Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

DiagnózaDopadZ pohledu pacientaLéčba jednotlivcePatofyziologie a mechanismus účinkuPoznatky z praxe
logoZaměřte se na pacienta Jak podporovat pacienty trpící migrénou
Léčba jednotlivce.
Jaké jsou vhodné možnosti léčby pro poskytování individuální péče.

Individuální rozdíly v prožívání migrény vyžadují, aby léčba byla zvolena na základě společného rozhodnutí lékaře a pacienta.1,2

Naším úkolem je zjistit specifický dopad migrény na jedince a na tomto základě přizpůsobit terapii tak, aby přinesla co největší užitek.1-3

Někteří pacienti upřednostňují metody léčby bez použití léků, které zahrnují změny v životním stylu vedoucí ke snížení rizikových faktorů, až po využití neuromodulačních technik a behaviorální terapie.4,5

Akutní léčba

Jejím cílem je:2,6

 • poskytnout částečnou nebo úplnou úlevu od bolesti,
 • zmírnit příznaky migrény, 
 • co nejrychleji se vrátit k běžným činnostem,
 • zajistit prevenci recidivy
  a poskytnout záchrannou medikaci.

Nelze vyloučit, že k optimální léčbě
se dopracujete pouze cestou pokusů
a omylů.3

Preventivní léčba

Lze použít jako doplněk k akutní léčbě:3

 • recidivující migrény (≥ 4 dny
  v měsíci), která způsobuje významné postižení,2
 • pokud akutní léčba neumožňuje dostatečnou kontrolu příznaků, což může přispět k rozvoji chronické migrény a omezit schopnost čelit dalším záchvatům,7
 • tam, kde hrozí riziko bolesti hlavy
  v důsledku nadměrného užívání léků.8*

*Před zahájením preventivní léčby je třeba vyloučit bolest hlavy způsobenou nadměrným užíváním léků.8

PACIENT VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ: CO VZÍT V ÚVAHU V PŘÍPADĚ AKUTNÍ LÉČBYNeuspokojené potřeby v oblasti akutní léčby migrény

Z celkového počtu 3 930 pacientů s migrénou, kteří ve studii v USA užívali v rámci akutní léčby perorální léky na předpis, jich 74,1 % uvedlo nedostatečnou odpověď na léčbu. Nedostatečná odpověď zahrnovala: nedostatečné osvobození od bolesti po 2 hodinách (což uvádělo 48,1 % pacientů), recidivu do 24 hodin od počáteční úlevy od bolesti (38,0 %), nevolnost související s léčbou (15,2 %), odkládání užívání léků kvůli obavám z nežádoucích účinků (21,2 %), nutnost navštívit pohotovost (13,1 %).

V důsledku nedostatečné odpovědi na léčbu se může stát, že:

 • pacienti přeruší léčbu,10
 • budou užívat zvýšené množství léků k akutní léčbě bolesti hlavy,10
 • budou vystaveni riziku, že onemocnění přejde do chronické formy,11
 • budou zkoušet více léčebných postupů, aby našli účinnou variantu.3
Léčba zaměřená na pacienta
 • Kladením otevřených otázek zjistíte, které další obtíže spojené s migrénou pacienta trápí a jaké jsou jeho léčebné cíle.
  Co má pro pacienty největší význam v jejich běžném životě i s ohledem na dlouhodobou perspektivu?12-15
 • Ptejte se, co je pro pacienta nejvíce obtěžujícím symptomem (MBS). Úleva od MBS může být důležitým ukazatelem účinnosti léčby.2,15
 • Přemýšlejte o léčbě s ohledem na životní situaci pacienta. To může zahrnovat plánování rodiny, životní styl, důležité události a současné nebo potenciální spouštěcí faktory.3
Samoléčba volně prodejnými přípravky
 • U některých osob s migrénou je samoléčba pomocí volně prodejných přípravků dostačující, u jiných však může vést k nedostatečně kontrolovaným příznakům.16
 • S neúčinnou léčbou vzniká riziko, že migréna přejde do chronické formy.7 Pacienti, kteří nedosáhnou přijatelné úlevy při léčbě pomocí volně prodejných přípravků, by se měli poradit s lékařem.16
 • Léčba bez lékařského dozoru s sebou může nést riziko bolesti hlavy způsobené nadměrným užíváním léků (MOH). Pacienty je třeba poučit o tom, jak často by měli léky užívat.17
PACIENT VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ: CO VZÍT V ÚVAHU V PŘÍPADĚ PREVENTIVNÍ LÉČBY

Když pochopíme, jaký vliv má migréna na kvalitu života pacienta, může nám to pomoci vytvořit optimální léčebný plán pro daného pacienta.12

Cíle preventivní léčby mohou zahrnovat:2

 • snížení frekvence, závažnosti
  a délky trvání záchvatů migrény,
 • snížení souvisejícího postižení
  a dřívější návrat k běžným činnostem, 
 • zlepšení odpovědi na akutní léčbu a/nebo snížení závislosti na špatně snášené nebo neúčinné léky v akutní léčbě, 
 • snížení stresu a psychických obtíží souvisejících s bolestí hlavy, 
 • zlepšení kvality života.
Sledování odpovědi na preventivní léčbu

Délka zkušebního období

Pokud se nevyskytnou nepřijatelné vedlejší účinky, byla by vhodná tato délka zkušebního období:

 • 8 týdnů u perorálních přípravků pro preventivní léčbu, jakmile je dosaženo léčebné, resp. udržovací dávky,2,3
 • 3–6 měsíců u subkutánních přípravků pro preventivní léčbu,
  v závislosti na frekvenci aplikace injekcí.2

Léčebná odpověď

Určení účinnosti a snášenlivosti léčby závisí na rozhodnutí pacienta. 
Faktory, které je třeba vzít
v úvahu
z hlediska kýženého výsledku, mohou zahrnovat:2

 • počet dnů s migrénou / bolestí hlavy,
 • intenzitu bolesti,
 • závažnost doprovodných příznaků,
 • úroveň postižení a funkční poruchy v průběhu času.
Přijetí léčby pacientem a adherence k léčbě

V minulosti byla dlouhodobá adherence ke standardní perorální preventivní léčbě nízká, a to zejména z důvodu neoptimální účinnosti a/nebo snášenlivosti.2,18

Zdá se, že perzistence a adherence
k subkutánní preventivní léčbě je vyšší.19-21

Jak můžeme adherenci zvýšit?2

 • Pochopíme preference pacientů.
 • Stanovíme optimální léčbu pro daného pacienta.
 • Nastavíme realistická očekávání.
 • Umožníme pacientům, aby byli zapojeni do rozhodování o své léčbě a zvládání nežádoucích příhod.

Výsledky jedné retrospektivní studie (2015) o adherenci
k perorální preventivní léčbě migrény:

8 688 pacientů
s chronickou migrénou

14 perorálních léků na migrénu
 

adherence:
- po 6 měsících: 26–29 %
- po 12 měsících: 17–20 %

STANDARDNÍ LÉČBA AKUTNÍ MIGRÉNY22-24
 • paracetamol, NSAID
 • triptany (agonisté receptorů 5-HT1B/D)
 • antiemetika
 • kombinované léky (analgetikum + antiemetikum)

Poznámka: triptany jsou kontraindikovány u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.2,3

Mechanismus účinku různých tříd léčiv

STANDARDNÍ LÉČBA PRO PREVENCI MIGRÉNY2,23
Léčba, která není specificky určena pro migrénu, nebo nespecifická / necílená léčba migrény zahrnuje:
 • antikonvulziva,25
 • betablokátory,26
 • tricyklická antidepresiva,27
 • blokátory kalciových kanálů,28
 • botulotoxin typu A29(v prevenci chronické migrény).
Mezi cílené léčebné postupy specifické pro migrénu patří:
 • monoklonální protilátky proti CGRP,30
 • gepanty.31,32

CGRP: peptid související s genem pro kalcitonin; NSAID: nesteroidní protizánětlivý lék, 
5-HT1 B/D: hydroxytryptaminové (serotoninové) receptory

Zdroje:NHS RightCare. Headache and migraine toolkit optimising a headache and migraine system, December 2019. Available at: england.nhs.uk. Accessed September 2022American Headache Society. The American Headache Society position statement on integrating new migraine treatments into clinical practice. Headache 2019;59(1):1-18British Association for the Study of Headache. Guidelines for all healthcare professionals in the diagnosis and management of migraine, tension-type headache, cluster headache, medication-overuse headache, September 2010. Available at: bash.org.uk. Accessed September 2022Ashina M, Katsarava Z et al. Migraine: epidemiology and systems of care. Lancet 2021;397(10283):1485-1495Rao P M, Ailani J. Diagnosis and treatment of migraine. J Clin Outcomes Manag 2017;24(11):516-526Lipton R B, Hamelsky S W, Dayno J M. What do patients with migraine want from acute migraine treatment? Headache 2002;42 Suppl 1:3-9Lipton R B, Fanning K M et al. Ineffective acute treatment of episodic migraine is associated with new-onset chronic migraine. Neurology 2015;84(7):688-695National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Clinical knowledge summary. Scenario: migraine in adults, updated May 2021. Available at: cks.nice.org.uk. Accessed September 2022Lipton R B, Munjal S et al. Unmet acute treatment needs from the 2017 Migraine in America Symptoms and Treatment study. Headache 2019;59(8):1310-1323Wells R E, Markowitz S Y et al. Identifying the factors underlying discontinuation of triptans. Headache 2014;54(2):278-289May A, Schulte L H. Chronic migraine: risk factors, mechanisms and treatment. Nat Rev Neurol 2016;12(8):455-464Buse D C, Rupnow M F, Lipton R B. Assessing and managing all aspects of migraine: migraine attacks, migraine-related functional impairment, common comorbidities, and quality of life. Mayo Clin Proc 2009;84(5):422-435American Journal of Managed Care. Acute and preventive therapy for migraine: determining and measuring individualized treatment goals, 20 January 2021. Available at: ajmc.com. Accessed September 2022Antonaci F, Sances G et al. Meeting patient expectations in migraine treatment: what are the key endpoints? J Headache Pain 2008;9(4):207-213Lipton R B, Dodick D W et al. Patient-identified most bothersome symptom in preventive migraine treatment with eptinezumab: a novel patient-centered outcome. Headache 2021;61(5):766-776Wenzel R G, Sarvis C A, Krause M L. Over-the-counter drugs for acute migraine attacks: literature review and recommendations. Pharmacotherapy 2003;23(4):494-505Tfelt-Hansen P, Steiner T J. Over-the-counter triptans for migraine: what are the implications? CNS Drugs 2007;21(11):877-883Hepp Z, Dodick D W et al. Adherence to oral migraine-preventive medications among patients with chronic migraine. Cephalalgia 2015;35(6):478-488Varnado O J, Manjelievskaia J et al. Adherence and persistence to preventive migraine treatments over 12 months follow-up for patients with migraine: calcitonin gene-related peptide monoclonal antibodies versus other preventive treatments. Presented at the International Headache Congress, virtual, 8-12 September 2021; Poster P0218Argyriou A A, Dermitzakis E V et al. Long-term adherence, safety, and efficacy of repeated onabotulinumtoxinA over five years in chronic migraine prophylaxis. Acta Neurol Scand 2022;145(6):676-683Krasenbaum L J, Pedarla V L et al. A real-world study of acute and preventive medication use, adherence, and persistence in patients prescribed fremanezumab in the United States. J Headache Pain 2022;23(1):54The Migraine Trust. Gepants and ditans. Available at: migrainetrust.org. Accessed September 2022Goadsby P J, Holland P R et al. Pathophysiology of migraine: a disorder of sensory processing. Physiol Rev 2017;97(2):553-622National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Clinical guideline 150. Headaches in over 12s: diagnosis and management, 19 September 2012 (last updated December 2021). Available at: nice.org.uk. Accessed September 2022SPC přípravku TopamaxSPC přípravku Betaloc ZOKSPC přípravku Amitriptylin SlovakofarmaSPC přípravku StugeronSPC přípravku BotoxSPC přípravků Aimovig, Ajovy, Vyepti, EmgalitySPC přípravku Vydura©SPC přípravku Aquipta
Nepřestávejte se učit:
Přípravek VYDURA© je indikován pro:31
 • akutní léčbu migrény s aurou nebo bez aury u dospělých,
 • preventivní léčbu epizodické migrény u dospělých s nejméně čtyřmi záchvaty migrény měsíčně.

Více o produktu VYDURA®

PP-NNT-CZE-0196
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​