Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

DiagnózaDopadZ pohledu pacientaLéčba jednotlivcePatofyziologie a mechanismus účinkuPoznatky z praxe
logoZaměřte se na pacienta Jak podporovat pacienty trpící migrénou
Klasifikace bolestí hlavy.
Jak rozpoznat varovné příznaky a jaké jsou ukazatele pro předání do péče specialisty?

Migréna postihuje více než 1 miliardu lidí po celém světě a je nejčastější příčinou invalidity u lidí ve věku 15–49 let.1,2 V České republice trpí migrénou přibližně 1,3 miliónu osob, z toho 890 tisíc žen. Až 110 tisíc migreniků v České republice trpí závažnou formou, tzv. chronickou migrénou.3,4,5

Migréna je často nedostatečně diagnostikována. Někteří pacienti mohou být navíc zbytečně odesláni ke specialistovi a jiní, kteří by tuto péči potřebovali, doporučení nedostanou. Pacienti jsou pak nevhodně nebo nedostatečně léčeni a mohou končit na ambulancích lékařské služby první pomoci.6

Algoritmus pro diagnostiku migrény
PRVNÍ KROK: JE TŘEBA VYLOUČIT SEKUNDÁRNÍ BOLESTI HLAVY

Sekundární bolest hlavy může být diagnostikována v několika případech. Prvním případem je, když se objeví nová bolest hlavy. Druhým případem je, když se existující primární bolest hlavy změní na chronickou nebo podstatně častější či závažnější bolest. V obou případech je důležité, že tato bolest hlavy je v těsné časové souvislosti s jinou poruchou, u které se předpokládá, že může tuto bolest hlavy způsobit.

Sekundární bolesti hlavy mohou vznikat v důsledku:7

 • úrazu nebo poranění hlavy nebo krku,
 • cévní poruchy lebky nebo krční páteře,
 • nevaskulární intrakraniální poruchy,
 • určité látky nebo jejího vysazení,
 • infekce,
 • poruchy homeostázy,
   
 • poruchy v oblasti lebky, krku, obličeje nebo krční páteře,
   
 • psychiatrické poruchy.
VAROVNÉ PŘÍZNAKY u sekundární bolesti hlavy8

Když zpozorujete některý z níže uvedených příznaků, měli byste u pacienta provést další vyšetření a/nebo jej odeslat ke specialistovi.9
Upozorňujeme, že tento seznam nemusí být kompletní.

Podívejte se, které zdravotní potíže je třeba vzít v úvahu u jednotlivých varovných příznaků.

Nečekaný nástup silné bolesti hlavyZdravotní stavy, které je třeba vzít v úvahu:
 • subarachnoidální krvácení,
 • krvácení do tumoru nebo arteriovenózní malformace (AVM),
 • nádorové ložisko.
Zhoršující se stav již existující bolesti hlavyZdravotní stavy, které je třeba vzít v úvahu:
 • nádorové ložisko,
 • subdurální hematom,
 • nadměrné užívání léků.*

*Zvažte, zda nepředat pacienta do péče specialisty a/nebo nechat hospitalizovat za účelem vysazení nadměrně užívaných léků, a to u pacientů, kteří mají příslušné komorbidity nebo u nichž byly předchozí opakované pokusy o vysazení nadměrně užívaných léků neúspěšné.9

Bolest hlavy při nádorovém onemocnění, HIV nebo jiném systémovém onemocněníZdravotní stavy, které je třeba vzít v úvahu:
 • meningitida,
 • encefalitida,
 • Lymeská borelióza,
 • systémová infekce,
 • kolagenní vaskulární onemocnění,
 • obrovskobuněčná arteriitida.
Jiné fokální neurologické příznaky, než typická zraková nebo senzorická auraZdravotní stavy, které je třeba vzít v úvahu:
 • nádorové ložisko,
 • arteriovenózní malformace,
 • kolagenní vaskulární onemocnění.
PapiloedémZdravotní stavy, které je třeba vzít v úvahu:
 • nádorové ložisko,
 • pseudotumor,
 • encefalitida,
 • meningitida.
Spouštěcím faktorem je kašel, námaha, orgasmus nebo Valsalvův manévrZdravotní stavy, které je třeba vzít v úvahu:
 • subarachnoidální krvácení,
 • nádorové ložisko.
Nový výskyt bolesti hlavy během těhotenství, nebo po poroduZdravotní stavy, které je třeba vzít v úvahu:
 • trombóza povrchové mozkové žíly/splavu,
 • disekce arteria carotis,
 • apoplexie hypofýzy.
AVM: arteriovenózní malformace, HIV: virus lidského imunodeficitu
DRUHÝ KROK: DIAGNOSTIKA PRIMÁRNÍ BOLESTI HLAVY

Pro přesnou diagnózu bolesti hlavy je důležité získat podrobnou anamnézu. Pomoci může kalendář bolesti hlavy, který si pacient o svých bolestech hlavy vede.10 Anamnéza by měla zahrnovat zejména:10

 • důvody pro aktuální návštěvu lékaře,
 • jak dlouho se migrény objevují,
 • četnost a trvání záchvatů,
 • charakter bolesti,
 • doprovodné příznaky, včetně nevolnosti, přecitlivělost na světlo (fotofobie) a zvuky (fonofobie),
 • dopad na každodenní činnosti,
 • spouštěcí a ulevující faktory,
 • opatření pacienta ke zvládnutí bolesti,
 • užívané léky,
 • zdravotní stav mezi záchvaty.
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA primární bolesti hlavy7
Scroll left to view table
  MIGRÉNA TENZNÍ BOLEST HLAVY KLASTROVÉ BOLESTI HLAVY
Frekvence potřebná pro stanovení diagnózy ≥ 5 záchvatů ≥ 10 epizod Frekvence: v průměru < 1 den za měsíc ≥ 5 záchvatů Frekvence: jeden záchvat obden až osm denně
Doba trvání 4–72 hodin 30 minut-7 dní 15-180 minut
Charakteristika bolesti hlavy Jednostranná
Pulzující
Oboustranná
Tlak nebo sevření (není pulzující)
Jednostranná Orbitální, supraorbitální a/nebo temporální bolest
Intenzita bolesti Středně těžká / těžká Mírná / středně těžká Těžká / velmi těžká
Doprovodné příznaky
 • Nevolnost a/nebo zvracení
 • Fotofobie a/nebo fonofobie
 • Aura* (plně reverzibilní zrakové, senzorické, řečové a motorické příznaky aury a příznaky aury v oblasti mozkového kmene a sítnice)
Bez nevolnosti nebo zvracení Na stejné straně jako bolest hlavy:
 • zarudnutí spojivek a/nebo slzení
 • ucpaný nos a/nebo rýma
 • edém očních víček
 • pocení čela a obličeje
 • mióza a/nebo ptóza
Spojení s určitou činností Zhoršuje se v důsledku fyzické aktivity nebo vede k tomu, že se pacient aktivitě vyhýbá Nezhoršuje se v důsledku běžné fyzické aktivity Neklid/rozrušení

*Ačkoli migréna s aurou nemusí vždy zahrnovat bolest hlavy, mnoho pacientů, kteří trpí migrénou bez aury, trpí také migrénou s aurou (a u těchto pacientů je třeba diagnostikovat oba typy).7

TŘETÍ KROK: ROZDĚLENÍ MIGRÉNY NA PODKATEGORIE

Migrénu lze dělit podle četnosti výskytu7

Epizodická migréna7

Bolest hlavy nebo migréna vyskytující se < 15 dní v měsíci

Chronická migréna7

Bolesti hlavy vyskytující se > 15 dní
v měsíci, včetně migrény > 8 dní,
po dobu > 3 měsíců

Menstruační migréna a migréna související s menstruací7

U některých žen se migréna vyskytuje v souvislosti s menstruačním cyklem, obvykle bez aury. Záchvaty migrény během menstruace bývají delší a doprovází je silnější nevolnost než v jiných obdobích cyklu.

Čistě menstruační migréna7

Migréna vyskytující se výhradně 1. den menstruace ± 2 dny, ve ≥ 2 ze 3 menstruačních cyklů a v žádném jiném období cyklu

Migréna související s menstruací7,9

Migréna vyskytující se převážně 1. den menstruace ± 2 dny, ve ≥ 2 ze 3 menstruačních cyklů, ale také v jiném období cyklu

Bolesti hlavy způsobené nadměrným užíváním léků (MOH)

Migréna se může vyskytovat současně s bolestí hlavy z nadměrného užívání léků.7

MOH7,9

Bolest hlavy vyskytující se ≥ 15 dní/měsíc u pacienta s již existující bolestí hlavy.
Pravidelné nadměrné užívání jednoho nebo více léků používaných k akutní nebo symptomatické léčbě bolesti hlavy po dobu > 3 měsíců:

 • triptany, opioidy, kombinová analgetika ≥ 10 dní v měsíci,
 • paracetamol, aspirin nebo NSAID, samostatně nebo v jakékoli kombinaci, ≥ 15 dní v měsíci.

NSAID: nesteroidní protizánětlivé léky

Předání do péče specialisty: léčba migrény je
u většiny pacientů možná v rámci primární péče6

Ačkoli migrénu lze obecně zvládnout v rámci primární péče,6,11 je třeba předání pacienta na neurologii nebo do specializovaných center pro léčbu bolestí hlavy zvážit v těchto případech:

 • když je pozorován varovný příznak sekundární bolesti hlavy,9
 • u atypických neurologických příznaků,9
 • u prodloužené aury,10
 • u každodenní migrény,10
 • když je diagnóza nejistá,10,12
 • při nedostatečné odpovědi na léčbu,11,12
 • při vysazení nadměrně užívaných léků, s příslušnými komorbiditami nebo s neúspěšnými pokusy o vysazení v minulosti.9
Vhodné může být také okamžité odeslání do nemocnice, například k vyloučení nitrolebního krvácení.13
BĚŽNÉ SPOUŠTĚČE MIGRÉNY A RIZIKOVÉ FAKTORY
Neovlivnitelné rizikové faktory:
 • Genetika (zvýšené riziko
  u nejbližších rodinných příslušníků osob trpících migrénou). Rodinná predispozice se zdá být
  u migrény s aurou ve srovnání s migrénou bez aury silnější.14
 • Pohlaví (přibližně třikrát častější u žen)15 
 • Věk (nejvyšší prevalence ve věkové skupině 18–44 let)16
Mezi spouštěcí faktory patří:
 • hormonální změny, včetně premenstruačního období
  a perimenopauzy,17,18
 • stres, včetně uvolnění
  po obdobích stresu,18
 • strava, včetně alkoholu
  a konkrétních potravin,18 
 • změny počasí, včetně nízkého tlaku,18
 • stimulace smyslů.18
POUŽÍVÁNÍ KALENDÁŘE PRO ZAZNAMENÁNÍ BOLESTI HLAVY

Kalendáře bolesti hlavy lze použít:19

 

 • jako pomoc při diagnostice,
 • pro zjištění spouštěcích faktorů a prediktorů,
 • pro odhalení vzorce záchvatů, 
 • pro vyhodnocení léčebné odpovědi.
Kalendář bolestí hlavy19

Poraďte pacientům, aby si o bolestech hlavy vedli záznamy, např:

 • kdy se objeví,
 • jak dlouho trvají, 
 • jak jsou intenzivní,
 • jaké jsou přitěžující a ulevující faktory, 
 • doprovodné příznaky, 
 • užívané léky, 
 • potenciální spouštěče.
        
Indication

Quid ex eo est consecutus? laudem et benivole collegisti, nec segniorem ad modum, quaeso, interpretaris? sicine eos et dolorem ipsum per se ipsam voluptatem, quia consequuntur magni dolores eos, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit.

Užitečné odkazy:

Zdroje:

Ashina M, Katsarava Z et al. Migraine: epidemiology and systems of care. Lancet 2021;397(10283):1485-1495 Steiner T J, Stovner L J et al. Migraine is first cause of disability in under 50s: will health politicians now take notice?
J Headache Pain 2018;19(1):17
Český statistický úřad, Obyvatelstvo, dostupné na: Obyvatelstvo | ČSÚ (czso.cz), staženo dne 18. 7. 2023. Data se váží k 31. 3. 2023.Český statistický úřad, Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a rodinného stavu, dostupné na Ženy a muži v datech - 2020 | ČSÚ (czso.cz), staženo dne 18. 7. 2023. Data se váží k 31. 12. 2019.Nežádal, T., 2022, Cesk Slov Neurol N 2022; 85(3): 263-265.The Migraine Trust. State of the migraine nation. Dismissed for too long, 2021, dostupné na: migrainetrust.org, zobrazeno v srpnu 2022.Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS).The international classification of headache disorders, 3rd edition. Cephalalgia 2018;38(1):1 -211.Bigal M E, Lipton R B. The differential diagnosis of chronic daily headaches: an algorithm-based approach. J Headache Pain 2007 ;8 (5 ):26 3-272.National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Clinical guideline 15C. Headache in over 12s: diagnosis and management, 19 September 2012, dostupné na: nice.org.uk, zobrazeno v srpnu 2022.British Association for the Study of Headache. Guidelines for all healthcare professionals in the diagnosis and management of migraine, tension-type headache, cluster headache, medication-overuse headache, September 2010, dostupné na: bash.org.uk, zobrazeno v srpnu 2022.Sacco S, Braschinsky M et al. European Headache Federation consensus on the definition of resistant and refractory migraine: developed with the endorsement of the European Migraine & Headache Alliance (EMHA). J Headache Pain 2020;21(1):7 6.NHS. Migraine. Diagnosis, dostupné na: nhs.uk, zobrazeno v srpnu 2022.Sahni R, Weinberger J. Management of intracerebral hemorrhage. Vasc Health Risk Manag 2007;3(5):701-709.Goadsby P J, Holland P R et al. Pathophysiology of migraine: a disorder of sensory processing. Physiol Rev 2017;97(2):553-622.Al-Hassany L, Haas J et al. Giving researchers a headache - sex and gender differences in migraine. Front Neurol 2020;11:549038.Peters G L. Migraine overview and summary of current and emerging treatment options. Am J Manag Care 2019;25(2 Suppl):S23-S34.MacGregor E A. Migraine, menopause and hormone replacement therapy. Post Reprod Health 2018;24(1):11-18.Marmura M J. Triggers, protectors, and predictors in episodic migraine. Curr Pain Headache Rep 2018;22(12):81.The Migraine Trust. Keeping a headache diary, dostupné na: migrainetrust.org, zobrazeno v srpnu 2022.SPC přípravku Vydura©
PP-NNT-CZE-0193
Nepřestávejte se učit:

Přípravek VYDURA® je indikován pro:20

 • akutní léčbu migrény s aurou nebo bez aury u dospělých,
 • preventivní léčbu epizodické migrény u dospělých s nejméně čtyřmi záchvaty migrény měsíčně.
Více o produktu VYDURA®
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​