Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

DiagnózaDopadZ pohledu pacientaLéčba jednotlivcePatofyziologie a mechanismus účinkuPoznatky z praxe
logoZaměřte se na pacienta Jak podporovat pacienty trpící migrénou
Jak vzniká migréna.
Patofyziologie migrény a mechanismus účinku léků proti migréně.

Kdysi byla migréna považována za cévní onemocnění způsobené vazodilatací. Nyní je však prokázáno, že se jedná o neurologické onemocnění, ačkoli příslušné mechanismy mohou cévy ovlivňovat.1,2 Aktivace nociceptivních neuronů vycházejících z ganglia trigeminu a inervujících cévy durae matris vede k vazodilataci v meningách, neurogennímu zánětu a centrální senzibilizaci. Tyto účinky mohou způsobovat bolesti hlavy a jsou spojeny s dalšími doprovodnými příznaky, včetně aury.1,3

Co způsobuje migrénu? Základní patofyziologie

Z výzkumů vyplývá, že za různé příznaky v různých fázích migrény je pravděpodobně zodpovědných několik anatomických oblastí v mozku a specifické molekulární dráhy.1

Prodrom:
příznaky vyskytující se až 72 hodin před fází bolesti hlavy1

Aura:
zrakové nebo jiné senzorické příznaky, které obvykle předcházejí fázi bolesti hlavy1

Fáze bolesti hlavy:
často silná, jednostranná, pulzující bolest1

Mechanismy účinku: cílená léčba migrény

Níže uvedené třídy léků jsou specificky zaměřeny na patofyziologické dráhy spojené s migrénou.3,7,8

Triptany: selektivní agonisté receptorů 5-HT1B/1D3Triptany

Triptany jsou analoga serotoninu a vážou se selektivně na receptory 5-HT1.3

Scroll left to view table
PŘEDPOKLÁDANÝ CENTRÁLNÍ MECHANISMUS4 PERIFERNÍ MECHANISMUS4
Narušení přenosu nociceptivních signálů do jádra trigeminu

Snížený přenos signálu bolesti
Navázání na receptor 5-HT1B vede
k vazokonstrikci cév

Snížení bolesti
v důsledku kraniální vazodilatace
Navázání na receptor 5-HT1D blokuje uvolňování vazoaktivních peptidů

Snížení neurologického zánětu

Vzhledem k vazoaktivním účinkům triptanů jsou kontraindikovány u pacientů
s kardiovaskulárním nebo cerebrovaskulárním onemocněním a nekontrolovanou hypertenzí.3

Monoklonální protilátky proti CGRP / receptoru CGRP6Monoklonální protilátky proti CGRP/ receptoru CGRP (mAb)

Peptid související s genem pro kalcitonin (CGRP) je silný vazodilatátor a hraje roli v kraniální nocicepci, zejména pokud je uvolňován z neuronů trigeminálního ganglia. Zvýšené plazmatické hladiny CGRP jsou spojeny s bolestmi hlavy při migréně.8

Mechanismus účinku monoklonálních protilátek proti CGRP nebo receptorům CGRP nebyl dosud v plném rozsahu objasněn. Monoklonální protilátky obvykle nemohou procházet hematoencefalickou bariérou, takže působí pravděpodobně na periferii, například na receptory CGRP v mozkovém kmeni.5,8

Předpokládá se, že navázáním na CGRP nebo na receptor, a tedy blokováním aktivace, zabraňují monoklonální protilátky nociceptivnímu přenosu, který CGRP vyvolává.Z klinických studií vyplývá, že použití monoklonálních protilátek proti CGRP snižuje ve srovnání s placebem frekvenci bolestí hlavy a užívání léků na akutní léčbu migrény.8

Na obrázku jsou znázorněny monoklonální protilátky. Ty byly navrženy tak, aby cílily na interakci mezi CGRP
a receptorem CGRP.8

GepantyGepanty

Gepanty jsou třída léků vyvinutých pro léčbu migrény, která vychází z klíčové role CGRP v patofyziologii migrény.9

Jsou k dispozici i ve formě tablet rozpustných v ústech (ODT) a jedná se o malomolekulární antagonisty receptoru CGRP, které brání vazbě CGRP na jeho receptor.9,10,11

Na rozdíl od jiných léků proti migréně, gepanty nezpůsobují vazokonstrikci.9

Je také důležité poznamenat, že užívání gepantů nebylo spojeno s rizikem bolesti hlavy způsobené nadměrným užíváním léků (MOH).12


3D zobrazení molekuly rimegepantu

CGRP: peptid související s genem pro kalcitonin; mAb: monoklonální protilátka, 
5-HT1 B/D: hydroxytryptaminové (serotoninové) receptory

Užitečné odkazy:Zdroje:Goadsby P J, Holland P R et al. Pathophysiology of migraine: a disorder of sensory processing. Physiol Rev 2017;97(2):553-622Jacobs B, Dussor G. Neurovascular contributions to migraine: moving beyond vasodilation. Neuroscience 2016;338:130-144Ong J J Y, De Felice M. Migraine treatment: current acute medications and their potential mechanisms of action. Neurotherapeutics 2018;15(2):274-290Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The international classification of headache disorders, 3rd edition. Cephalalgia 2018;38(1):1-211Edvinsson L. The CGRP pathway in migraine as a viable target for therapies. Headache 2018;58 Suppl 1:33-47Salvatore C A, Kane S A. CGRP receptor antagonists: toward a novel migraine therapy. Curr Pharm Biotechnol 2011;12(10):1671-1680Clemow D B, Johnson K W et al. Lasmiditan mechanism of action - review of a selective 5-HT1F agonist. J Headache Pain 2020;21(1):71Pellesi L, Guerzoni S, Pini L A. Spotlight on anti-CGRP monoclonal antibodies in migraine: the clinical evidence to date. Clin Pharmacol Drug Dev 2017;6(6):534-547
Do TP et al. J Headache Pain 2019;20(37):1–13Ashina M et al. Lancet 2021;397:1505–18Tepper D. Headache 2020;60(5):1037–1039Ailani J et al. Headache 2021;61:1021–1039SPC přípravku Vydura©
Nepřestávejte se učit:
Přípravek VYDURA© je indikován pro:13
  • akutní léčbu migrény s aurou nebo bez aury u dospělých,
  • preventivní léčbu epizodické migrény u dospělých s nejméně čtyřmi záchvaty migrény měsíčně.

Více o produktu VYDURA®

PP-NNT-CZE-0197
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​