zahrnuje následující PT: aftózní stomatitida, cheilitida, glositida, glosodynie, vřed úst, zánět sliznice, bolest úst, orofaryngeální diskomfort, orofaryngeální bolest, stomatitida.Vyrážka zahrnuje následující PT: vyrážka, makulopapulózní vyrážka, svědivá vyrážka, erytematózní vyrážka, papulózní vyrážka, dermatitida, akneiformní dermatitis, toxická kožní erupce.ILD/pneumonitida zahrnuje jakékoli hlášené PT, které jsou součástí standardizovaného dotazu MedDRA (SMQ) Intersticiální plicní onemocnění (úzké vyhledávání).
Aktuální bezpečnostní profil naleznete v souhrnu údajů o přípravku IBRANCE®.1Nejčastější nežádoucí příhody jakéhokoli stupně
(n = 872)
Nejčastější (≥ 20 %) nežádoucí příhody jakéhokoli stupně pozorované v rámci programu klinického hodnocení PALOMA:1*
Neutropenie: 716 (82,1 %)
Infekce: 516 (59,2 %)
Leukopenie: 424 (48,6 %)
Únava: 362 (41,5 %)
Nevolnost: 314 (36,0 %)
Stomatitida: 264 (30,3 %)
Anémie: 258 (29,6 %)
Průjem:  238 (27,3 %)
Alopecie:  234 (26,8 %)
Trombocytopenie:  194 (22,2 %)
Všechny stupně:
Febrilní neutropenie: 12 (1,4 %)
ILD/pneumonitida: 12 (1,4 %)
* Na základě souhrnných údajů od 872 pacientů, kterým byl podáván přípravek IBRANCE® v kombinaci s ET (n = 527 v kombinaci s letrozolem a n = 345 v kombinaci s fulvestrantem) ve třech randomizovaných klinických studiích u lokálně pokročilého nebo metastatického HR+/HER2- karcinomu prsa.1Nejčastější nežádoucí účinky přípravku IBRANCE® stupně 3 a vyššího ILD/pneumonitida

ILD/pneumonitida zahrnuje všechny hlášené PT, které jsou uvedené ve Standardizovaných dotazech MedDRA pro intersticiální plicní onemocnění (úzký pojem).1 Pacienty je třeba sledovat, zda nejeví příznaky plicního onemocnění svědčící o ILD/pneumonitidě (např. hypoxie, kašel, dyspnoe). U pacientů s novými nebo zhoršujícími se respiračními příznaky, u nichž existuje podezření, že se u nich rozvinulo ILD/pneumonitida, je třeba okamžitě přerušit podávání přípravku IBRANCE® a zhodnotit stav pacienta. U pacientů s těžkým ILD nebo pneumonitidou je třeba léčbu přípravkem IBRANCE® natrvalo ukončit.1

Dlouhodobá bezpečnost

Po dalším dlouhodobém sledování po dobu 37,6 měsíce nebyly pozorovány žádné nové signály z hlediska bezpečnosti.8

Preferované termíny (PT) : jsou uvedeny podle MedDRA 17.1.
INFEKCE zahrnuje všechny PT, které patří mezi infekce a infestace v hierarchii MedDRA.
NEUTROPENIE zahrnuje následující PT: Neutropenie; snížený počet neutrofilů.
LEUKOPENIE zahrnuje následující PT: Leukopenie; snížený počet bílých krvinek.
ANÉMIE zahrnuje následující PT: Anémie, snížená hladina hemoglobinu, snížená hodnota hematokritu.
TROMBOCYTOPENIE zahrnuje následující PT: Trombocytopenie, snížený počet krevních destiček.
STOMATITIDA zahrnuje následující PT: Aftózní stomatitida, cheilitida, glositida, ulcerace v ústech, zánět sliznice, bolest v ústech, nepříjemné pocity v orofaryngu, bolest orofaryngu, stomatitida.
VYRÁŽKA zahrnuje následující PT: Vyrážka, makulopapulární vyrážka, svědivá vyrážka, erytematózní vyrážka, papulární vyrážka, dermatitida, akneiformní dermatitida, toxická kožní vyrážka.1

ET: endokrinní terapie; HR+/HER2-: pozitivní pro hormonální receptor, negativní pro receptor 2 lidského epidermálního růstového faktoru; MedDRA: lékařský slovník pro regulační činnosti (Medical Dictionary for Regulatory Activities); MedDRA (SMQ): standardizovaný dotaz MedDRA; n: počet pacientů; PT: preferované termíny.

Reference:IBRANCE® Souhrn údajů o přípravku(SPC)Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375:1925-1936.Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17:425–39.Verma S, et al. Oncologist. 2016;21:1165-1175.Diéras V, et al. J Natl Cancer Inst. 2019;111(4):419-430.Diéras V, et al. Oncologist. 2019;24(12):1514-1525.Turner NC, et al. N Engl J Med. 2018;379:1926–36.Rugo HS, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174:719–29.
Bezpečnost
PP-IBR-CZE-0102
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne